Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ История экономики и экономической мысли \ 3090. Реферат Питання економічної теорії в працях М.І. Туган-Барановського

Реферат Питання економічної теорії в працях М.І. Туган-Барановського

« Назад

Код роботи: 3090

Вид роботи: Реферат

Предмет: Історія економіки та економічної думки

Тема: Питання економічної теорії в працях М.І. Туган-Барановського

Кількість сторінок: 19

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Істрія формування особистості М. Тугана-Барановського

2. Економічні концепції М. Тугана-Барановського

3. Наукова кар’єра М. Тугана-Барановського

4. Методологія М. Тугана-Барановського

Висновки

Список використаної літератури

Перевидане англійською, німецькою і французькою мовами, дослідження українського вченого стало набутком західної економічної науки, яка високо оцінила теорію криз М. Туган-Барановського. “Ряд західноєвропейських вчених, - писав автор 1900 року, - цілком або з більшим чи меншим обмеженням прийняв мої висновки”.

Француз Жан Лескюр назвав книжку М. Туган-Барановського “найоригінальнішим і найзвичайнішим твором у всій економічній літературі сучасності”. Німець А. Шпітгоф поклав в основу своєї докторської дисертації у 1903 р. працю М. Туган-Барановського, теорія криз якого використана 1913 р. Е. Брезінгером для передбачення наступих економічних криз у Німеччині. У Франції 1912 р. для таких передбачень було створено постійно діючий комітет.

Відомий німецький економіст В. Зомбарт визнав теорію криз М. Туган-Барановського за надзвичайний поступ і, без сумніву, за найвищу теорію криз у даний час.

Ідеї М. Туган-Барановського відображені в працях А. Шпітгофа і Й. Шумпетера (Німеччина), Ж. Лескюра і А. Афтальона (Франція), Г. Каселя і К. Вікселя (Швеція), а також у таких теоретиків з різних країв, як Р. Хутрі, А. Пігу, Дж. Кейнс, Дж. Хікс, Р. Харрод, А. Мецлер, Б. Хансен та ін.

В цьому рефераті ми розглянули економічні концепції такого визначного дослідника, який зробив помітний внесок в розвиток економічної думки. Його ім’я намагались викреслити і історії на його батьківщині, але в світі він здобув заслужене визнання. М. Туган-Барановський мав непересічне значення для розвитку світової економічної думки, його теорії за радянських часів з політичних і ідеологічних мотивів подавались у викривленому вигляді, а ім’я намагались витерти з пам’яті.

Соціалізм М. Тугана-Барановського не має нічого спільного з ленінсько-сталінським, однак в ньому є багато спільних рис з “соціальним ринковим господарством” сучасних неолібералів.

Реформізм М. Тугана-Барановського проявлявся не лише в запереченні революційного і пролетарського насильства як засобу як засобу досягнення соціалізму, а в і його відношенні до соціалістичних перспектив Росії. Він стверджував, що “до соціалізму сучасна Росія безумовно не дозріла”.

Свої ідеї М. Туган-Барановський намагався втілити в життя разом з своїми однодумцями – соціалістами М. Грушевським, В. Винниченком та іншими – вже в Українській державі, однак агресія більшовицької Росії перекрестила їх плани.

1. Хрестоматія “Українська економічна думка” С. М. Алупко К.: “Знання”, 1998 р.

2. М. И. Туган-Барановский “Социальные основы коопераций” Москва: “Экономика”, 1898 р.

3. Лортикян Е. “Українські вчені-економісти на рубежі XIX - XX” (З історії економічної думки) Економіка України К.: 1997, №2.

4. “Преса України”: Економіка України, 1999, - №5.

5. Біла С. “Проблеми структурної політики держави в економічній літературі України та Росії в першій третині ХХ ст.” К.: Економіка України, 1999 р.

6. Павловський М. “Про історію розвитку економічних вчень” 2-ге вид. К.: Шлях України, 1997 р.

7. Балабнінс Н. “Значення Тугана-Барановського сьогодні”: Вісник НАН України К.: 1995 р.

8. Злупко С. “М. Туган-Барановський: наукові новаторства”: Уні-Версум, 1995 р. Січ-Лют.

9. Коропецький І. С. “Українські економісти XIX ст. та західна наука” К.: “Либідь”, 1993 р.

10. Ковальчук В. М., Сарай М. І. Економічна думка в історичному аспекті. Навчальний посібник. – Тернопіль: ТАНГ-“Астон”, 1999.