Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы \ 3197. Лекція №3 - Становлення та розвиток фінансової науки

Лекція №3 - Становлення та розвиток фінансової науки

« Назад

Код роботи: 3197

Вид роботи: Лекція

Предмет: Фінанси

Тема: №3, Становлення та розвиток фінансової науки

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль у суспільстві

2. Сутність та структура фінансової науки

3. Зміст системи фінансових наукових знань та інструментарій фінансової науки

4. Розвиток фінансової науки у XV—XIX ст.

5. Світова фінансова наука у XX ст.

6. Розвиток фінансової науки у сучасний період

Рекомендована література

1. Андрущенко ВЛ. Західна фінансова думка про природу державних фінансів // Фінанси України. — 1996. — № 9.

2. Андрущенко ВЛ. Камералістика: витоки фіскально-адміністративної науки // Вісник податкової служби України. — 2003. — Квітень — травень.

3. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в XX столітті: (теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). — Л.: Каменяр, 2000. — 303 с.

4. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2003. — 416 с.

5. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Вид. центр "Академія", 2000.

6. Леоненко М., Юхименко П., Ільєнко А. та ін. Теорія фінансів: Навч. досіб. / За заг. ред. О.Д. Василика. — К.: Центр навч. л-ри, 2005. — 480 с.

7. Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко O.A., Юрій СІ. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. / За заг. ред. C.B. Мочерного. — Л.: Світ, 2005.

8. Філософський енциклопедичний словник. — К.: Абрис, 2002. — 742 с.