Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Коммерческая деятельность предприятия \ 2911. Курсова робота Прямі господарські зв’язки роздрібного торговельного підприємства та оцінка їх ефективності на прикладі компанії Епіцентр

Курсова робота Прямі господарські зв’язки роздрібного торговельного підприємства та оцінка їх ефективності на прикладі компанії Епіцентр

« Назад

Код роботи: 2911

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Комерційна діяльність підприємства

Тема: Прямі господарські зв’язки роздрібного торговельного підприємства та оцінка їх ефективності на прикладі компанії Епіцентр

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

1. Організація закупівельної роботи на ринку як комерційна функція

1.1. Суть, мета, принципи та зміст закупівельних робіт

1.2. Оперативне планування закупівель товарів на основі прямих господарських зв’язків

2. Закупівлі товарів на основі прямих господарських зв’язків

2.1. Організаційно-комерційна характеристика діяльності торговельного підприємства

2.2. Суть, переваги та умови організації закупівлі товарів на основі прямих господарських зв’язків

2.3. Порядок і технологія укладення прямих договорів на поставку товарів торговельним підприємством з виробничими підприємствами

2.4. Аналіз показників, прямих господарських зв’язків підприємства

3. Шляхи удосконалення закупівельної роботи на ринку роздрібного торговельного підприємства

Висновок

Література

Додатки

Уміння грамотно, а головне, ефективно торгувати — це тонке мистецтво, у якому покладатися лише на невеликий практичний досвід, здоровий глузд і інтуїцію зараз уже недостатньо. Процес насичення споживчого ринку товарами і зростання конкуренції зажадають від тих, хто недавно влився в цей бізнес і хоче надовго в ньому залишитися, глибоких і всебічних знань його основ у розрізі різних аспектів торгової діяльності.

В процесі торгівельної діяльності виникає необхідність забезпечення оптимального процесу обігу товарів. Забезпечити оптимальний товарообіг торгівельного підприємства можна за рахунок вчасних та ефективних господарськихзв’язків.

Сьогодні досить чітко прослідковуються зростаючі вимоги до ринку закупівель, що представляють постачальники продукції. За умов ринкових відносин відповідним чином з’єднане воєдино придбання потрібного товару, необхідної якості, у встановлений термін постачання, за прийнятною ціною й у надійного постачальника. Визначений вплив на ринок закупівель робить перехід від ринку продавця до ринку покупця, що супроводжується істотними змінами в стратегії виробництва і реалізації продукції.

Саме тому тема курсової роботи “Прямі господарські зв'язки роздрібного торговельного підприємства та оцінка їх ефективності” є досить актуальною.

Метою дослідження є вивчення питання організація закупівельної роботи на ринку як комерційна функція та оперативне планування закупівель товарів на основі прямих господарських зв’язків.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

- визначення: суть, мета, принципи та зміст закупівельних робіт;

- вивчення організаційно - комерційної характеристика діяльності торговельного підприємства;

- розглянути суть, переваги та умови організації закупівлі товарів на основі прямих господарських зв’язків;

- визначити порядок і технологію укладення прямих договорів на поставку.

Предметом дослідження є формування господарських зв’язків на торгівельному підприємстві

Об’єктом дослідження є господарські зв’язки з постачальниками Компанії «Епіцентр» - найпотужнішої національної мережі будівельно-господарських гіпермаркетів.

В умовах розвиненої ринкової економіки централізоване регулювання господарських зв’язків між постачальниками і покупцями поступилося місцем самостійному встановленню взаємовідносин між партнерами за договором на базі правових норм цивільного законодавства.

У цей час основним нормативно-правовим документом для регулювання господарських взаємовідносин по постачанні товарів є Господарський та Цивільний кодекси, в яких викладаються загальні положення договірного права, що включають поняття і умови договору, порядок вирішення переддоговірних суперечок, порядок зміни і розірвання договору, порядок забезпечення виконання договірних зобов’язань і т.д.

Здійснення процесу руху товару, тобто доведення товарної маси з сфери виробництва до роздрібних торгових підприємств супроводжується комплексом організаційно-економічних заходів як з боку виробників (підприємств промисловості), так і з боку споживачів (підприємств оптової і роздрібної торгівлі). Ці заходи включають розробку замовлень, завдань по виробництву, формування і узгодження договорів і їх укладання, контроль за виконанням договірних зобов’язань і дія у випадках їх порушень.

Весь цей далеко не повний комплекс заходів, здійснюваний у взаємостосунках між промисловістю і торгівлею іменується як господарські зв’язки. Господарські зв’язки між промисловістю і торгівлею, а також між підприємствами оптової і роздрібної торгівлі закріплюються певною правовою формою. Такою правовою формою в основному є господарський договір на поставку товарів.

Основу зовнішнього середовища в межах діяльності торгового підприємства складають: економічні тенденції, соціальне середовище, покупці і постачальники товарів, конкуренти, суб’єкти партнерських зв’язків, банки, фінансові установи, контрольно-інспекційні органи (податкові служби, інспекції по торгівлі і якості товарів, цінам), товарні і фондові біржі, ярмарки, виставки, що діють законодавчі і нормативні акти й ін.

Внутрішнє середовище торгового підприємства представляють: виробничі, технічні, економічні, фінансові і кадрові ресурси, функціональні служби, товарно-матеріальні цінності, торгово-технологічні процеси, складське господарство, інформаційно-комп’ютерне забезпечення й ін.

1. Інструкція про облік роздрібного товарообороту и товарних запасів. Затверджено наказом Міністерства статистики України від 28.12.96 N 389. // Урядовий кур'єр. - 2000. - №39.

2. Аванесов Ю.А., Васькин Є.В., Клочко О.М. Основи комерції: Підручник. - М.: ТОВ «Люкс-Арт», 1999.

3. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс / Пер. з англ.: навч. сел. - М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001.

4. Бланк І. А. Торговий менеджмент. - К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997.

5. Болт Гордон Дж. Практичний посібник з управління збутом. - М.: Економіка, 1999.

6. Валевич Р.П. Економіка торгового підприємства. - Мн.: Вишейшая школа, 1996.

7. Ващекин Н. П. Про систему маркетингової інформації // Маркетинг, 2002. № 1.

8. Волков О. Економіка підприємства. Курс лекцій. М: Инфра-М, 2001.

9. Ворст Й., Ревентлоу П. Економіка фірми. - М.: Висш.шк., 2001.

10. Гаєвська Л. Економіка підприємства. Навч.-метод.пос. Ірпінь: Акад. ДПС, 2001.

11.Гаркавенко С.С. Маркетинг: Навчальний посібник / С.С. Гаркавенко. - Київ: Лібра, 1996.

12.Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2002.

13. Голубєва С. Менеджмент збуту (досвід Німеччини), РЕФ, 1994.

14. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія. - К.: АСК, 2000.

15.Гончарук Я.А. Маркетинг: Навчальний посібник у тестах / Я.А. Гончарук, А.Ф. Павленко, С.В. Скібінській. - Київ: КНЕУ, 2002.

16. Гребньов А.І. Економіка торгового підприємства. - М.: Економіка. 1997.