Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы предприятий \ 2769. Курсова робота Удосконалення організаційної структури управління в умовах зовнішньоекономічної діяльності

Курсова робота Удосконалення організаційної структури управління в умовах зовнішньоекономічної діяльності

« Назад

Код роботи: 2769

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фінанси підприємств

Тема: Удосконалення організаційної структури управління в умовах зовнішньоекономічної діяльності

Кількість сторінок: 38

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

1. Теоретичні основи організаційних структуру правління аграрних підприємств

1.1. Сутність та особливості організування в сільськогосподарських підприємствах

1.2. Особливості побудови організацій

1.3. Аналіз та оцінка організаційних структур управління

2. Стратегія оптимізації організаційних структур в умовах зовнішньоекономічної діяльності

2.1. Формування організаційних структур управління в зовнішньоекономічної діяльності

2.2. Організаційні структури управління великих підприємств в умовах ЗЕД

2.3. Організаційні структури управління дрібних і середніх підприємств в умовах ЗЕД

Висновки

Список використаних джерел

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності. Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни.

Фінансовий стан підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому. Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов’язаний з поліпшенням фінансового стану суб’єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності.

За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки спеціалістів-фінансистів, що мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, розробити план дій щодо виходу із фінансової скрути.

У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи.

В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати к власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів.

Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які приводять до незапланованих втрат і не досягнення необхідного фінансового результату чи навіть банкротства. Виходячи з цього питання дослідження фінансових засад проведення санації та стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подальшої роботи в ринкових умовах.

Управління ЗЕД повинно здійснюватися шляхом послідовної якісної реалізації загальних функцій менеджменту, а саме: планування, організації взаємодії, мотивації, контролю та регулювання ЗЕД.

При організації ЗЕД успіх підприємства залежатиме від вибору оптимальної організаційної форми управління ЗЕД. Причому для крупних підприємств процес оптимізації доцільно здійснювати шляхом переходу від максимальної централізації в управлінні ЗЕД до найвищого ступеня децентралізації, а для дрібних і середніх підприємств – шляхом вибору форми, яка відповідає фінансовим можливостям підприємства, обсягам ЗЕО, кваліфікації працівників у сфері ЗЕД.

Оптимальним варіантом побудови підприємства в умовах ЗЕД можливий тільки тоді, коли менеджер освоїв всі можливі форми і володіє методикою вибору найкращих з них.

1. Кузьмин О. Є. Основи менеджменту: Кузьмин О. Є., Мельник О. Г. підручник. – К.: «Академвидав» , 2003. -416 с.

2. Менеджмент: консп. лекц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 281 с.

3. Ру Д., Сульє Д. Управління./Пер з фр.- К: Основи, 1995.-442с.

4. Мартиненко Н.М. Менеджмент фирмы: Кн.для предпринимателя: Для студентов экономических специальностей вузов. - К.: МП “Леся”, 1995.- 368с.

5. Дункан И.Д. Основополагающие идеи в менеджменте /Пер. с англ. - М.: Дело, 1992.-с.272

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Банки и биржы, ЮНИТИ, 1995.- 480с.

7. Покровская В.В. Международные коммерческие операции и их регламентация. Внешнеторговый практикум. - М.: ИНФРА - М, 1996.- 326с.

8. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. М., 1992.-с.225.

9. Організування як загальна функція менеджменту. [ Eлектронний ресурс]. –Режим доступу: http://f.ksm-uz.info/?dir=MNG