Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы \ 3207. Лекція №13 - Страхування та страховий ринок

Лекція №13 - Страхування та страховий ринок

« Назад

Код роботи: 3207

Вид роботи: Лекція

Предмет: Фінанси

Тема: №13, Страхування та страховий ринок

Кількість сторінок: 30

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Об'єктивна необхідність і сутність страхового захисту. Страхові фонди як джерело забезпечення страхового захисту

2. Економічна природа і сутність страхування

3. Функції і принципи страхування

4. Класифікація страхування

5. Поняття страхового ринку, його структура

6. Державне регулювання у сфері страхування

Рекомендована література

1. Александрова М.М. Страхування: Навч.-метод, посіб. — К.: ЦУЛ, 2002. - 280с.

2. Залєтов О.М. Страхування: Навч. посіб. / За ред. д-ра екон. наук О.О. Слюсаренко. — К.: Міжнар. агенція "Бізон", 2003. — 320 с.

3. Залєтов О.М. Убезпечення життя: Монографія. — К.: Міжнар. агенція "Бізон", 2006. — 688 с.

4. Історія страхування: Підручник / С.К. Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; За ред. С.К. Реверчука. — К.: Знання, 2005. — 213 с.

5. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підруч­ник. — К.: Знання України, 2006. — 284 с.

6. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посіб. — К.: КДТЕУ, 2001. - 400 с.

7. Страхування: Підручник / Кер. авт. колективу і наук. ред. С.С. Осадець. - 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.

8. Хавтур О.В. Моніторинг фінансового потенціалу вітчизняних страховиків // Вісник ТАНГ. — 2004. — № 6.

9. Хавтур О.В. Оптимізаційні моделі управління інвестиційними ризиками страхових компаній // Світ фінансів. — 2005. — № 2.

10. Шумелда Я. Страхування: Навч. посіб. для студ. екон. спец. — Т.: Джура, 2004. — 280 с.