Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Налоговый учет и отчетность \ 2820. Курсова робота Особливості складання податкової звітності за матеріалами Луганської філії НАК Украгролізинг

Курсова робота Особливості складання податкової звітності за матеріалами Луганської філії НАК Украгролізинг

« Назад

Код роботи: 2820

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Податковий облік і звітність

Тема: Особливості складання податкової звітності за матеріалами Луганської філії НАК Украгролізинг

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні підходи щодо формування податкової звітності та нормативні вимоги до її заповнення

1.1. Поняття і види податкової звітності

1.2. Методичні підходи до заповнення податкової звітності

1.3. Визначення проблем щодо формування та подання податкової звітності в Україні

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Аналіз стану проблем використання податкової за основними податковими платежами

2.1. Нормативно-правова база щодо застосування податкової звітності в Україні

2.2. Порівняльний аналіз фінансової та податкової звітності підприємства з податку на доходи фізичних осіб за матеріалами Луганської філії НАК «Украгролізинг»

2.3. Аналіз сплати податку на додану вартість Луганською філією НАК «Украгролізинг

Висновки до другого розділу

Розділ 3. Шляхи удосконалення податкової звітності в Україні

3.1. Удосконалення механізму контролю за податковою звітністю в Україні

3.2. Удосконалення процедури подання податкової звітності в електронній формі

3.3. Оцінювання ефективності запропонованих заходів

Висновки до третього розділу

Висновки

Список використаних джерел

У Конституції України зазначено, що кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, визначених законом.

Нарахування і сплата будь-якого виду податку чи збору (обов’язкового платежу) припускають здійснення належним чином обліку і розрахунку, результати яких відображаються у відповідній формі податкової звітності.

Таким чином подання податкової звітності є обов’язком платника податків.

В даній курсовій роботі визначено основні поняття та види податкової звітності, нормативні вимоги до її заповнення, визначено якими способами податкова звітність подається до органів державної податкової служби України.

Особливу увагу приділено термінам подання податкової звітності та визначено терміни її подання за основними податковими платежами податок з доходів фізичних осіб та податок на додану вартість.

Детально розглянуто електронне подання податкової звітності, як важливої складової реформування податкової системи України. Розглянуто особливості її розвитку, визначено основні поняття, процедуру та способи подання звітності в електронному вигляді.

Метою курсової роботи є вивчення та виклад основного матеріалу який стосується основних видів, методики складання та подання податкової звітності.

Для досягнення цієї мети було визначено наступні завдання:

- визначити основні види податкової звітності та нормативні вимоги до її заповнення;

- терміни подання звітності за основними податковими платежами;

- оцінити перспективи та особливості електронного подання податкової звітності в Україні.

Об’єктом дослідження є податкова звітність.

Предметом дослідження є питання теорії, методології і практики складання податкової звітності.

Інформаційна база: в роботі використовувались Закони України, книги, нормативні та інструктивні матеріали, звіти ДПА України та статті з періодичних видань, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з теорії, методології, методики оподаткування, статистичні довідники.

Курсова робота містить вступ, три розділи, висновки, перелік використаних джерел та додатки.

В першому розділу розглядаються теоретичні підходи щодо формування податкової звітності та нормативні вимоги до її заповнення.

Другий розділ курсової роботи охоплює практичну частину цієї теми на прикладі Луганської філії НАК «Украгролізинг».

У третьому розділі розглядаються шляхи вдосконалення податкової звітності в Україні та на підприємстві.