Распечатать страницу

Лекція №5 - Податки. Податкова система

« Назад

Код роботи: 3199

Вид роботи: Лекція

Предмет: Фінанси

Тема: №5, Податки. Податкова система

Кількість сторінок: 46

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Сутність, необхідність та види податків

2. Податкова політика і податкова система України

3. Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби

Рекомендована література

1. Бланкарт П.І. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки. — К.: Либідь, 2000. — 654 с.

2. Василик ОД. Податкова система України: Навч. посіб. — К.: Поліграф-книга, 2004. — 478 с.

3. Гарасим П.М., Десятнюк О.М., Журавель Г.П., Крисоватий А.І. та ін. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення: Навч. посіб. — К.: Видав, дім "Професіонал", 2006. — 736 с.

4. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997 р. № 77/97-ВР (зі змінами і доповненнями) // Податкова система. Хрестоматія: 36. систематиз. законодавства. — К.: Вліц-Інформ, 2006. — Вип. 1. — С. 13—17.

5. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування: Монографія. — X.: ХДЕУ: Торнадо, 2003. — 517 с.

6. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Підручник. — К.: Атіка, 2006. — 920 с.

7. Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні: Монографія. — Т.: Карт-Бланш, 2005. — 371 с.

8. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навч. посіб. — Т.: Карт-Бланш, 2004. — 331 с.

9. Податкова система України: Підручник / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко; За ред. В.М. Федосова. — К.: Либідь, 1994. — 404 с.

10. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. — К.: Знання-Пресс, 2004. — 454 с.

11. Суторміна В.М. та ін. Держава — податки — бізнес. Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки: Монографія / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.Л. Андрущенко. — К.: Либідь, 1992. — 328 с.