Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы \ 3205. Лекція №11 - Фінанси суб'єктів господарювання

Лекція №11 - Фінанси суб'єктів господарювання

« Назад

Код роботи: 3205

Вид роботи: Лекція

Предмет: Фінанси

Тема: №11, Фінанси суб'єктів господарювання

Кількість сторінок: 64

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Поняття суб'єкта господарювання, ознаки його ідентифікації. Класифікація суб'єктів господарювання

2. Основи організації фінансів суб'єктів підприємництва (підприємств) реального сектору економіки

3. Основи організації фінансів суб'єктів підприємництва – фінансових установ

4. Фінанси організацій і установ, створених органами виконавчої влади

5. Фінанси некомерційних організацій – об'єднань громадян

6. Фінансова діяльність підприємців – фізичних осіб

Рекомендована література

1. Господарський кодекс України. – К.: Київ, правда, 2003. – 194 с.

2. Закон України "Про об'єднання громадян" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34.

3. Закон України "Про страхування" // Відомості Верховної Ради України. – 2002.– №7.

4. Зятковський І.В. Фінанси суб'єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень: Монографія. – Т.: Екон. думка, 2006. – 388 с.

5. Зятковський І.В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. – Т.: Екон. думка, 2003. – 356 с.

6. Зятковський І.В. Фінансове оздоровлення підприємств: теорія і практика: Монографія. – Т.: Екон. думка, 2003. – 344 с.

7. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 460 с.

8. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – 2-ге вид., перероб. і доопр. – К.: Знання, 2006. – 379 с.

9. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда.– 3-тє вид. – К.: Знання, 2006. – 423 с.

10. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. колективу і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с.

11. Фінансове право України: Підручник/Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, В.Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.

12. Цивільний кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2004. –402 с.