Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Організація виробництва - 97 питань

« Назад

Код роботи: 3188

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Організація виробництва

Тема: 97 питань

Кількість сторінок: 105

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 900 грн

1. Багатопредметні поточні лінії: характеристика і сучасні умови застосування

2. Види виробничих структур, особливості їх застосування

3. Види енергії і нормування їх споживання у виробництві

4. Види і рівні виробничих систем

5. Визначення потреби в інструменті і регулювання його запасів

6. Виробництво та його організація: сутність, цілі, завдання

7. Виробництво як відкрита система, її загальні особливості і властивості

8. Виробнича інфраструктура, її склад, цілі і завдання в сучасних умовах

9. Виробнича структура та чинники, що її визначають

10. Виробничий процес та характеристика його структури

11. Виробничий цикл та його складові в різних типах виробництва

12. Гнучке виробництво: головні принципи організації та характеристика його структури

13. Гнучкі автоматизовані виробництва і гнучкі виробничі системи

14. Головні чинники та показники ефективності автоматизованого потокового виробництва

15. Групова технологія і групова форма організації виробництва

16. Гуртки якості і їх вплив на удосконалення організації виробництва

17. Діагностика стану організації виробництва

18. Еволюція теорії і практики організації виробництва

19. Економічні характеристики, показники та взаємозв’язки технологічної гнучкості, номенклатурної гнучкості, гнучкості розширення номенклатури та гнучкості обсягів виробництва

20. Енергетичне обслуговування виробництва: характеристика, структура і завдання

21. Життєвий цикл продукції та його характеристика

22. Зарубіжний досвід функціонування систем обслуговування виробництва (інструментальне, ремонтне)

23. Класифікація гнучких виробничих систем, особливості підсистем їх забезпечення,  організації обслуговування  та функціонування

24. Класифікація потокових ліній та їх експлуатаційні особливості

25. Логістичні системи: сутність, цілі, завдання і принципи функціонування

26. Матеріальне обслуговування виробництва: цілі, завдання, структура

27. Методи встановлення норм часу, їх характеристика і умови застосування

28. Методи нормування виробничих процесів

29. Методи організації виробництва і чинники що впливають на їх вибір

30. Методи організації промислового освоєння нової продукції

31. Методика встановлення ремонтних нормативів

32. Напрямки вдосконалення потокового виробництва

33. Напрямки прискорення технічної підготовки виробництва

34. Непотокове виробництво, його характеристика і розрахунок кількості устаткування

35. Нормативна база і визначення потреб в матеріальних ресурсах

36. Норми затрат праці, сутність і характеристика їх видів

37. Нормування і організація праці: сутність і значення для виробництва

38. Оперативне регулювання виробництва

39. Оперативно-виробниче планування: завдання, склад системи

40. Організаційно - економічна підготовка виробництва

41. Організація інструментального обслуговування виробництва

42. Організація однопредметних неперевно-поточних ліній

43. Організація однопредметних перервних поточних ліній

44. Організація предметно-замкнених дільниць

45. Організація та форми обслуговування робочих місць

46. Організація технічного контролю якості

47. Організація трудових процесів: сутність, цілі і завдання

48. Основні принципи організації та розвитку виробничої системи

49. Основні розрахункові параметри потокових ліній

50. Основні фактори виробничого середовища та характеристика  їх впливу на працездатність людини

51. Особливості організації партіонного виробництва і перспективи його застосування

52. Поділ і кооперація праці на виробництві

53. Поняття та сутність систем “виштовхуючого” та “тягнучого” виробництва

54. Потокове виробництво, його основні ознаки та ефективність

55. Принципи раціональної організації виробничого процесу

56. Проектно-конструкторська підготовка виробництва: завдання та етапи

57. Проектування інтегрованих виробничих систем, їх склад та виробничі можливості

58. Проектування організації виробництва

59. Просторове розташування виробничого процесу, принципи організації ідеального виробництва

60. Раціоналізація трудового процесу: аналіз, вимірювання та його проектування

61. Раціональні режими праці та відпочинку: призначення, умови формування і вплив на організацію виробництва

62. Ремонтне обслуговування виробництва, сутність і завдання

63. Розрахунки енергоспоживання, організація обліку і заходи енергозбереження

64. Розрахунок вантажообороту і потреб в транспортних засобах

65. Розрахунок і графік тривалості операційного циклу при паралельному виді передачі деталей з операції на операцію

66. Розрахунок і графік тривалості операційного циклу при послідовно-паралельному  виді передачі деталей з операції на операцію

67. Розрахунок і графік тривалості операційного циклу при послідовному виді передачі деталей з операції на операцію

68. Розрахунок параметрів складських площ і оснащення

69. Сертифікація продукції

70. Система організації виробництва компанії “Тойота”

71. Система стандартів якості

72. Системи МРП-1 та МРП-2: визначення, їх загальні ознаки, риси та особливості функцій, що виконуються

73. Системи технічного обслуговування і ремонту

74. Системи управління якістю продукції

75. Склад технологічної документації та її характеристика

76. Склад технологічної документації та її характеристика

77. Структуризація праці: зміст завдань, збагачення змісту завдань, зміна робіт, групова робота

78. Сутність гнучкості і особливості її розрахунку

79. Сутність роторних та роторно-конвеєрних ліній, характеристика техніко-економічних показників і умови їх застосування у сучасному виробництві

80. Сутність та зміст понять “Високі технології” та “Безлюдне виробництво”, наведіть приклади

81. Сутність технічно-обґрунтованих й дослідно-статистичних норм праці та їх елементна структура

82. Суть методу “дзідока” (автономізація) та особливості його використання

83. Сучасні гнучкі системи виробництва “сьогодні на сьогодні”, “ точно-вчасно” та “Канбан”: сутність, основні ознаки, умови і результати використання

84. Сучасні стратегії та концепції організації виробництва

85. Сучасні тенденції формування та розвитку виробничих структур

86. Схеми розташування (технологічне планування) поточних ліній

87. Технічна підготовка виробництва нового виробу

88. Технологічна підготовка виробництва: завдання та порядок проведення

89. Типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика

90. Транспортне обслуговування: завдання, види транспорту і системи організації руху

91. Тривалість виробничого циклу складного виробу: розрахунок і побудова циклограми

92. Умови праці та фактори їх формування

93. Форми інтеграції наукових досліджень, конструювання, створення нових технологій, виробництва, сервісного обслуговування та взаємодії з навколишнім середовищем

94. Характеристика елементів виробничої системи

95. Характеристика складського господарства: види складів і умови збереження матеріалів

96. Шляхи скорочення виробничого циклу та їх економічні наслідки

97. Якість: показники і методи оцінки