Распечатать страницу

Лекція №6 - Бюджет та бюджетна система

« Назад

Код роботи: 3200

Вид роботи: Лекція

Предмет: Фінанси

Тема: №6, Бюджет та бюджетна система

Кількість сторінок: 68

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету

2. Бюджетна політика і бюджетний механізм

3. Бюджетний устрій та бюджетна система

4. Економічна сутність і склад доходів бюджету

5. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація

6. Бюджетні права та бюджетна ініціатива

7. Бюджетний процес

Рекомендована література

1. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За ред. О.В. Турчинова і Ц.Г. Огня. — К.: Парлам. вид-во, 2002. — 320 с.

2. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2004. — 864 с.

3. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. — К.: Центр навч. л-ри, 2004. — 544 с.

4. Дем'янишин В.Г. Бюджетний механізм держави: сутність та роль у регулюванні соціально-економічних процесів // Формування ринкових відносин в Україні. — 2007. — № 11.

5. Дем'янишин В.Г. Складання проекту бюджету держави: прагматика, проблематика та шляхи удосконалення // Світ фінансів. — 2007. — № 4.

6. Дем'янишин В.Г. Теоретична концептуалізація бюджету держави // Ак¬туальні проблеми економіки. — 2007. — № 9.

7. Дем'янишин В.Г. Теоретичні засади бюджетної політики // Світ фінансів. — 2007. — №1.

8. Павлюк К.В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: Монографія. — К.: НДФІ, 2006. — 584 с.

9. Пасічник Ю.В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні: Монографія. — Донецьк: TOB "Юго-Восток ЛТД", 2005. — 642 с.

10. Фінанси: вишкіл студії: Навч. посіб. / За ред. д. е. н., проф. СІ. Юрія. T.: Карт-бланш, 2002. — 357 с.

11. Чечетов М.В., Чечетова Н.Ф., Бережна А.Ю. Бюджетний менеджмент: Навч. посіб.: У 2 ч. — Ч. 1. — X.: Видав, дім "ШЖЕК", 2004. — 560 с.

12. Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку: Монографія / Ред. кол.: Ю.О. Лупенко, Н.І. Костіна, І.О. Луніна. — К.: НІОС, 2003. - 485 с.

13. Юрій С.І., Бескид П.М. та ін. Бюджетна система України: Навч. посіб. К: НІОС, 2000. — 400 с.

14. Юрій С.І., Дем'янишин В.Г., Буздуган Я.М. Антологія бюджетного механізму: Монографія. — Т.: Екон. думка, 2001. — 250 с.

15. Юрій С.І., Іванух Р.А., Дусановський С.Л. Економічні та соціальні аспекти розвитку господарського комплексу України. — T.: Збруч, 2003. — 327 с.

16. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. — 2-ге виді доп. — Т.: Карт-бланш, 2006. — 818 с.