Распечатать страницу

Контрольна робота з курсу Глобальна економіка - 15 завдань

« Назад

Код роботи: 3095

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Глобальна економіка

Тема: 15 завдань

Кількість сторінок: 22

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Завдання 1

У студента є два вечори для підготовки до тестування з економічної теорії та вищої математики. Він може краще підготуватися до економічної теорії, але тільки за рахунок часу, вкраденого в математики, і навпаки. Існують два варіанти отримання оцінок:

Варіанти

Бали з екон. теорії

Бали з математики

I

88

63

II

77

76

Завдання 2

Чи можливі інші економічні системи, окрім уже знайомих людству? Якщо можливі, то як вони будуть розв’язувати основні економічні проблеми?

Завдання 3

Розкрийте сутність категорії “корисність”. Чи можлива ситуація, коли загальна корисність певного блага зростає, а гранична корисність цього блага одночасно зменшується?

Завдання 4

Намалюйте графік кривої попиту на іноземні автомобілі, що були в користуванні. Як зміниться цей графік, якщо:

а) митні збори на ввіз цих автомобілів у країну зростуть у 2 рази;

б) доходи покупців зростуть у 2 рази;

в) ціна автомобільного пального зросте в 3 рази?

Завдання 5

Наприкінці року бухгалтер каже Вам, що Ваш прибуток – 50 тис. дол. Керуючи власною фірмою, Ви втрачаєте зарплату в 30 тис. дол., яку отримали б, якби працювали в іншому місці. У вас також 100 тис. дол. власних коштів були вкладені у бізнес. Якщо Ви втрачаєте 15% цих коштів, підрахуйте економічний прибуток. Чи залишитесь Ви в цьому бізнесі наступного року?

Завдання 6

Власник землі має ділянку, яку обробляє самостійно. Ділянка належить до кращих земельних угідь. Чи отримує цей власник ренту?

Завдання 7

У січні учасник біржової торгівлі здійснив дві ф’ючерсні угоди: купив 100 тонн пшениці з поставкою у вересні за ціною 300 дол. за тонну – і на продаж цього ж зерна в грудні за 315 дол. Фактично ж ціни становили у вересні 270 дол., грудні – 330 дол. Як можна оцінити цю комерційну операцію?

Завдання 8

Якщо обсяг реального ВНП впаде на 5%, а кількість населення за той самий час впаде на 3%, то як зміниться реальний ВНП на одну особу? Чому реальний ВВП на одну особу є кращим показником, ніж абсолютний розмір реального ВВП?

Завдання 9

В Україні спостерігається стійке зниження кількості населення. Вважається, що демографічний процес за своєю природою не є об’єктом прямого регулювання. Проте цей процес має негативні економічні наслідки для країни. У чому їх сутність? Як можна цих наслідків уникнути?

Завдання 10

Чому “парадокс ощадливості” проявляється за умов неповної зайнятості? Що відбувається, коли населення починає заощаджувати в умовах економічного підйому та інфляції?

Завдання 11

У ХХ столітті золото припинило відігравати роль грошей, відбулася його демонетизація. Проте досі центральні банки багатьох країн продовжують створювати золоті запаси. Чим це можна пояснити?

Завдання 12

Із наведених податків виберіть прямі та непрямі:

а) ПДВ;

б) податок на прибуток;

в) податок на доходи фізичних осіб;

г) мито;

д) акциз;

е) податок на рекламу.

Завдання 13

Які з перелічених ознак характеризують суспільні блага:

а) прибутковість;

б) споживаються всіма членами суспільства;

в) споживаються колективно;

г) споживаються залежно від розміру оплати за них;

д) споживаються порівну;

е) відображають національні особливості у споживанні?

Завдання 14

Що таке “торговельні війни”? Наведіть приклади.

Завдання 15

Досі деякі економісти закликають повернутися до фіксованих валютних курсів, навіть до системи золотого стандарту. Спробуйте навести їх аргументи. Які течії економічної думки вони можуть представляти?