Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 3127. Курсова робота Управління рекламною діяльністю туристичного підприємства (на прикладі ПП Туристичної фірми Олександра, м. Рівне)

Курсова робота Управління рекламною діяльністю туристичного підприємства (на прикладі ПП Туристичної фірми Олександра, м. Рівне)

« Назад

Код роботи: 3127

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Управління рекламною діяльністю туристичного підприємства (на прикладі ПП Туристичної фірми Олександра, м. Рівне)

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи управління рекламною діяльністю туристичного підприємства

1.1. Реклама, її характеристика, види та функції

1.2. Особливості реклами в туризмі

1.3. Рекламна кампанія туристичного підприємства та особливості її розробки

Розділ 2. Аналіз рекламної діяльності ПП «Олександра»

2.1. Загальна характеристика ПП «Олександра»

2.2. Фінансово-економічний аналіз ПП «Олександра»

2.3. Аналіз рекламної діяльності ПП «Олександра»

Розділ 3. Шляхи вдосконалення рекламної діяльності підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Туризм складно представити без реклами. Перш за все вона несе в собі інформацію в стислій, художній формі, емоційно забарвлену і таку, що доводить до уваги потенційних споживачів найбільш важливі відомості про туристські продукти і саме туристське підприємство.

Реклама грає найважливішу роль в реалізації маркетингової стратегії турпідприємства. Вона надає соціально-культурну і психологічну дію на суспільство.

Цивілізована реклама — це не маніпулювання суспільною свідомістю, а формування актуальних, направлених на саморозвиток потреб людини. Реклама дає споживачам нові знання, підсилює задоволеність від покупки. Асоціації, символи престижу, які вона вкладає в туристський продукт, надають благотворну дію на психіку людини.

Додавання туристському продукту за допомогою реклами додаткової цінності є гарантією того, що клієнт не жалкуватиме про витрачені засоби, а, навпаки, отримає додаткове задоволення від придбання туристських послуг.

За допомогою реклами турпідприємства освоюють нові ринки збуту. Будучи засобом конкурентної боротьби, реклама загострює її, що сприяє підвищенню якості туристського обслуговування. Реклама забезпечує можливість збільшення об'ємів продажів.

Масштабний збут туристських послуг означає для туристського підприємства зростання доходів, гідну оплату праці персоналу, сприятливий морально-психологічний клімат в колективі, стабільність і упевненість в майбутньому.

Особливого значення реклама набуває в умовах розвитку інформаційного суспільства. Вона стає унікальним інструментом маркетингу, що встановлює, підтримує і розвиває комунікації між туристським підприємством і споживачами, посередниками, виробниками туристських послуг, контактними аудиторіями, державними організаціями.

За допомогою реклами підтримується зворотний зв'язок з ринком. Це дозволяє контролювати просування туристських послуг, створювати і закріплювати у споживачів стійку систему переваг до туристських продуктів, вносити корективи до збутової діяльності.

Актуальність теми. Реклама як показове явище сучасного комунікативного простору становить собою важливу сферу діяльності. Вона входить у життя сучасної людини-споживача, перебираючи на себе функції чинника, який не лише значною мірою визначає економічну сферу життя суспільства, а також відбиває і формує масову свідомість і культуру. З погляду на це реклама повинна бути багаторівнево вивчена й усвідомлена.

У сучасних дослідженнях реклами переважають економічний, психологічний, лігвістичний ракурси її вивчення. І на сьогодні феномен реклами повинен бути й об’ єктом туристичних зацікавлень, усвідомлюючись як одна зі сфер масової комунікації.

Досвід реклами в певній мірі залежить від правильного використання відповідних форм і засобів впливу на споживача, що в свою чергу вимагає від керівників туристичного підприємства ґрунтовних знань сучасного рекламного процесу, особливостей реклами в туризмі, планування рекламної діяльності, вибору засобів розповсюдження.

Обєктом курсової роботи є ПП «Туристична фірма «Олександра».

Предметом дослідження є комплекс теоретичних і практичних аспектів функціонування процесу рекламування на туристичному підприємстві.

Метою даної роботи є аналіз рекламної діяльності туристичного підприємства у сучасних умовах, надання рекомендацій щодо процесу рекламування.

Для досягнення мети визначено такі завдання:

- охарактеризувати поннятя реклама, її види та функції;

- визначити особливості реклами в туризмі;

- проаналізувати рекламну діяльність ПП «Олександра»;

- розробити пропозиції підвищення ефективності процесу рекламування на підприємстві.

Реклама в туризмі є формою непрямого зв’язку між туристичним продуктом і споживачем. Це означає, що, надаючи інформацію про компанію та її турпродукт, реклама повинна переконати потенційних клієнтів зупинити свій вибір саме на даній компанії та її продукті, підсилити впевненість постійних клієнтів у правильності їх вибору.

Реклама має велике значення також у прогнозуванні та плануванні роботи туристичної фірми чи підприємства. За її посередництвом можна встановити зворотній зв’язок з ринком, тобто споживачами послуг. Наприклад, за допомогою анкет чи купонів, які можна розповсюджувати разом з різними товарами, фірма отримує інформацію, яка дозволяє їй краще прогнозувати попит на свої послуги і відповідно будувати стратегію дій.

Встановлення зворотного зв’язку із споживачами за допомогою такого способу можна визнати доцільним і перспективним, оскільки воно дозволяє контролювати просування туристичних послуг, вносити корективи у збутову діяльність, створювати та закріплювати у споживачів стійке розуміння переваг послуг певних туристичних підприємств.

Сьогодні туристичний бізнес – це одна з найбільш перспективних галузей, що приносить в усьому світі багатомільйонних прибутків.

В останні роки й в Україні активно розвивається туристична індустрія, особливо. Вона несе в собі величезний потенціал українського ринку, здатний приносити стійкий доход у державний бюджет. З кожним роком в Україні росте кількість туристичних фірм та готелів.

Важливим аспектом розвитку підприємств туристичної індустрії є маркетингове просування їхніх послуг, у тому числі й за допомогою реклами.

Реклама підприємств туристичної індустрії переслідує головну мету — збільшення потоку клієнтів.

Реклама вимагає великих грошей, що легко розтратити в пусту, якщо фірма не зуміє точно сформулювати задачу, прийме недостатньо продумані рішення щодо рекламного бюджету, звертання і вибору засобів реклами, не зуміє зробити оцінку результатів рекламної діяльності. Завдяки своїй здатності впливати на спосіб життя реклама залучає до себе пильну увага громадськості. Постійно підсилюється регулювання покликане гарантувати відповідальний підхід до здійснення рекламної діяльності.

В даній роботі було проведено аналіз рекламної діяльності ПП «Олександра». Щодо вибору засобів поширення реклами, то найефективнішим підприємство вважає розміщення реклами у ЗМІ, тобто газетах. Хоча дізнатися про підприємство можна із мережі Інтернет. Пріоритетною є і виставкова діяльність.

Підприємство для розроблення рекламної стратегії не має спеціального штату. У своїй діяльності підприємство керується правилом: для досягнення ефективності діяльності туроператора, необхідною умовою є комплексне співвідношення маркетолог-менеджер тому,що навіть якщо на потенційного клієнта подіяла реклама, то менеджер може цей результат втратити. Підприємство використовує інформуючу рекламу.

Аналізуючи вибрану стратегію що управління рекламною діяльністю ПП «Олександра» можна зробити висновок, що потрібно проводити рекламу на радіо. Тому, що багато потенційних споживачів туристичних послуг їздять в авто, маршрутних таксі, і просто слухають радіо.

Можна розміщувати рекламу на авто, якими возять групи відпочиваючих. Це реклама за яку не потрібно платити щороку вона буде постійною і плюс це нагадування про туристичну фірму.

Також можна використовувати різні знижки для постійних клієнтів, сюрпризи, клубні картки та ін.

Отже, для ефективної роботи на ринку ПП «Олександра» повинне доставляти совї рекламні звернення в будь-які місця, де можливий контакт цільової аудиторії з її торговою маркою. Місця здійснення таких контактів можуть бути самими різними: від офісу туристичної фірми до передачі по телевізору рекламних роликів.

1. Восколович Н.А. Маркетинг туристичних послуг / Н.А. Восколович. - М.: Економічний факультет МРУ, ТЕИС, 2001. - 167с.

2. Дурович А. Маркетингові дослідження в туризмі / А. Дурович, Л. Анастасова, 2002. - 348 с.

3. Кифяк В.Ф. Рекламна кампанія туристичного підприємства / В.Ф. Кифяк. – Електронний ресурс – Режим доступу: http://kr-diplom.kiev.ua/referat/ref

4. Котлер Ф. Маркетинг в туризмі: посібник для ВУЗ-в / Ф. Котлер. – М., 1998. – 787 с.

5. Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг: Навч. Посіб / Н.Є. Кудла. - К.: Вид-о: «Знання», 2011. – 351 с.

6. Луцій О.П. Міжнародний маркетинг: Курс лекцій / О.П. Луцій. - К.: Європейський університет фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. – 45 с.

7. Миронов Ю.Б. Особливості реклами в туризмі. Випуск V / Ю.Б. Миронов. – Львів: Видавництво ЛКА, 2008. – 448 с.

8. Мороз Л.А. Маркетинг: підручник / Л.А. Мороз. - Львів: Інтелект-Захід, 2002. – 244 с.

9. Мунін Г.Б. Маркетинг турпродукту. Навч. посіб. / Г.Б. Мунін. - Вид-о «Кондор», 2009. – 364 с.

10. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій / Б.А. Обритько. - К.: МАУП, 2005. - 240 с.

11. Правик Ю.М. Маркетинг туризму. Підручник / Ю.М. Правик. - К.: «Знання», 2008. – 303 с.

12. Сапрунова В.Б. Туризм: єволюция, структура, маркетинг / В.Б. Сапрунова, 1997. – 160 с.

13. Серегина Т.К. Реклама в би знесе / Т.К. Серегина. - М.: Информ.-внедр. центр «Маркетинг». - 1995. - 245 с.

Розділ 1. Теоретичні основи управління рекламною діяльністю туристичного підприємства

1.1. Реклама, її характеристика, види та функції

Термін «реклама» походить від лат. Reclamare - викрикувати (у Давній Греції та Римі оголошення голосно викрикувалися на майданах та в інших людних місцях). Нині реклама є найдієвішим, отже, найзастосовнішим засобом впливу на покупців і споживачів. Однак досить складно знайти визначення поняття «реклама». Існують різноманітні визначення і тлумачення понять реклами.

Реклама - це цілеспрямована передача інформації не особистого характеру, спрямована на покупця з метою просування інформації на ринку за відповідну плату [2, с. 256].

Реклама - це дієвий інструмент у спробах підприємства модифікувати поведінку покупця, привернути їх увагу до товарів, створити позитивний образ фірми-виробника, показати значимість та корисність товару [1, с. 134].

Реклама - це переконуючий засіб інформації про товар, фірму, комерційна пропаганда споживачів властивостей товарів і переваг властивостей товарів і переваг властивості фірми [14, с. 23].

Реклама сприяє реалізації товарів, процесу перетворення товару у гроші, породжує попит і ринок, управляє ринковим продажем.

Реклама вирішує такі завдання:

- розповсюдження інформації про товар та фірму;

- зворотній зв’язок з потенційними покупцями для повного інформування їх про товар;

- активний вплив на прийняття рішень щодо купівлі;

- допомога працівникам служби збуту під час переговорів з клієнтами;

- переборювання недовір’я до товару і фірми збоку покупців;

- підтримка позитивних емоцій у споживачів, розповсюдження інформації про сервіс;

- наглядний показ солідності фірми, виконуваних нею обов’язків;

- розповідь про дослідження товарів у екстремальних умовах;

- формування позитивного відношення громадськості до фірми, її товарного виробництва [4, с. 651].

Мета рекламної діяльності визначається загальною стратегією маркетингу і комунікації, взятих на озброєння підприємства у ринковому середовищі.

Загальна мета підприємства поділяється на окремі цільові спрямування: цілі у сфері збуту (отримання приросту обсягів продажу) та цілі комунікативного зв’язку (передавання ідей, формування іміджу, зміна споживацьких навиків, переваг тощо) реклама у сфері збуту направлена, як правило, на переконання, повідомлення про суб’єкта рекламування. Реклама у сфері комунікації виконує інформативну функцію.

Залежно від об’єктів рекламування розрізняють рекламу продуктів (послуг, ідей) та рекламу організацій. Кожна із цих видів реклами переслідує свої цілі.

Цілі реклами визначають специфіку підходів до розробки рекламних звернень:

- формування у споживача визначеного рівня знань про даний товар/послугу;

- формування у споживача визначеного образа фірми;

- формування у споживача доброзичливого ставлення до фірми;

- спонукання споживача знову звернутися до даної фірми;

- спонукання споживача до придбання даного товару/послуги у даної фірми;

- стимулювання збуту товару/послуги;

- прискорення товарообігу фірми;

-прагнення зробити споживача постійним покупцем даного товару/послуги.

В залежності від об’єкту рекламування відомими є два види реклами:

 • реклама товару (товарна реклама);

 • реклама з метою створення іміджу, престижу фірми (престижна реклама)[8,с 199].

Головним завданням товарної реклами є формування і стимулювання збуту товарів. Товарна реклама здійснює пропаганду товару, інформує покупця про переваги якості, збуджує зацікавленість до товарів.

Головним завданням престижної реклами є представлення переваг фірми, її привабливих рис, здоров’я до неї. Престижна реклама підкреслює турботу фірми-виробника про споживачів, навколишніх середовищ, підвищення благополуччя та добробуту населення, виготовлення якісних та унікальних товарів, формування у споживачів позитивної думки як про надійного партнера, солідного, високо професійного постачальника, намагається створити приємний образ фірми.

Розрізняють також рекламу:

 • пряму, яка здійснюється на комерційних умовах і указує рекламодавцю, виконуючи безпосередньо рекламну функцію щодо конкурентного товару або фірми.

 • приховану, яка виконує функцію рекламування не прямолінійно, а у приховані фірмі, не використовуючи прямих каналів розповсюдження рекламних засобів і не вказує рекламодавцю [6, с. 20].

Виділяють наступні функції реклами:

1) економічна - реклама стимулює збут товару і сприяє зростанню прибутку, прискоренню процесу купівлі-продажу;

2) освітня (інформаційна) функція - реклама виступає як засіб навчання: споживач не тільки дізнається про товари і послуги, але і відкриває для себе способи вдосконалення життя;

3) комунікативна - за допомогою опитувань і анкет, аналізу ринкових процесів і внутрішньофірмових досліджень підтримується зворотний зв'язок фірми (підприємства) з ринком і споживачем;

4) контролююча - контролює процеси формування переваг груп споживачів щодо різних товарів;

5) управління попитом (маркетингова) - використовуючи можливості спрямованого впливу на споживача, реклама не тільки формує попит, а й керує ним за допомогою зменшення або збільшення обсягу рекламної інформації та складання графіків її подачі;

6) громадська (соціальна) - за допомогою реклами передається повідомлення, адресоване безлічі осіб, які пропагує яке-небудь позитивне явище, подія, заклик, нагадує про ювілейну дату в житті суспільства, попереджає про негативні наслідки певних подій і т.д.

7) стимулююча функція - нагадування, спонукання до покупки, встановлення контактів

8) психологічна функція - вплив на емоційні і розумові процеси, на формування та розвиток потреб, на почуття самооцінки, престижу, погляди й уподобання споживачів, їх устремління [13, с.88].

Реклама є як частиною економічних відносин, так і частиною взаємин між людьми. Тому реклама – діалог між продавцем і споживачем, де продавець виражає свої наміри через рекламні засоби, а споживач – зацікавленістю в даному товарі. Якщо покупець не виявив інтерес, то мета рекламодавця не досягнута [12, с.33].

В наш час використовують різноманітні види (канали) розповсюдження реклами, але єдиної загальноприйнятої методики класифікації не існує. Це дуже часто перешкоджає здійснити вибір оптимального інструменту у процесі проведення рекламних заходів.

Найбільш прийнятою є класифікація видів засобів рекламування, її негативних та позитивних сторін.

Одним із найбільш поширених видів реклами є реклама у пресі. Її поділяють на дві основні групи: рекламні оголошення і опублікування оглядово - рекламного характеру. Останні являють собою різноманітні статті, репортажі, огляди, які мають у собі пряму та другорядну рекламу.

На відміну від реклами в пресі, розміщення відповідної інформації у друкованих виданнях не зв’язане з такими обмеженнями, як місце розташування. Метою друкованої реклами є детальне ознайомлення потенційних клієнтів з товарами, які вони можуть придбати у фірмі. Оформляючи друковані видання слід подбати про професійний дизайн, високоякісне відтворення ілюстрацій, високу якість друку та матеріалів (папір, фарба) все це викликає у потенційного клієнта зворотну реакцію – накупити, навпаки відмовитися від купівлі, друкована реклама є своєрідною візитною карткою, за якою сприймають фірму. Особливо це стосується каталогів, буклетів і проспектів. Друкована реклама розповсюджується різноманітними шляхами. Це може бути розсилання через пошту, доставка безпосередньо на підприємства, виставки та ярмарки.

Ефективним засобом для пред’явлення споживацьких товарів є зовнішня реклама. Вона розрахована на прийняття її широкими верствами населення. До зовнішньої реклами відносяться рекламні афіші, плакати, полотна, спеціальний одяг обслуговуючого персоналу, рекламу на транспорті, електронні табло. Важливою функцією зовнішньої реклами є підкріплення і доповнення реклами, яка розповсюджується через інші засоби рекламування. Основними вимогами для цього виду реклами є такі:

- зовнішня реклама повинна часто впадати у вічі;

- вона має привертати увагу;

- вона повинна бути лаконічною;

- вона має легко читатися;

- вона повинна бути зрозумілою.

Комп’ютерна реклама - це реклама майбутнього. Прикладом цього виду є Інтернет, популярність якого швидко зростає, особливо в останні роки. Інтерес до нього почали проявляти не лише рекламні агентства, які напряму пов’язані з електронним бізнесом, але й виробники масових товарів [11, с. 179].

Основним недоліком реклами в Інтернеті є невелика аудиторія користувачів, особливо на вітчизняному ринку.

Реклама була і надалі залишається основним носієм розповсюдження інформації про товар, фірму, ринкові можливості суб’єктів ринкової конкуренції та головним чинником налагодження комунікативних зв’язків виробників, продавців та споживачів у системі маркетингу. 

1.2. Особливості реклами в туризмі

Сучасний туризм неможливо представити без реклами. Адже вона — найдійовіший інструмент у спробах туристського підприємства донести інформацію до своїх клієнтів, модифікувати їхня поведінка, привернути увагу до пропонованих послуг, створити позитивний імідж самого підприємства, показати його суспільну значимість. Тому ефективна рекламна діяльність є найважливішим засобом досягнення цілей стратегії маркетингу у цілому й комунікаційної стратегії зокрема. Як свідчить світова практика, сфера туризму є одним з найбільших рекламодавців. Досвід роботи закордонних туристичних фірм показує, що в середньому 5-6 % доходів від своєї діяльності вони витрачають на рекламу туристських поїздок.

Особливі риси реклами як одного з головних засобів маркетингових комунікацій у сфері туризму визначаються специфікою як самої реклами, так і особливостями системи туризму і її товару — туристського продукту.

1. Неособистий характер. Комунікаційний сигнал надходить до потенційного клієнтові не особисто від співробітника фірми, а за допомогою різного роду посередників ( засобу масової інформації, проспекти, каталоги, афіші й інші рекламоносії).

2. Однобічна спрямованість. Реклама фактично має тільки один напрямок: від рекламодавця до адресата (об'єкту впливу). Сигнали зворотного зв'язку надходять лише у формі кінцевого поведінки потенційного клієнта.

3. Невизначеність із погляду ефекту. Ця особливість є логічним продовженням попередньої. Зворотній зв'язок у рекламній діяльності носить імовірнісний, невизначений характер. Факт придбання туристського продукту залежить від великої кількості факторів, що часто не мають прямого відношення до реклами, що носять суб'єктивний характер і практично ніщо не піддається формалізації.

4. Суспільний характер. Туристська реклама несе особливу відповідальність за вірогідність, правдивість і точність переданої з її допомогою інформації.

5. Інформаційна насиченість. Туристські послуги, які на відміну від традиційних товарів не мають матеріальної форми, постійної якості, потребують пріоритетного розвитку таких функцій реклами, як інформаційна й комунікативна.

6. Помітність і здатність до переконання. Специфіка туристичних послуг обумовлює необхідність використання зорових, наочних засобів, що забезпечують більш повна вистава об'єктів туристського інтересу. Тому в рекламі часто використовуються відео- і фотоматеріали, картини, барвиста продукція [5, с. 222].

Функціонуючи в рамках концепції маркетингу, реклама є потужним засобом впливу на споживача. Однак її роль і значення не можна зводити в абсолют. У результаті численних досліджень доведене, що реклама сама по собі, без тісного взаємозв'язку з іншими елементами комплексу маркетингу, є не тільки малоефективної, але й, більше того, може привести до негативних результатів. Аналіз великого обсягу ринкової інформації дозволив відомому американському фахівцеві А.Политцу сформулювати два основні закони реклами, які, звичайно ж, слушні й у відношенні туристської реклами:

1. Реклама стимулює продаж гарного товару й прискорює провал поганого. Вона показує, яких якостей продукт не має, і допомагає споживачеві в цьому швидко розібратися.

2. Реклама, що називає той відмітна ознака товару, яка утримується в незначних кількостях і який сам споживач не в змозі виявити, допомагає встановити, що даний ознака практично відсутній, і тим самим прискорює провал товару [7, с. 91].

Одним з основних вимог до реклами є її правдивість. На жаль, «золоте» правило бізнесу «не обіцяй клієнтові того, чого виконати не можеш» порушується багатьма туристськими підприємствами [9, 344]. Причому досить часто це відбувається несвідомо, коли із кращих спонукань прагнуть будь-якими засобами й прийманнями залучити клієнта. Згодом виявляється, що реалізувати свої обіцянки фірма не в змозі, і це негативно відбивається на іміджі підприємства й задоволеності клієнта його роботою.

Універсальний і всеосяжний характер, різноманіття видів і засобів поширення реклами обумовлюють необхідність більш глибокого її аналізу. Планування реклами включає три наступні напрямки:

- визначення цілей реклами;

- джерела фінансування й розподіл рекламного бюджету;

- планування рекламних заходів [10, с. 120]. 

1.3. Рекламна кампанія туристичного підприємства та особливості її розробки

Однією з найбільш гострих проблем, які постають перед туристичним підприємством є грамотне розроблення рекламної кампанії, розподілення рекламного бюджету, визначення ефективної структури рекламних засобів. Це обумовлене ситуацією на туристичному та рекламному ринках, яка змінюється настільки стрімко, що будь-які отримані практичні знання потребують постійного перегляду, корегування та доповнення. Разом з тим, все ж таки, існують раціональні підходи до розробки рекламної кампанії, які можна застосовувати в різноманітних ситуаціях.

Рекламна кампанія являє собою декілька рекламних заходів, об'єднаних єдиною ціллю (цілями), які охоплюють визначений часовий період і розподілені у часі таким чином, щоб один з заходів доповнював інші [2, с. 16].

Рекламна кампанія є комплексом рекламних заходів, який розроблений відповідно до програми маркетингу і направлений на споживачів товару, що представляють відповідні сегменти ринку, з метою викликання їх реакції, що сприятиме вирішенню підприємством своїх стратегічних або тактичних завдань [13, с. 21].

Особливості рекламної кампанії в індустрії туризму визначаються специфікою її товару.

Розробка рекламної кампанії туристичного підприємства має риси цілісного логічного процесу, відправною точкою якого є аналіз ситуації, тобто чітка відповідь на питання: де зараз знаходиться туристична компанія. Він проводиться за такими основними напрямками: дослідження споживачів туристичних послуг, вивчення та аналіз туристичного ринку, а також оцінка ринку рекламних послуг.

Далі визначається основна мета рекламної кампанії і ті завдання, які повинні бути вирішені. Постановка цілей - це ухвалення рішення про те, куди рухається і куди хоче потрапити туристична компанія. Рекламні цілі повинні бути конкретними і чітко сформульованими, такими, що не допускають подвійного тлумачення, бути практичними, реалістичними, досяжними і вимірними.

Класичний спосіб досягти розуміння можливостей реклами - це представити рекламу у вигляді піраміди.

1 рівень - обізнаність. До виведення на ринок нового туристичного продукту потенційні покупці навіть не уявляють існування даної послуги. Отже, першим завданням реклами має бути ознайомлення потенційних споживачів з новою послугою.

2 рівень - знання, засвоєння інформації. Після того, як аудиторія дізнається про існування компанії або продукту, необхідне збільшення інформації, тобто перехід на наступний рівень піраміди. Завданням цього етапу є створення такої ситуації, коли певний відсоток обізнаної аудиторії отримує інформацію щодо її складу та особливостей.

3 рівень - прихильність. Представники цільової аудиторії можуть мати уявлення про послугу, але при цьому не виявляти лояльного відношення до даного туристичного продукту. Тому важливо сформувати це відношення до послуги у представників цільової аудиторії.

4 рівень - перевага. Можлива ситуація, що аудиторії продукт чи послуга подобається, проте, в своєму виборі вона віддає перевагу продуктам інших туристичних компаній. В цьому випадку завданням стане формування нової системи переваг. Необхідно активно доносити до аудиторії переваги даного туристичного продукту, розповідати про його якість, цінність для аудиторії, висвітлювати інші важливі його характеристики.

5 рівень - переконання. На цьому рівні завданням буде переконання цільової аудиторії в тому, що дана туристична послуга дійсно їй необхідна. Бажано сформувати переконаність споживача в тому, що, вибираючи рекламований продукт, він робить якнайкращий вибір.

6 рівень - покупка. І лише після того, як всі попередні рівні будуть пройдені, деякий відсоток цільової аудиторії досягне вершини піраміди і в результаті придбає даний туристичний продукт.

Коли цілі визначені, необхідно встановити, на яких основах буде базуватися медіастратегія, які засоби та рекламоносії вона використовуватиме в якості базових, а до яких вдаватиметься в якості підтримки. Загалом, медіастратегія представляє собою комплекс дій, направлений на визначення найбільш ефективного розміщення рекламних повідомлень в засобах розповсюдження реклами, що має на меті досягнення поставлених цілей і оптимізацію витрат при розміщенні; це пошук відповіді на три питання: коли, де і як часто розміщувати рекламу, щоб добитися поставлених цілей.

Композиція медіаплану завжди будується, виходячи як із цілей, так і з орієнтацією на динаміку та особливості попиту, закономірні для даної сфери.

Медіастратегія, як правило, базується на взаємопоєднанні основних та додаткових рекламних засобів, а також засобів рекламної підтримки. Кожна з груп рекламоносіїв, які використовуються у ході рекламної кампанії, слугує посиленню цільового ефекту рекламної кампанії на кожному конкретному календарному етапі, який є відображенням споживчої ситуації на туристичному ринку.

Під основними розуміються такі рекламоносії, які забезпечують вихід безпосередньо на цільову групу. Частка представників цільової аудиторії у цій групі засобів не може бути меншою ніж 50%. До них можна віднести ділові та соціально-політичні журнали, які на сьогоднішній час мають найбільші рейтинги серед аудиторії, яка досліджується.

Додаткові засоби - це ЗМІ, які мають, як правило, широке аудиторне охоплення, але аудиторія яких має, у порівнянні з основними засобами, більш розмиті невизначені контури. До аудиторії цих засобів, звісно, потрапляє і цільова група, але визначити її частку по відношенню до представників інших аудиторних груп доволі складно.

Засоби рекламної підтримки - це ті рекламоносії, які, внаслідок свого нерегламентованого характеру розповсюдження, не можуть бути ідентифіковані будь-якою пріоритетною аудиторією. Увага до цих засобів має спонтанний та часто стихійний характер, а періодичність цієї уваги спрогнозувати дуже важко. В той же час у визначені періоди дані засоби можуть істотно впливати на споживачів, які представляють широкі прошарки суспільства.

Що стосується вибору рекламних засобів, то кожен їх тип має свої особливості. Основні рекламоносії відбираються відповідно до двох принципів:

1) високої цільової аудиторної ємкості засобу (охвачення цільової аудиторії повинно бути не менше 50%);

2) широкої зони перетину цільової аудиторії в різноманітних засобах.

Для попередньої оцінки ефективності основних засобів розглядаються наступні показники:

1) показник аудиторного охоплення - демонструє, скільки в середньому людей читає один номер видання (за результатами цілеспрямованих досліджень ЗМІ);

2) показник комунікативності - частка людей, які звертаються за будь-якою інформацією, яка розміщена у виданні;

3) показник цільового охоплення - частка представників виділеної цільової аудиторії серед всіх читачів видання;

4) показник комерційної ефективності - частка людей, які сприймають рекламні об’яви та комерційну інформацію, яка розміщена в даному засобі, з високим ступенем уваги.

Додаткові засоби реклами вибирають на основі двох принципів:

1) популярність засобу та довготривалість його існування на рекламному ринку;

2) висока популярність засобу серед представників цільової аудиторії.

Туристська реклама достатньо гармонійна, помітна та звертає до себе увагу скоріш не як комерційна пропозиція, а як об'єкт екзотичного інтересу, який в більшості випадків не призводить до прямого мотиваційного звернення у фірму [3].

При розробці рекламної кампанії, а саме медіа-плануванні, туристичного підприємства необхідно врахувати наступні особливості:

 • в якості обмеження циклів рекламної кампанії необхідно визначати періоди, які відповідають різній споживчій активності на туристичному ринку. При розробці медіа-плану необхідно пам'ятати, що періоди максимального рекламного стимулювання попиту повинні передувати періодам природного зростання активності ринку.

 • все навантаження рекламного впливу повинно припадати на робочі дні, оскільки у вихідні інтерес до друкованих ЗМІ та радіо істотно знижується за рахунок різкого зростання уваги до телебачення. Крім цього в робочі дні реклама відпочинку сприймається з більшою зацікавленістю, ніж у вихідні, коли рівень психологічної втоми значно нижчий, тому саме в робочі дні активну людину простіше стимулювати до відпочинку.

 • до складу медіа-плану повинні бути закладені оптимальні параметри ЗМІ, за допомогою яких досягається гарантований рекламний ефект. Так для ділових видань найбільш оптимальним вважається поява рекламного оголошення один раз на два тижні в одному засобі, або щотижневе чергування рекламних публікацій в різних видавництвах ділового спрямування, які мають подібну аудиторію [9, 145].

Рекламна кампанія дозволяє контролювати просування туристичних послуг, вносити корективи у збутову діяльність, створювати та закріплювати у споживачів стійке розуміння переваг послуг саме цієї туристичних фірми.

Важливо підкреслити, що, як свідчить досвід рекламних кампаній провідних туристичних фірм світу, реклама має враховувати особливості країни, регіону, соціальний та політичний стан у суспільстві.

Таким чином, можна зробити висновки, що правильна розробка рекламної кампанії - встановлення пріоритетних цілей кампанії, визначення найбільш ефективного місця та часу розміщення рекламних повідомлень, - є одним з найважливіших та актуальніших питань, які повинна розглянути туристична фірма в процесі здійснення своєї рекламної діяльності. 

Розділ 2. Аналіз рекламної діяльності ПП «Олександра»

2.1. Загальна характеристика ПП «Олександра»

Засновником та власником приватного підприємства туристичної фірми «Олександра», що надалі іменується «Підприємство», є громадянин (-ка) України Коваленко Олександра Євгенівна, мешканець (-ка) м. Рівне, вул. Пушкіна, буд. 30, кв. 25, паспорт серії СР № 320632 виданий 13. 12. 1997 р. відділом внутрішніх справ Рівненської області.

Підприємство працює на принципах самоуправління та самофінансування. Підприємство самостійно визначає умови реалізації продукції, товарів, робіт і послуг на ринку України та за її межами, включаючи вартість і ціну на них.

Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у Рівненському міськвиконкомі, має відокремлене майно, самостійний баланс, може від свого імені набувати майнові та немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді, має печатку та штамп із своїм найменуванням, фірмовий знак, логотип та інші реквізити.

Офіційне діловодство підприємства здійснюється українською мовою.

Підприємство відкриває в банківських установах рахунки (в т.ч. валютний) для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

Підприємством можуть створюватись філії, представництва, дочірні підприємства на території України та за її межами з дотриманням вимог, встановлених законами України та законодавством відповідних зарубіжних держав.

Підприємство може добровільно об'єднуватись у спілки, асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання на умовах, що не суперечать чинному законодавству України.

Підприємство має права та обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом.

Власник (засновник) передає майно підприємству на правах користування, має право сформувати його статутний фонд.

Усі інші спори, які не обумовлені вище, підлягають розгляду в судах України та, за домовленністю, - у третейських судах.

Для забезпечення діяльності Підприємства може утворюватися статутний фодн шляхом внесення грошових (майнових) коштів Власника (засновника).

Місце знаходження підприємства: 33000, Україна, м. Рівне, вул. Чорновола 14/16.

Головною метою діяльності приватного підприємства є виключно туроператораторська діяльність, яка включає організацію та забезпечення створення туристичного продукту, реалізацію та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг, задоволення суспільних потреб в його товарах, роботах, послугах та реалізації на базі одержаних прибутків соціальних та економічних інтересів власника майна підприємства та членівтрудового колективу.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

1)  організація туризму, в т.ч. міжнародного;

2)  організація прийому та обслуговування вітчизняних та зарубіжних туристів;

3)  надання агентських, посередницьких послуг;

4)  екскурсійна діяльність, організація масового та спортивно-оздоровчого туризму, організація дитячого туризму;

5)  посередництво в наданні послуг громадського харчування та готельного господарства;

6)  посередництво в послугах з зовнішньо - економічної діяльності;

7)  посередництво в наданні транспортних послуг; посередницька діяльність з реалізації квитків для туристів на усі види транспорту;

8) посередництво в наданні фінансових послуг посередництво в наданні послуг в сфері культури; посередництво в наданні послуг з різних видів страхування туристів та їх майна; посередництво в наданні послуг з розміщення туристів; посередництво в наданні спортивних та рекреаційних послуг; посередництво в послугах з виробництва та реалізації сувенірної продукції; посередницька діяльність в наданні послуг з організації відпочинку та розваг; посередництво в наданні послуг туристичних гідів;

9) посередництво в наданні паспортно - візових послуг;

10) посередництво в послугах по організації та забезпеченню навчання і підвищенню кваліфікації в Україні та за кордоном.

Здійснення туроператорської діяльності Приватним підприємством «Туристична фірма «Олександра» базується на таких правилах:

 1. Туроператор не має права провадити інші види господарської діяльності крім тих, що визначені Законом України «Про туризм» та Ліцензійними умовами.

 2.  Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність.

 3. Туроператор має виключне право на надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України з туристичною метою.

Туристична фірма «Олександра» проводить організацію виїзного туризму наступним чином:

- туристична фірма «Олександра» організовує для туристів індивідуальні та групові поїздки до зарубіжних держав на підставі укладених договорів(контрактів) про співробітництво або інших документів щодо надання туристичних послуг, які укладаються з іноземними партнерами в письмовій формі;

- туристична фірма «Олександра» під час організації виїзного туризму оформляє такі документи, які є предметом договору на туристичне обслуговування:

- заявку туриста або тур агента на бронювання туристичної послуги;

- підтвердження сторони, що приймає, щодо заброньованої послуги;

-договір з туристом на туристичне обслуговування;

- ваучер;

- страховий поліс;

- платіжні документи (корінці прибуткових ордерів, квитанції, касові чеки тощо), що підтверджують внесення туристом (турагентом) до каси туристичної фірми «Олександра» вартості туристичних послуг, обумовлених договором з туристом або заявкою тур агента;

- транспортні документи (квитки), якщо туристична фірма «Олександра» забезпечує транспортні послуги або надає послугу щодо бронювання та придбання квитків;

- програму туру.

Організація в'їзного туризму здійснюється так:

- Туристична фірма «Олександра» організовує для іноземних туристів групові та індивідуальні тури по Україні на підставі договорів (контрактів) з іноземними партнерами, а також із вітчизняними партнерами, які забезпечуватимуть надання послуг з розміщення, харчування, транспорту, організації відпочинку та оздоровлення, розваг, екскурсійного обслуговування тощо.

Туристична фірма «Олександра» організовує для туристів індивідуальні та групові поїздки по Україні на підставі укладених договорів (контрактів) про співробітництво або інших документів, щодо надання туристичних послуг. З вітчизняними партнерами, які забезпечуватимуть надання послуг з розміщення, харчування, транспорту, організації відпочинку та розваг, екскурсійного обслуговування.

Управління та контроль здійснюються наступним чином:

 • правління підприємством здійснюється на підставі сполучення прав власника по господарському використанню свого майна і самоуправління трудового колективу;

 • управління підприємством здійснює його власник (засновник);

 • виключною компетенцією власника (засновника) є:

- внесення змін та доповнень у Статут підприємства;

- вирішення питань про реорганізацію та ліквідацію підприємства;

- призначення на посаду та звільнення з посади директора підприємства;

- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

- затвердження прибутково-видаткових кошторисів, розцінок, тарифів, розмірів оплати праці працівників підприємства;

- визначення фондів підприємства та розмірів відрахувань до них;

- розгляд та затвердження витрат, не передбачених кошторисом, визначеня джерел покриття затрат на ці цілі;

- затвердження звітів підприємства, звітів директора по діяльності;

- призначення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства, заслуховування актів перевірок, прийняття по них рішень;

- розподіл прибутку підприємства, прийняття рішення про отримання довгострокових кредитів.

Власник (засновник) має право розглядати й інші питання діяльності підприємства, в разі необхідності має право відміняти рішення директора підприємства, якщо воно прийняте з порушенням законодавства.

Рішення власника (засновника) є обов'язковим для всіх працівників підприємства.

 • керівництво поточною діяльністю підприємства здійснює його директор, який призначається засновником на підставі чинного трудового законодавства, підзвітний власнику (засновнику) і відповідає перед ним за здійснення діяльності та виконання своїх обов'язків.

Засновник (власник) сам є директором підприємства.

 • Директор підприємства:

- забезпечує виконання його поточних і перспективних планів;

- розпоряджається майном підприємства, включаючи його грошові кошти в межах, визначених власником;

- представляє підприємство в стосунках з юридичними та фізичними особами;

- укладає від імені підприємства угоди, контракти і забезпечує їх виконання;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників підприємства в межах своєї компетенції.

На фірмі існують такі посади:

- Директор

- Старший менеджер

- Менеджер внутрішнього туризму

- Менеджер іноземного туризму

-  Головний бухгалтер 

2.2. Фінансово-економічний аналіз ПП «Олександра»

Становлення ринкової економіки в Україні, поява фінансових ринків, пріоритет фінансових ресурсів об’єктивно сприяли розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінансовий аналіз.

Фінансово-економічний аналіз зорієнтований на оцінювання фінансового стану, фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства. Він дає змогу виявити напрямки й обмеження фінансового розвитку та реструктуризації фінансової політики.

Для оцінки фінансового стану ПП «Олександра» необхідно провести аналіз та визначити показники рентабельності, прибутку, ліквідності та фінансового стану, виконаний на основі даних фінансової звітності, а саме: форми №1-м «Баланс» та форми №2-м «Звіт про фінансові результати» (Додаток А). Аналітичний період охоплює 2009-2011 роки. Показники діяльності ПП «Олександра» подані в таблиці 2.2.1

Таблиця 2.2.1

Аналіз фінансових результатів діяльності ПП «Олександра»

у 2009 -2011 роках

№з/п

Показники

Джерело

інформації

Позначення,

формула для розрахунку

Роки

Відхилення

2009

2010

2011

від 2009 року

від 2010 року

1.

Обсяг реалізованої подукції (обсяг виконаних робіт, обсяг надання послуг, товарооборот), тис. грн.

Форма 2-м,

рядок 030

 

О

150,1

270,4

511,7

120,3

241,3

2.

Інші операційні доходи,

тис. грн.

Форма 2-м, рядок 040

 

 

Д оп.ін.

1,9

2,8

 3,6

0,9

0,8

3.

Операційні витрати, тис. грн.

Форма 2-м, рядок 080-100

 

 

ОВ

123,7

240,2

474,3

116,5

234,1

4.

Результат від операційної діяльності, тис. грн.:

- прибуток

-

 

 

Поп=О + Доп.ін - ОВ

 

28,3

31,1

41,0

2,8

9,9

 

- збиток

-

 

 

 -

 

 

 

5.

Фінансові та інші доходи,

тис. грн

Форма 2-м, рядок 050

 

 

Дфін

 -

6.

Фінансові та інші витрати, тис. грн.

-

 

 

Вфін

 -

-

7.

Податок на прибуток,

тис. грн.

Форма 2-м, рядок 140

 

 

Под

10,9 

11,9 

12,2 

1,0

0,3 

8.

Чистий:

 - прибуток,

 тис. грн.

Форма 2-м, рядок 150

 

 

Пч = П - Под

17,4

19,1

28,8

1,7

9,1

 

:- збиок, тис. грн.

 

 

 

Аналізуючи вище наведену таблицю спостерігаємо, що обсяг наданих послуг з кожним роком збільшується. У 2009 році обсяг наданих послуг складає 150,1 тис. грн., 2010 році – 270,4 тис. грн., що на 120,3 тис. грн. менше ніж у 2009 році та у 2011 році – 511,7 тис. грн., що на 241,3 тис. грн. менше ніж у 2010 році. Зменшення обсягу наданих послуг спричинено нестабільної ситуацією в країні, економічною кризою через, яку велика кількість населення не могла собі дозволити виділити із свого доходу кошти на відпочинок, так як це не є товаром (послугою) першої необхідності.

Оскільки протягом трьох років доходи від операційної діяльності перевищують операційні витрати, то підприємство отримує прибуток від операційної діяльності, який у 2009 році він становить 17,4 тис. грн., у 2010 році – 19,1 тис. грн., а у 2011 складає 28,8 тис. грн.

Аналіз показників рентабельності включає в себе такі показники: вартість активів, вартість майна, та рентабельність. Рентабельність – один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. Аналіз показників рентабельності ПП «Олександра» відображено в таблиці 2.2.2.

 Таблиця 2.2.2

Аналіз показників рентабельності роботи ПП «Олександра»

у 2009 -2011 роках

№з/п

Показники

Джерело

інформації

Позначення,

формула для розрахунку

Роки

Відхилення

2009

2010

2011

від 2009 року

від 2010 року

1.

Рентабельність (+) або збитковість (-) операційних витрат, %

-

Ров =

Поп/ОВ*100

22,8

12,9

8,6

-9,9

-4,3

2.

Рентабельність (+) або збитковість (-) продукції (робіт, послуг, продажів), %

-

Рп =

Поп/О *100

18,9

11,5

8,0

-7,4

-3,5

Показник рентабельності операційних витрат у 2009 році складає 22,8%, у 2010 – 12,9%, а у 2011 – 8,6%. В порівнянні з 2009 роком цей показник зменшився на 9,9%, а у порівнянні з 2010 – зменшився на 4,3%. Зменшення показника рентабельності пов’язано із зростанням операційних витрат, що призводить до збільшення витрат на одиницю продукції.

Рентабельність послуг, так як і рентабельність операційних витрат також знижується. У 2009 році цей показник становить 18,9%, у 2010 зменшується і становить 11,5%, у 2011 році ще зменшується і становить 8,0%.

Аналіз динаміки та структури майна передбачає визначення питомої ваги необоротних активів, оборотних активів та їх окремих складових у загальній вартості майна.

Аналіз динаміки та структури майна (активів) ПП «Олександра» подано у таблиці 2.2.3.

Таблиця 2.2.3

Аналіз динаміки та структури майна (активів) ПП «Олександра» у 2009 - 2011 роках

№з/п

Складові майна

Станом на кінець року

Відхилення

2009

2010

2011

від 2009 року

від 2010 року

тис. грн.

%

тис.грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Майно всього (А) у тому числі

25,8

100

30,8

100

36,1

100

5,0

0

5,3

0

1.

Необоротні активи (НА)

7,9

100

8,0

100

8,9

100

0,1

0

0,9

0

2.

Оборотні активи (ОА)

17,9

100

22,8

100

27,2

100

4,9

0

4,4

0

100

100

100

0

0

2.1.

Запаси (З)

1,6

8,9

2,1

9,2

3,3

12,1

0,5

0,3

1,2

2,9

2.2.

Дебіторська заборгованість і одержані векселі (ДЗ)

1,0

5,6

1,5

6,6

2,0

7,4

0,5

1,0

0,5

0,8

Продовження таблиці 2.2.3

2.3.

Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції (ГК+ПФІ)

15,3

85,5

19,2

84,2

21,9

80,5

3,9

-1,3

2,7

-3,7

2.4.

Інші оборотні активи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Витрати майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вартість майна в цілому протягом трьох років збільшувалася. У 2009 році вона складає 25,8 тис. грн., у 2010 – 30,8 тис. грн., а у 2011 – 36,1 тис. грн. Збільшення майна спричинено збільшенням необоротних активів. В порівнянні з 2009 роком збільшення необоротних активів на суму 0,1 тис. грн., а у порівнянні з 2010 – також спостерігається збільшення на 0,9 тис. грн.

Оборотні активи збільшуються через збільшення запасів та дебіторської заборгованості і одержаних векселів. У 2009 році вартість оборотних активів становить 17,9 тис. грн., у 2010 – 22,8 тис. грн., у 2011 збільшується ще на 4,4 тис. грн. і становить 27,2 тис. грн. Як видно у структурі майна найбільшу частку займають саме оборотні активи.

Фінансові ресурси підприємства можуть бути сформовані за рахунок власних та прирівняних до них коштів (прибуток від основної діяльності, амортизаційні відрахування, пайові внески) та фінансових ресурсів, які є мобілізовані на фінансовому ринку (кошти від випуску цінних паперів, кредити, бюджетне фінансування тощо).

Для проведення аналізу фінансової стійкості необхідно проаналізувати динаміку та структуру фінансових ресурсів, провести аналіз фінансової стійкості підприємства та його ліквідності.

Для аналізу динаміки та структури фінансових ресурсів ПП «Олександра» за 2009-2011 рр. використовуються дані форми №1 «Баланс» за визначений період. Результати аналізу подано в таблиці 2.2.4.

Таблиця 2.2.4

Аналіз динаміки та структури фінансових ресурсів

ПП «Олександра» у 2009-2011 роках

№з/п

Складові фінансових ресурсів

Станом на кінець року

Відхилення

2009

2010

2011

від 2009 року

від 2010 року

тис. грн

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Майно (фінансові ресурси) всього (А) у тому числі:

25,8

100

30,8

100

36,1

100

5,0

0

5,3

0

1.

Власний та прирівняний до нього капітал (ВК)

24,3

94,2

29,3

95,1

34,9

96,7

5,0

0,9

5,6

1,6

100

100

100

0

0

1.1.

Власний капітал

24,3

100

29,3

100

34,9

100

5,0

0

5,6

0

1.2.

Забезпечення наступних витрат і платежів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Позиковий капітал (зобов'язання)

1,5

5,8

1,5

4,9

1,2

3,3

0

-0,9

-0,3

-1,6

100

100

100

0

0

2.1.

Довгострокові зобов'язання (ДовгЗоб)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Поточні зобов'язання (ПЗ)

1,5

100

1,5

100

1,2

100

0

0

-0,3

0

3.

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Фінансові ресурси станом на кінець 2008 року становлять 25,8 тис. грн, на кінець 2010 року – 30,8 тис. грн., на кінець 2011 року – 36,1 тис. грн, відхилення від 2009 року становить 5,0 тис. грн., від 2010 року – 5,3 тис. грн. Збільшення фінансових ресурсів спричинене збільшенням власного та прирівняного до нього капіталу.

Власний та прирівняний до нього капітал у 2010 році у порівнянні з 2009 роком збільшився на 5,0 тис. грн., а також у 2011році порівняно з 2010 роком збільшився на 5,6 тис. грн. У питомій вазі власного капіталу відсутні забезпечення наступних витрат і платежів.

Частка позикового капіталу (зобов’язань) у 2009 році – 5,8%, у 2010 році – 4,9%, у 2011 році зменшилася на 1,6% та становить 1,2% .

Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Характеристикою ефективності використання оборотних активів є їх оборотність, яка обчислюється за допомогою коефіцієнта оборотності та тривалості одного обороту.

Аналіз оборотності оборотних активів ПП «Олександра» подано у таблиці 2. 2.5.

Таблиця 2.2.5

Аналіз оборотності оборотних активів ПП «Олександра» та їх складових у 2009-2011 роках

№з/п

Показники

Джерело

інформації

Позначення,

формула для розрахунку

Роки

Відхилення

2009

2010

2011

від 2009 року

від 2010 року

1.

Обсяг реалізованої продукції (обсяг виконаних робіт, обсяг наданих послуг, товарооборот),

тис. грн.

Форма 2-м, рядок 030

О

150,1

270,4

511,7

120,3

241,3

 

 

Продовження таблиці 2.2.5

2.

Оборотні активи, тис. грн.:

- на початок року

Форма 2-м, рядок 260, графа 3

ОАпоч

10,3

17,9

22,8

7,6

4,9

 

:- на кінець року

Форма 2-м, рядок 260, графа 4

ОАкін

17,9

22,8

27,2

4,9

4,4

 

:- середні

-

ОА = (ОАпоч. + ОАкін) / 2

14,1

20,4

25,0

6,3

4,6

3.

Операційні витрати, тис. грн.

Форма 2-м, рядок 080-100

ОВ

123,7

240,2

474,3

116,5

234,1

4.

Запаси, тис. грн.: - на початок року

-

Зпоч

-

-

-

-

-

 

:- на кінець року

-

Зкін

-

-

-

-

-

 

:- середні

-

З = (Зпоч + Зкін) / 2

-

-

-

-

-

5.

Дебіторська заборгованість і одержані векселі, тис. грн.:

- на початок року

Форма 2-м, рядок 210, графа 3

ДЗпоч

0,5

1,0

1,5

0,5

0,5

 

- на кінець року

Форма 2-м, рядок 210, графа 4

ДЗкін

1,0

1,5

2,0

0,5

0,5

- середні

-

ДЗ = (ДЗпоч + ДЗкін) / 2

0,75

1,25

1,75

0,5

0,5

 

6.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

-

Коб = О / ОА

10,6

13,3

20,5

2,7

7,2

7.

Тривалість одного обороту оборотних активів, днів

-

Т = 360 / Коб

33

27

17

-6

-9

8.

Коефіцієнт обортності дебіторської заборговності

-

Коб. деб = О / ДЗ

41,39

15,76

16,76

-25,63

1,00

9.

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості, днів

-

Тдеб = 360 / Коб. деб

8

22

21

14

-1

Коефіцієнт оборотності оборотних активів становив 10,6 у 2009 році, 13,3 у 2010 році, 20,5 у 2011 році. Тобто найменше значення тривалості одного обороту у 2009 році, що свідчить про найбільш ефективне їх використання у даному році. У сфері обертання прискорити обіг оборотних активів можливо шляхом прискорення реалізації продукції, розрахунків за реалізовану продукцію, зменшення дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості найбільшого значення набув у 2009 році 41,39 і, відповідно, тривалість одного їх обороту була в цей рік найменшою 8 днів тобто запаси найефективніше використовувались.

Отже, узагальнюючи можна сказати, що ПП «Олександра» є рентабельним підприємством. 

2.3. Аналіз рекламної діяльності ПП «Олександра»

Для того щоб зрозуміти як відбувається процес рекламування на туристичному підприємстві в сучасних умовах потрібно проаналізувати діяльність ПП «Олександра». Завдяки своїм досягненням в галузі туризму підприємство є відомим в Рівненській області і за її межами.

Вивчивши туристичну пропозицію можна виокремити такі види відпочинку: екскурсні авіатури; екскурсійні автобусні тури; відпочинок на морі; туризм визначних подій; освітні тури; діловий туризм; тури на власному автомобілі; замки і монастирі; тури в такі країни: Німеччина, Польща, Туреччина, Франція, Китай, Італія тощо.

Свою унікальність «Олександра» пояснює так: «Сильний екскурсійний туризм в поєднанні з морським, екзотичним і гірськолижним відпочинком, а також професійний напрям створення турів», - заслужено створили компанії репутацію унікального тур оператора. Додатковим позитивним іміджем компанії служать численні нагороди (Додаток Б).

Філософія компанії – бути першими серед кращих. Творчий підхід до створення турів.

Місія компанії – пропонувати якісний і цікавий туристичний продукт, створювати унікальні туристичні новинки, відповідно до побажань клієнтів, а часто і передбачаючи їх. Бути кращим для клієнтів і партнерів.

ПП «Олександра» проводить активну рекламну діяльність.

30% від рекламного бюджету ПП «Олександри» виділяється на рекламу в мережі Інтернет.

40 % від бюджету на рекламу підприємство витрачає на рекламу в ЗМІ (в основному газети). Це газети: «Рівне вечірнє», «Рівне-Ракурс», «Рівненська газета», «Сім днів». При виборі друкованого видання для підприємства є такі показники: тираж, цільова аудиторія, ціна розміщення реклами, купівельна статистика.

Підприємство проводить також пряму рекламу. Методи прямої реклами дозволяють варіювати агітаційну дію на споживача тур продуктів. Зокрема, на підприємстві «Олександра», є досить багато листівок, яких пропонується різноманітні тури, як по Україні, так і міжнародні. Цей недорогий вид реклами має свою ефективну дію і залучає нових споживачів для туристичного підприємства.

ПП «Олександра» проводить партнерські програми де читає лекції про туристський брендинг, поводження в посольстві, проводить акції та ін.

Також слід зауважити, що хоча ПП «Олександра» і немає власного відділу по зв’язках з громадськістю, все ж таки проводить активну роботу по налагодженню взаєморозуміння між клієнтами фірми та її працівниками. На думку директора підприємства Коваленко Олександри Євгенівни, ефективність від реклами це лише 50% успіху інші 50% залежать від менеджера, який безпосередньо спілкується з клієнтом.

Аналізуючи рекламну діяльність підприємства неможливо не зачепити питання іміджу ПП «Олександри». Звичайно, що для досягнення формування позитивної думки про компанію не лише споживачів, але й партнерів затрачається багато фінансових ресурсів підприємства.

Підприємство постійно бере участь у міжнародних виставках в Україні, Росії, Італії і інших країнах.

Цікаво є те, що на підприємстві не має відділу маркетингу. Управлінням рекламною діяльністю займається старший менеджер. Тобто рекламу, салогани, стенди на виставки створює старший менеджер.

В таблиці 2.3.6 показано скільки коштів ПП «Олександра» витрачає на рекламу протягом року.

 Таблиця 2.3.6

 Аналіз витрат ПП «Олександра» на рекламу

 в 2011 році

Види реклами

Сума

1

Газети:

 

 

Рівне-Ракурс

1350 грн.

 

Рівненська газета

1000 грн.

 

Сім днів

1200 грн.

 

Рівне вечірнє

1600 грн.

2

Інтернет

2500 грн.

3

Листівки

1500 грн.

4

Бікборди:

 

 

-                     в приміщені офісу

600 грн.

 

-                     в місті

1700 грн.

Всього

 

11450 грн.

Отже, як видно з таблиці загальна сума витрат на рік на рекламу становить 11450 грн. Тобто підприємство обирає не один вид реклами, а декілька: газети, інтернет, маршрутне таксі, листівки, бікборди. Адже є більше шансів, що з рекламою будуть познайомлена більша кількість споживачів.

Аналізуючи рекламну діяльність ПП «Олександра», я з’ясувала хто основні конкуренти підприємства, який відсоток на ринку в Рівненській області вони займають. Це проводилося з метою, щоб визначити чи ПП «Олександра» проводить достатню рекламну кампанію.

Таблиця 2.3.7

Туристичні фірми м. Рівного та їх частка на ринку

Назва туристичних фірм

Перевезення по Україні,%

Міжнародні перевезення,%

1

ПП «Туристичне агентство «Сінай Тур»

9

10

2

ПП «Олександра»

11

8

3

ПП «Наутілус»

11

6

4

МПП «Сакма»

3

9

5

ТзОВ «Івекс-Тур»

7

7

6

ПП «Роял Клуб»

4

9

7

МПП «Марія – Сервіс»

10

9

 

Всього

55

58

 

Інші туристичні фірми на території Рівненщини

45

42

На рис. 2.3.1 відображено яку частку кожне підприємство займає в тому числі і ПП «Олександра». Було розглянуто сім туристичних фірм які займають найбільшу частку на туристичному ринку Рівненської області.

Б3127, Рис. 1 - Частка на ринку туристичних підприємств м. Рівного

Рис. 2.3.1 - Частка на ринку туристичних підприємств м. Рівного

А також було досліджено скільки коштів було затрачено на рекламу кожною туристичною фірмою.

Таблиця 2.3.8

Таблиця із затратами на рекламу туристичних фірм м. Рівного

Назва туристичної фірми

Газети

Інтернет

Листівки

бікборди

Сума

1

МПП «Сакма»

3000

2000

1100

1500

7500

2

ПП «Туристичне агентство «Сінай Тур»

2350

2100

1500

1600

7550

3

ПП «Наутілус»

3400

1400

1200

1800

7800

4

ТзОВ «Івекс-Тур»

5000

1500

1300

1950

9750

5

ПП «Олександра»

5150

2500

1500

2300

11450

6

ПП «Роял Клуб»

4900

2700

1200

1400

10200

7

МПП «Марія – Сервіс»

3200

1400

1300

1700

6600

Найбільше на рекламу виділяє коштів ПП «Олександра» - 11450 грн., а найменше МПП «Марія – Сервіс» - 6600. Всі інші туристичні фірми виділяють кошти на рекламу в межах 7000-10000 тис. грн. Але це і виправдовує затрати тому, що ПП «Олександра» є одним із найбільш відомих туристичних фірм в м. Рівному, а також і за його межами. 

Розділ 3. Шляхи вдосконалення рекламної діяльності підприємства

Для того щоб визначити, що є вирішальним при виборі туроператора проводять опитування серед населення і прийшовши до висновку, що найперше людина звертає увагу на зовнішній вигляд самого офісу, потім звичайно важливим є якість послуг, лише після цього береться до уваги ціна.

Можна стверджувати, що бізнес безпосередньо починається тоді, коли до агенції заходить випадковий відвідувач. Загалом кажучи, для того щоб «людина з вулиці» стала «випадковим відвідувачем», треба самому зробити перший крок - у рекламі. За даними багатьох психологів для того, щоб справити гарне враження на нього маємо 10 секунд. Саме протягом цього часу, як стверджують дослідники, людина вирішує, чи починати оглядини турпослуги, чи йти до іншої агенції.

Рекламна діяльність складається з таких етапів:

- вивчення споживачів та покупців, товарів та ринків;

- стратегічне планування;

- прийняття тактичних рішень;

- оперативне планування;

- контроль ефективності прийнятих з питань реклами рішень.

Рекламна діяльність ПП «Олександра» є не дуже масштабною, адже підприємство є не дуже великим і робити великі масштабні рекламні кампанії для нього є фінансово неможливо. В таких ситуації, коли підприємство є не великих масштабів, а рекламу необхідно робити, бо інакше попит зменшиться, використовують інформуючу рекламу.

ПП «Олександра» робить інформуючу рекламу, тобто підприємство нагадує про себе своїм потенційним споживачам і пропонує їм свої послуги.

ПП «Олександра» витрачає на рік 11450 грн. на рекламу. Як для малого підприємства ця сума є нормальною. Підприємство використовує не одне джерело, а декілька для того, щоб проінформувати більшу кількість споживачів. Це правильно, адже одна кількість споживачів має можливість бути проінформована через Інтернет, а немає можливості отримати інформацію через газети, то в іншої кількості споживачів може бути навпаки. Це означає, що підприємство ставиться відповідально до проведення рекламної кампанії.

Для досягнення високих результатів по збуту продукції за допомогою реклами ПП «Олександра» потрібно проводити також рекламу на радіо. Тому, що багато потенційних споживачів туристичних послуг їздять в авто, маршрутних таксі, і просто слухають радіо. Це люди які постійно працюють і не мають часу щоб аналізувати і шукати туристичні фірми, цей тип людей після певного часу праці хочуть відпочити і головне їм комфорт, а тут коли реклама буде звучати по радіо це буде використано в точку, адже це тип людей які люблять відпочити комфортно після тяжкого періоду праці.

Також можна використовувати рекламу на транспортних засобах. Рекламу можна розміщувати на маршрутному таксі, але це є не постійна реклама і за яку щороку потрібно платити. Тому можна розміщувати рекламу на авто, якими возять групи відпочиваючих. Це реклама за яку не потрібно платити щороку вона буде постійною і плюс це нагадування про туристичну фірму.

Для створення кола постійних клієнтів допоможе один з видів рекламного механізму, який фахівці називають промоцією (promotion). Це знижки для постійних клієнтів, сюрпризи («кожному 10-му постійному клієнтові ми даруємо...»), клубна картка «постійного клієнта» та ін.

Отже, ПП «Олександра» досить добре і розумно використовує вкладені кошти в рекламу.