Распечатать страницу

Шпора з предмету Гроші та кредит - 49 запитань

« Назад

Код роботи: 306

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Гроші та кредит

Тема: 49 питань

Кількість сторінок: 306

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

1. Походження, сутність та концепції виникнення грошей

2. Форми грошей

3. Функції грошей та їхня еволюція

4. Характеристика і структура грошового обороту

5. Форми грошового обороту

6. Грошова маса та її показники

7. Закон грошового обігу

8. Суть і структура грошового ринку та механізм його функціонування

9. Попит і пропозиція грошей. Грошово-кредитний мультиплікатор

10. Характеристика облікового ринку та його особливості

11. Характеристика та операції міжбанківського ринку

12. Поняття та елементи грошової системи

13. Еволюція грошових систем

14. Форми безготівкових розрахунків

15. Створення грошової системи України

16. Інфляція: її сутність, причини, види й типи

17. Розвиток та особливості інфляції в Україні

18. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика

19. Грошові реформи та методи проведення їх

20. Сутність валюти та її конвертованість

21. Валютний курс і способи його визначення

22. Валютний ринок: суть та основи його функціонування

23. Валютна система та її розвиток

24. Формування валютної системи України

25. Металістична теорія грошей

26. Номіналістична теорія грошей

27. Кількісна теорія грошей

28. Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей

29. Сучасний монетаризм

30. Необхідність  та сутність кредиту

31. Роль кредиту в умовах ринкової економіки

32. Функції кредиту

33. Форми та види кредиту

34. Позичковий відсоток, його сутність та основні види

35. Поняття про кредитну систему

36. Фінансові посередники та їхнє місце в структурі фінансового ринку

37. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи

38. Функції центральних банків

39. Національний банк України та його функції

40. Грошово-кредитна політика НБУ

41. Валютна політика та роль НБУ в її реалізації

42. Еволюція та розвиток комерційних банків в Україні

43. Класифікація та характеристика комерційних банків

44. Операції комерційних банків

45. Основні показники ефективності та прибутковості діяльності банку

46. Загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ

47. Гроші та кредит: теорія і практика

48. Фінанси міжнародних установ

49. Міжнародні розрахунки та валютне регулювання