Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 2838. Курсова робота Формування комплексу маркетингу туристичного підприємства Gala-Tour

Курсова робота Формування комплексу маркетингу туристичного підприємства Gala-Tour

« Назад

Код роботи: 2838

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Формування комплексу маркетингу туристичного підприємства Gala-Tour

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади формування комплексу маркетингу

1.1. Сутність маркетингу, його принципи та функції

1.2. Товар як основний елемент комплексу маркетингу

1.3. Система управління маркетинговим комплексом на туристичному підприємстві

Розділ 2. Дослідження комплексу маркетингу на туристичному підприємстві «GALA-TOUR»

2.1. Загальна схема туристичного підприємства «Gala-Tour

2.2. Дослідження товарної та цінової політики підприємства «Gala-Tour»

2.3. Дослідження системи збуту та комплексу просування туристичного підприємства «Gala-Tour»

2.4. Основні напрями покращення маркетингового комплексу туристичного підприємства «Gala-Tour»

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Актуальність дослідження. Маркетинг — одна з основних дисциплін для професійних діячів ринку, таких, як роздрібні торговці, працівники реклами, дослідники маркетингу, завідувачі виробництвом нових и марочних товарів і т.п. Їм необхідно знати, як описати ринок і розбити його на сегменти; як оцінити потреби, запити й переваги споживачів у рамках цільового ринку, як сконструювати й випробувати товар з потрібними для цього ринку споживчими властивостями; як за допомогою ціни донести до споживача ідею цінності товару; як вибрати вмілих посередників, щоб товар виявився широкодоступним, добре представленим; як рекламувати й продавати товар, щоб споживачі знали його і хотіли придбати.

Маркетингова діяльність як найважливіша функція в сфері підприємництва повинна забезпечувати стійке, конкурентоспроможне положення того або іншого суб’єкта маркетингової системи на ринку товарів і послуг з урахуванням стану внутрішнього и зовнішнього середовища. У цьому змісті маркетингова діяльність припускає проведення маркетингових досліджень і розробку програми маркетингових заходів, які використовуються з метою підвищення продуктивності фірми й ефективності задоволення потреби кінцевого споживача або клієнта.

Комплекс маркетингу — це набір маркетингових інструментів, які підприємство використовує для досягнення своїх маркетингових цілей. Термін «комплекс маркетингу» запропонував Дж. Маккарті, який почав класифікувати маркетингові інструменти за чотирма напрямами: товар, ціна, місце і просування (або концепція «4P» маркетингу — Product, Price, Place, Promotion). Прийнято вважати, що своєю популярністю концепція 4Р забов’язані книгам Ф. Котлера, який стверджував, що 4Р — це тактична схема і їй повинні передувати стратегічні рішення: сегментування, виділення цільового ринку й позиціювання (STP-маркетинг).

Серед всіх складових комплексу маркетингу центральне місце займає товар. В умовах гіперконкуренції, аби продати вироблюваний товар, він повинен мати споживчу цінність вище, ніж у конкурентів. Головним принципом маркетингу в XX столітті було виробництво товарів, які задовольняють якусь потребу покупця. Зараз на ринку є товари які можуть задовольнити будь-яку потребу. У XXI столітті найбільший прибуток може принести товар, який доставляє споживачеві велике задоволення, це відповідає концепції маркетингу нових ідей.

Проте сьогодні виживання підприємств в умовах посилення конкуренції, забезпечення їх тривалої, успішної роботи безпосередньо визначається їх можливостями і спроможностями розробляти і виводити на ринок принципово нові товари. Зниження ризику може бути досягнуто при обов’язковому дотриманні вимог сучасного бізнесу з орієнтацією на цільового споживача, шляхом використання новітніх досягнень науково-технічного прогресу, принципів маркетингу нових ідей.

У даній роботі зроблена спроба проаналізувати основні напрями діяльності туристичної фірми в галузі маркетингу в сучасних умовах конкурентної боротьби на прикладі розробки комплексу маркетингу для діючого туристичного підприємства.

Об’єктом дослідження є маркетинговий комплекс підприємства.

Предметом дослідження є теретико-методологічні і прикладні проблеми організації маркетингових заходів підприємства.

Таким чином мета курсової роботи обґрунтування й подання основних складових маркетингового комплексу на туристичному підприємстві.

Для досягнення поставленої мети поставленні наступні завдання:

- розглянути сутність маркетингу, його принципи та функції;

- охарактеризувати товар, як основний елемент комплексу маркетингу;

- дослідити систему управління маркетинговим комплексом на туристичному підприємстві;

- провести дослідження товарної, цінової політики, системи збуту та комплексу просування підприємства «Gala-Tour»;

- розробити основні напрями покращення маркетингового комплексу підприємства «Gala-Tour» та обґрунтувати їх.

Структурно робота складається: зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми, вказується мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел і додатків.