Распечатать страницу

Лекція №12 - Фінанси домогосподарств

« Назад

Код роботи: 3206

Вид роботи: Лекція

Предмет: Фінанси

Тема: №12, Фінанси домогосподарств

Кількість сторінок: 42

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Домогосподарство, як інституційна економічна одиниця та суб'єкт фінансових відносин

2. Теоретичні основи фінансів домогосподарств

3. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства

4. Заощадження домогосподарств, їх класифікація, мотиви та чинники

5. Особисті фінанси, їх розвиток в умовах ринку

Рекомендована література

1. Гладун О.М. Домогосподарства: функції та проблеми дослідження // Демографія та соціальна економіка. – 2005. – N 1.

2. Горбачик А. Сприйняття економічних змін і стратегії виживання домогосподарств // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 4.

3. Кізима Т. Суспільний добробут та прагматика його оцінки в Україні // Світ фінансів. – 2006. – № 3.

4. Кізима Т. Фінансова стабільність держави і середній клас: критеріальна ідентифікація та феноменологія взаємодії // Світ фінансів. – 2007. – № 3.

5. Ковалюк О.М., Лєх Г.А., Реверчук С.К. Сімейні господарства України: принципи, механізми, перспективи: Навч. посіб. / За ред. д-ра екон. наук, проф. С.К. Реверчука. – К.: Атіка, 2000. – 173 с.

6. Мірошниченко О.Ю. Оцінка рівня матеріальної забезпеченості й особистого споживання міських і сільських домогосподарств України // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 7.

7. Петренко Я.В. Чинники ощадної активності домогосподарств у довгостроковому періоді // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 12.

8. Янель ЮЛ. Заощадження домогосподарств України та їх мотивація // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – N° 6.