Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Организация учета, контроля и анализа \ 3192. Шпаргалка з курсу Організація обліку контролю та аналізу - 64 питання

Шпаргалка з курсу Організація обліку контролю та аналізу - 64 питання

« Назад

Код роботи: 3192

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Організація обліку контролю та аналізу

Тема: 64 питання

Кількість сторінок: 151

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 800 грн

1. Передумови та сутність організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

2. Принципи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

3. Стандартизація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

4. Предмет організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

5. Методи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

6. Об’єкти організації аналітичного процесу

7. Системний підхід до організації бухгалтерського обліку, контролю й аналізу

8. Сутність організації номенклатур

9. Загальна побудова облікового процесу

10. Загальна побудова контрольного процесу

11.Загальна побудова аналітичного процесу

12. Організація облікових номенклатур

13. Організація аналітичних номенклатур

14. Організація контрольних номенклатур

15. Організація носіїв облікового процесу

16. Організація носіїв контрольного процесу

17. Організація носіїв аналітичного процесу

18. Організація технології облікового процесу

19. Організація технології контрольного процесу

20. Організація технології аналітичного процесу

21. Форми організації облікового процесу

22. Особливості організації обліку (контролю, аналізу) в умовах автоматизованої обробки інформації

23. Організація облікового (контрольного, аналітичного) процесу на початковому етапі

24. Організація облікового (контрольного, аналітичного) процесу на другому етапі

25. Організація облікового (контрольного, аналітичного) процесу на підсумковому етапі

26. Загальна організація облікового (контрольного, аналітичного) процесу за кожною ділянкою обліку

27. Скласти графік документообороту з обліку (контролю, аналізу) вказаної ділянки на початковому етапі

28. Скласти графік документообороту з обліку (контролю, аналізу) вказаної ділянки на другому етапі

29. Скласти графік документообороту з обліку (контролю, аналізу) вказаної ділянки на підсумковому етапі

30. Сутність документопотоку

31. Визначити облікові номенклатури обліку (контролю, аналізу) вказаної ділянки на початковому етапі

32. Визначити облікові номенклатури обліку (контролю, аналізу) вказаної ділянки на другому етапі

33. Визначити облікові номенклатури обліку (контролю, аналізу) вказаної ділянки на підсумковому етапі

34. Описати структуру і короткий зміст Положення про сектор бухгалтерії, що займається обліком (за кожною ділянкою обліку)

35. Скласти структурний графік роботи окремого сектора бухгалтерії (за кожною ділянкою обліку)

36. Описати структуру і зміст Посадової інструкції бухгалтера (за кожною ділянкою обліку)

37. Методика розробки Положення про службу бухгалтерського обліку

38. Організаційна побудова бухгалтерії

39. Розробка організаційних регламентів

40. Організація проектування

41. Організація інформаційного забезпечення обліку, контролю та аналізу

42. Організація технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу

43. Особливості організаційної побудови Плану рахунків

44. Нормативно-правове забезпечення обліку, контролю та аналізу

45. Організація планування розвитку обліку, контролю та аналізу

46. Ефективність заходів щодо розвитку обліку, контролю та аналізу

47. Автоматизація обліку, контролю та аналізу

48. Визначити носії первинного облікового процесу (за кожною ділянкою обліку)

49. Визначити носії поточного облікового процесу (за кожною ділянкою обліку)

50. Визначити носії підсумкового облікового процесу (за кожною ділянкою обліку)

51. Основні етапи робіт з підготовки наказу про облікову політику

52. Скласти проект акту про передачу справ у зв’язку зі зміною головного бухгалтера на підприємстві

53. Скласти проект наказу про проведення річної інвентаризації

54. Скласти проект Статуту підприємства

55. Види норм, які можуть бути використані при організації обліку

56. Організація діловодства в бухгалтерії

57. Загальна побудова процесу перевірки діяльності госпрозрахункових підрозділів, філій, дочірніх підприємств

58. Методика визначення чисельності облікового контрольного та аналітичного персоналу

59. Організація роботи працівників обліку контролю та аналізу

60. Самоорганізація роботи працівників обліку контролю та аналізу

61. Особливості організації праці керівника служби обліку контролю та аналізу

62. Скласти графік здачі документів у бухгалтерію лінійним працівником

63. Проектування удосконалення організації бухгалтерського обліку

64. Сутність організації інформаційного забезпечення обліку