Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Прогнозирование и макроэкономическое планирование \ 3173. Розрахунково-графічна робота з курсу Прогнозування та макроекономічне планування - Варіант №18

Розрахунково-графічна робота з курсу Прогнозування та макроекономічне планування - Варіант №18

« Назад

Код роботи: 3173

Вид роботи: Розрахунково-графічна робота

Предмет: Прогнозування та макроекономічне планування

Тема: Варіант №18

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн (+ Excel-файл)

Частина 1

В таблицях 1 та 2 задані обсяги реалізації та розмір прибутку магазинів торговельної мережі.

Обрати варіант відповідно до двох останніх цифр у номері залікової книжки: з таблиці 1 – остання цифра, з таблиці 2 - передостання цифра, з таблиці 3 – двом останнім цифрам.

1. Побудувати графік залежності прибутку магазинів мережі від обсягів реалізації.

2. Спрогнозувати прибуток, який можна отримати після відкриття в торгівельній мережі ще одного магазину, для якого обсяг реалізації прогнозується на рівні Qз - використовувати функцію EXCEL ПРЕДСКАЗ(……)).

3. Додати до графіку залежності прибутку від обсягів реалізації лінію тренда (лінійний тренд) та її рівняння. Нанести спрогнозоване значення прибутку нового магазину на графіку іншим кольором або з використанням іншого маркеру.

Частина 2

1. Побудувати графік зміни показника у часі.

2. Визначити період коливань сезонної складової, розрахувавши коефіцієнти автокореляції для затримок від 1 до 12.

3. Відокремити трендову складову. В залежності від значення періоду сезонної складової з використовувати просте або центроване рухоме середнє.

4. Обрати одну з трьох ліній тренду (пряма, експонента або квадратична парабола). Вибір обґрунтувати. Визначити коефіцієнти лінії тренду.

5. Відокремити сукупність сезонної та випадкової складових.

6. Обгрунтувати вибір однієї з двох моделей – адитивної або мультиплікативної.

7. Спрогнозувати значення показника на наступні 6 моментів спостережень.

8. На графіку зміни показника у часі додати спрогнозовані значення.

Всі розрахунки провести з використанням можливостей EXCEL.

Звіт підготувати в надрукованому (WORD: формат паперу–А4, поля: верхнє та нижнє -20, ліве -25, праве -10, шрифт Times New Roman 14, міжстроковий інтервал 1) та електронному вигляді (таблиці та графіки EXCEL).

Виконуючи дану розрахункову роботу, ми навчилися прогнозувати певні показники різними методами. У першій частині ми прогнозували прибуток, який отримає тринадцятий магазин за вже відомого нам обсягу реалізації його продукції. Це ми робили за допомогою вбудованої функції Excel ПРЕДСКАЗ(...). Також, побудувавши графік даних значень та побудувавши лінію тренду, ми визначили, що прогнозне значення обов’язково буде лежати на лінії тренду, інакше ― прогноз неправильний.

У другій частині ми прогнозували дані за допомогою адитивної та мультиплікативної моделі. Попередньо виконавши такі дії:

- розрахували 12 коефіцієнтів кореляції, щоб визначити кількість коливань на графіку(у даній роботі вона дорівнює чотирьом);

- за допомогою методу центрованого рухомого середнього побудували згладжений ряд даних;

- нанесли на згладжений ряд три види ліній тренду: пряму, квадратичну параболу та експоненту;

- за допомогою середньої квадратичної похибки (MSE) визначили, який із графіків проходить найближче до лінії тренду, а отже показує найточніші значення (найменшу похибку мав експоненціальний ряд);

- провели розрахунки окремо для адитивної та мультиплікативної моделей, аналогічно визначивши яка модель найточніша (у даній роботі найточніші прогнози ми отримали за допомогою адитивної моделі);

У кінцевому рахунку, зобразивши прогнозні значення на графіку, ми побачили, що вони продовжують висхідну тенденцію даних нам значень, зі збільшенням амплітуди з кожним наступним коливанням.

Детальніше дивіться завдання на розрахунково-графічну роботу з курсу Прогнозування та макроекономічне планування