Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы \ 3198. Лекція №4 - Фінансова політика і фінансове право

Лекція №4 - Фінансова політика і фінансове право

« Назад

Код роботи: 3198

Вид роботи: Лекція

Предмет: Фінанси

Тема: №4, Фінансова політика і фінансове право

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Фінансова політика, її сутність, види і значення

2. Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики

3. Поняття та система фінансового права

Рекомендована література

1. Засади формування бюджетної політики держави: Наук, монографія / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М.М. Єрмоленка. — К.: НАУ, 2003. — 284 с.

2. Лагутін ВД. Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці: Монографія. — К.: КНТЕУ, 2007. — 248 с.

3. Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посіб. / За заг. ред. О.Д. Василика. — К.: Центр навч. л-ри, 2005. — 480 с.

4. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2007. — 240 с.

5. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія / За ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2002. — 432 с.

6. Фінансове право / Кер. авт. кол. і відп. ред. Л.К. Воронова. — X.: Консул, 1999. — 495 с.

7. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку / А.Т. Ковальчук. — К.: Знання, 2007. — 488 с.