Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Коммерческая деятельность предприятия \ 2916. Курсова робота Дослідження ринку товарів та послуг на прикладі ТОВ Прикарпатський торговий дім

Курсова робота Дослідження ринку товарів та послуг на прикладі ТОВ Прикарпатський торговий дім

« Назад

Код роботи: 2916

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Комерційна діяльність підприємства

Тема: Дослідження ринку товарів та послуг на прикладі ТОВ Прикарпатський торговий дім

Кількість сторінок: 67

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

Вступ

Розділ 1.Дослідження ринку

1.1 Покупці товару

1.2 Основні конкуренти підприємства стосовно товару (послуг)

1.3 Проведення дослідження

Розділ 2. Асортиментна політика

2.1 Характеристика товару (послуги),що презентується

2.2 Життєвий цикл товару

Розділ 3. Характеристика цінової політики

3.1 Розрахунок ціни на товар (послугу)

3.2 Методи ціноутворення

3.3 Система знижок пов’язаних з покупцями

Розділ 4. Збутова політика

4.1 Характеристика збутової політики

4.2 Використання посередників

Розділ 5. Комунікативна політика

5.1 Характеристика інструментів комунікативної політики (переваги і недоліки)

5.2 Характеристика реклами товару, які презентуються

5.3. Пропаганда, яка проводиться на підприємстві

5.4. Стимулювання збуту, яке здійснюється на підприємстві

5.5 Розробка власної рекламної стратегії

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Курсова робота «Дослідження ринку товарів та послуг на прикладі ТзОВ «Прикарпатського торгового дому»» (див. Додаток 1) є на даний час досить актуальною, так як компанія реалізує продукти харчування. А продовольчі продукти відіграють найважливішу рoль у життєдіяльності людини.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних завдань:

- монітoрингу ринку продуктів харчування;

- розгляду об’єктів та методів дослідження;

- порівняльної оцінки якості продуктів різних виробників, які реалізують на ТзОВ «Прикарпатський торговий дім»;

- визначення конкурентоспроможності продуктів різних виробників;

- розгляду сутності товарного асортименту торговельного підприємства, принципи формування та показники оцінки;

- аналізу товарного асортименту продуктів ТзОВ «Прикарпатського торгового дому» та ефективності його формування;

- пошуку шляхів удосконалення формування асортименту в торговельному підприємстві на засадах маркетингу;

- надання відповідних висновків та пропозицій;

- цінова стратегія фірми;

- формування збутової політики підприємства;

- маркетингові комунікації та їх вплив на споживача.

Об’єктoм дослідження є продукти харчування, що реалізуються в ТзОВ «Прикарпатського торгового дому».

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу.

Мета поставлених завдань в ході виконання курсової роботи досягнута. Можна зробити такі висновки.

Під час роботи був проведений аналіз асортименту товару ТОВ «Прикарпатський торговий дім», була визначена раціональна структура асортименту. Проведено дослідження товарів(продуктів харчування) в компанії за такими критеріями: якістю і безпечністю; асортиментною політикою; ціною; обслуговуванням; гарантією.

Швидко «завоювати ринок» та зайняти лідируючі позиції компанії допомогли основні переваги - натуральність всіх інгредієнтів, що використовуються в процесі виробництва, та висока якість самої продукції.

Якість продукції є одним з найважливіших засобів конкурентної боротьби, завоювання й утримання позицій на ринку. Тому компанія працює,із перевіреними якісною продукцією, поставщиками -підприємствами. Велику увагу звертається на свіжість продуктів, їх термін придатності.

Без уваги не залишається складовий вміст продуктів харчування. Адже корисні речовини, мікро- і макроелементи, вітаміни, що входять до складу продуктів – це запорука здоров’я кожної людини. Тому працівники грунтовно перевіряють склад продуктів, щоб не було консервантів та ГМО у товарі.

Ринкова продукція диференційована: кожна фірма продає особливий тип або варіант товару, який відрізняється за якістю, оформленням або престижністю. Монопольна влада, яку має компанія, залежить від успіху в диференціації свого продукту, порівняно з продуктами інших підприємств.

Життєвий цикл ТзОВ «Прикарпатського торгового дому» досяг піку «Стабільності». Основні етапи еволюційного розвитку підприємства у співвідношенні “розміри підприємства” – “вік підприємства”– зростання через співробітництво.

Моделі життєвого циклу є важливим та ефективним інструментом діагностики, тому що сприяють усуненню поточних складностей і дозволяють менеджменту в організації своєчасно здійснювати необхідні трансформації, що мають забезпечити циклічність і, в кінці кінців, «безкінечність» її розвитку.

На ТзОВ «Прикарпатський торговий дім» використовують стратегію диференціації, яка ґрунтується на ціні. Даний тип стратегії є важливим, якщо врахувати значне зниження платоспроможності українських споживачів.

Стимулювання збуту, яке здійснюється на підприємстві «Прикарпатський торговий дім»: новим покупцям (організаціям) надають зразки товарів на пробу, тим самим приваблюють нових покупців; ризик для покупців низький.

Актуальність даного дослідження полягає в аналізі впливу вподобань споживачів та основних способів задоволення потреб для ефективного функціонування підприємств в сучасних умовах господарювання.

Проаналізувавши усю діяльність ТОВ «Прикарпатського торгового дому» можна з упевненістю сказати, шо воно знаходиться на правильному шляху і використовує європейські стандарти обслуговування.

Та немає нічого досконалого. На мою думку, для того,щоб робота була більш прибутковою, потрібно ще більше зближуватись з існуючими та потенційними клієнтами. Для цього необхідно розробити таку функцію як “Online- продажі”, тобто до своїх основних пропозицій додати таку пропозицію, як замовлення товару за допомогою інтернет мережі безпосередньо на сайті «yo@ptd.com.ua».

«Покупець завжди правий» - такий девіз виявився ефективним маркетинговим ходом, і важливим козирем у рукаві в боротьбі з конкурентами, оскільки на ринку України і в місті Івано-Франківську загалом як таких конкурентів до цього часу нема.

Отже, активне використання інструментів маркетингових комунікацій, злагоджена команда, творчий підхід до роботи, стимулювання покупців та працівників та бажання не зупинятися на досягнутому, дає можливість подальшого розвитку ТзОВ «Прикарпатському торговому дому».

1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.:КНЕУ, 1998. - 268с.

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 1998. - 384 с.

3. Гончаров С.М. Маркетинг: Навч. посібн. - Рівне: РДТУ, 1997. - 275 с.

4. Гончаров С.М., Барановський С.В. та ін. Маркетинг: вправи, ситуації, тести. Навч. посібн. - Рівне: РДТУ, 2000. - 496 с.

5. Гончаров С.М. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни „Маркетинг” в кредитно-модульній системі організації навчального процесу. - Рівне: НУВГП, 2004. - 104 с.

6. Гончаров С.М. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивчені дисципліни „Маркетинг” в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. - Рівне: НУВГП, 2004. - 104 с.

7. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Навчальний посібник; Збірник вправ. - Львів: Державний університет « Львівська політехніка», 1999. - 244с.

8. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003.-246 с.