Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Аграрная политика \ 2795. Курсова робота Аграрна політика Польщі в 20-30-х рр. ХХ ст.

Курсова робота Аграрна політика Польщі в 20-30-х рр. ХХ ст.

« Назад

Код роботи: 2795

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Аграрна політика

Тема: Аграрна політика Польщі в 20-30-х рр. ХХ ст.

Кількість сторінок: 30

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Передумови аграрної політики Другої Речі Посполитої

Розділ 2. Основні напрями аграрної політики Польської держави та їх реалізації

2.1. Реформування системи землеволодіння. Парцеляція

2.2. Реорганізація системи землекористування. Комасація, ліквідація сервітутів

2.3. Осадницька колонізація східних земель Польщі

Розділ 3. Соціально-економічні наслідки польської аграрної політики

Висновки

Джерела та література

Восени 1918 року утворилась Друга Річ Посполита. До її кордонів приєднались території, що довгий час належали до різних держав: Прусії, Австро-Угорщини, Росії. Першочерговим завданням Польської держави була всестороння інтеграція цих земель. Потрібно було непросто налагодити економіку різних частин, а й перебудувати її відповідно до потреб країни. Для цього Польським урядом було проведено ряд реформ, що значно сприяло досягненню поставлених завдань.

Об’єктивний аналіз історичного досвіду польського народу дає можливість швидше вирішити непрості проблеми сьогодення та визначити життєво важливі як для Польської, так і для Української держав орієнтири в майбутньому.

Об’єктом дослідження – є Друга Річ Посполита в її адміністративних межах періоду 1921-1939 рр.

Практичне значення дослідження. Матеріали дослідження, які стосуються реформування аграрного устрою Польщі у 1921-1939 рр., можуть бути вивчені і взяті до уваги фахівцями відповідних галузей народного господарства.

Урядова аграрна політика в Польщі була спрямована на вирішення наступних завдань:

- реорганізацію системи землеволодіння і землекористування з метою пристосування їх до умов капіталістичного сільськогосподарського виробництва і послаблення соціальної напруги в державі;

- відродження зруйнованого війною сільського господарства та піднесення його продуктивності і оздоровлення на цій основі економічної ситуації в державі та регіонах.

а) Державний архів Волинської області:

1. Ф.36, оп.1, спр.1966.

2. Ф.46, оп.1, спр.2780.

3. Ф. 46, оп.9, спр.100.

б) Державний архів Рівненської області:

4. Ф.30, оп.20, спр.173.

5. Ф.156, оп.2, спр.4.

6. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa, 1924. 1602s.

7. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa, 1926. 1714s.

8. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa, 1927. 1714s.

9. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa, 1920. 2143s.

10. Maly rocznik statystyczny. – Warszawa, 1937. 401s.

11. Rocznik statystyki Rzeczypospolitey Polskij. – Warszawa, 1927. 532s.

12. Statystyka rolnicza. – Warszawa, 1933. 143s.