Распечатать страницу

Шпора з предмету Міжнародна економіка - 60 питань

« Назад

Код роботи: 286

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Міжнародна економіка

Тема: 60 питань

Кількість сторінок: 103

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Предмет «Міжнародна економіка», його особливості порівняно з іншими економічними науками. Специфіка методів міжнародної економіки

2. Суть і основні типи міжнародного поділу праці

3. Поняття між нар спеціалізм та кооперування виробництва, їх основні форми

4. Поняття світового господарства. Предмет «Міжнародна економіка», його особливості

5. Структура, риси та суперечності розвитку сучасного світового господарства

6. Поняття відкритої економіки. Критерії та аспекти

7. Відкритість економіки, її суть та показники

8. Сутність та системні ознаки міжнародних економічних відносин

9. Основні форми Міжнародних економічних відносин

10. Основні показники, що характеризують розвиток Міжнародних економічних відносин

11. Умови та фактори розвитку сучасних Міжнародних економічних відносин

12. Принципи розвитку сучасних Міжнародних економічних відносин

13. Поняття міжнародної торгівлі та основні її концепції

14. Меркантилістська теорія міжнародної торгівлі

15. Модель міжнародної торгівлі Адама Сміта (модель абсолютних переваг) припущення, сутність, розвиток порівняно з моделлю меркантилістів, суперечності

16. Модель міжнародної торгівлі Давіда Рікардо (модель порівняльних переваг): сутність, розвиток порівняно з теорією абсолютних переваг, недоліки

17. Модель міжнародної торгівлі Гекшера-Оліна-Самюелсона (модель пропорційності факторів): припущення, сутність, розвиток порівняно з класичними теоріями міжнародної торгівлі, недоліки

18. Сучасні теорії міжнародної торгівлі

19. Сутність та основні характеристики міжнародної торгівлі

20. Динаміка і структура сучасної світової торгівлі та їх особливості

21. Методи міжнародної торгівлі

22. Міжнародні товарні біржі, міжнародні аукціони, міжнародні торги

23. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Систематизація цін

24. Базові умови поставки та цінові знижки в сфері міжнародної торгівлі

25. Принципи, причини, сутність та рівні регулювання міжнародної торгівлі

26. Митно-тарифне регулювання міжнародної та зовнішньої торгівлі, його суть та методи

27. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

28. Міжнародний рух капіталу: сутність, структура, географія та масштаби

29. Наслідки міграції капіталів для країн-експортерів та країн-імпортерів капіталу

30. Сутність, характерні ознаки та еволюція транснаціональних корпорацій (ТНК)

31. Інвестиційний клімат

32. Вільні економічні зони як фактор інтенсифікації міжнародного інвестування. Поняття вільних економічних зон

33. Міграція робочої сили: характеристика та види

34. Особливості сучасного етапу міжнародної міграції робочої сили, її наслідки

35. Міжнародна передача технології: поняття та місце в сучасних міжнародних економічних відносинах

36. Форми міжнародного обміну технологією

37. Поняття валюти та її види. Котирування валют

38. Валютний курс: визначення, види і форми. Фактори, що впливають на валютний курс

39. Валютний ринок: сутність, складові ланки та механізм функціонування

40. Платіжний баланс

41. Міжнародні розрахунки: типи, види, форми

42. Поняття міжнародної системи валютних курсів. Система «золотого стандарту»

43. Поняття міжнародної системи валютних курсів. Бреттон-Вудська валютна система

44. Поняття міжнародної системи валютних курсів. Системи регулювання плаваючих курсів

45. Модель міжнародної вартості Д. Ст. Мілля та А. Маршалла

46. Сутність та характерні ознаки міжнародної економічної інтеграції

47. Економічні наслідки приєднання країни до інтеграційних об'єднань. Статичний аналіз. Потокоутворюючий ефект

48. Економічні наслідки приєднання країни до інтеграційних об'єднань. Статичний аналіз Потоковідхилюючий ефект

49. Економічні наслідки приєднання країни до інтеграційних об'єднань. Динамічний аналіз

50. ЄС як інтеграційне угруповання в Європі: етапи розвитку, характеристика сучасного стану та перспектив

51. Інтеграційні процеси в Північноамериканському регіоні

52. Інтеграційні процеси в Півніити зону вільної торгівлі для всіх держав Північної та Південної Америки

53. Інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. АСЕАН

54. Особливості міжнародної економічної інтеграції в Африці

55. СНД мета розвитку та перспективи функціонування

56. Необхідність інтеграції України в сучасну систему світогосподарських зв’язків

57. Необхідні передумови та основні шляхи інтеграції України до світового економічного простору

58. Сутність та мотивація міжнародного бізнесу

59. Спільні підприємства їх економічна природа та ознаки

60. Інтелектуальна власність, сутність, структура, захист в процесі міжнародних економічних відносин