Распечатать страницу

Тести з курсу Оподаткування суб’єктів господарювання - 44 штуки

« Назад

Код роботи: 2440

Вид роботи: Тести

Предмет: Оподаткування суб’єктів господарювання

Тема: 44 штуки

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Визначте особливості акцизного податку:

- прямий податок;

- непрямий податок;

- включається до ціни продукції;

- нараховується на усі види товарів;

- нараховується на підакцизні види товарів.

2. Назвіть можливі джерела відшкодування вхідного ПДВ на підприємстві:

- ПДВ, отриманий від реалізації продукції;

- кошти державного бюджету;

- виручка від реалізації продукції;

- амортизаційні відрахування;

- кошти резервного фонду.

3. Із поданого переліку оберіть показники, які необхідно використати для обчислення рентабельності продукції:

- прибуток від реалізації продукції;

- прибуток підприємства;

- прибуток від звичайної діяльності;

- собівартість реалізованої продукції;

- вартість основних засобів;

- вартість основних засобів і оборотних активів;

- загальна сума активів підприємства.

4. Основні засоби – це:

- частина матеріальних активів, які багаторазово беруть участь у процесі виробництва;

- матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі;

- виробництва, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік);

- матеріальні активи, які тривалий час перебувають у незмінній натурально-речовій формі;

- матеріальні цінності, які поступово переносять свою вартість на вироблений продукт.

5. Із поданого переліку оберіть ознаки платника фіксованого сільськогосподарського податку:

- виробництво сільськогосподарської продукції;

- переробка сільськогосподарської продукції;

- реалізація сільськогосподарської продукції, якщо вона займає 45 відсотків в загальному обсязі реалізації;

- заява платника;

- податкова декларація з від’ємним значенням ПДВ;

- результати перевірки платника на підтвердження правомірності;

- автоматичне відшкодування;

- риболовецька діяльність, якщо сума доходу від такої діяльності перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу.

6. Встановіть коректну послідовність кроків в отримані Свідоцтва про реєстрацію суб’єкта спеціального режиму оподаткування:

- сплата за Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ;

- подання витягу з Єдиного державного реєстру юридичної особи;

- заява встановленої форми.

7. Чи є вірним твердження, що пиво є підакцизною продукцією?:

- Так;

- Ні.

8. Із поданого переліку оберіть підгалузі, які відносяться до харчової промисловості:

- виробництво молока та молочних продуктів;

- виробництво пива;

- виробництво глинозему;

- вирощування цукрових буряків.

9. Які перевірки мають право проводити органи державної податкової служби?

- попередні, документальні, (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки;

- попередні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні); комплексні перевірки;

- камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки;

- документальні (планові або позапланові); виїзні або невиїзні та зустрічні перевірки.

10. Платником сільськогосподарського податку можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує:

- 30 відсотків;

- 50 відсотків;

- 75 відсотків;

- 90 відсотків.

11. Найбільшим зернотрейдером в Україні є:

- ТОВ «Кернел-Трейд»;

- ТОВ «Хліб інвестбуд»;

- ТОВ «Луї Дрейфус комодітіз Україна ЛТД»;

- ТОВ СП «Нібулон».

12. Найбільш рентабельними сільськогосподарськими культурами є:

- соняшник та кукурудза;

- сорго зернове та соняшник;

- жито та ячмінь;

- горох та квасоля.

13. Які горіхи мають найвищу ціну на світових ринках?:

- фісташки;

- арахіс;

- кешью;

- грецькі горіхи.

14. Чи може бути зареєстрований як платник фіксованого сільськогосподарського податку суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з виробництва підакцизних товарів?

- так;

- так, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;

- ні.

15. Базовим податковим періодом для фіксованого сільськогосподарського податку є:

- календарний місяць;

- календарний квартал;

- календарний рік;

- декада.

16. Платники фіксованого сільськогосподарського податку не є платниками:

- податку на доходи фізичних осіб;

- екологічного податку;

- збору за першу реєстрацію транспортного засобу;

- податку на прибуток підприємств.

17. Фінансово - економічний стан сільськогосподарського підприємства характеризується:

- ступенем його прибутковості;

- ступенем оборотності капіталу;

- фінансової стійкості;

- здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями;

- всі відповіді правильні.

18. Інформаційна база для оцінки фінансово-економічного стану підприємства:

- звіт про фінансові результати діяльності і баланс;

- підсумковий синтетичний документ про склад засобів діяльності підприємства та джерела їхнього формування в грошовій формі на певну дату (кінець кварталу, року);

- всі відповіді вірні;

- всі відповіді не вірні.

19. Прибутковість підприємства вимірюється:

- співвідношенням доходів до витрат;

- обсягами оподатковуваних операцій;

- обсягом чистого прибутку;

- прибутком і рентабельністю;

- всі відповіді вірні;

- всі відповіді не вірні.

20. Основним фактором впливу на рівень прибутковості підприємства є:

- рівень закупівельних ринкових цін на сільськогосподарську продукцію;

- рівнем попиту та пропозиції;

- погодних умов;

- всі відповіді вірні;

- всі відповіді не вірні.

21. Податкова віддача сільськогосподарського підприємства залежить:

- від витрат та отриманих доходів;

- від податкового кредиту та податкових зобов’язань;

- від обсягів амортизаційних відрахувань;

- всі відповіді вірні;

- всі відповіді не вірні.

22. При проведенні аналізу підприємств сільськогосподарського комплексу доцільним є:

- виділити так зване «еталонне підприємство»;

- виділити податки, заниження яких обумовлено об’єктивними факторами;

- ризикові підприємства;

- всі відповіді правильні;

- всі відповіді не правильні.

23. Від сплати податку за земельні ділянки звільняються:

- державні службовці;

- пенсіонери;

- всі фізичні особи;

- резиденти України.

24. Сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій:

- звільняються від плати за землю;

- оподатковуються платою за землю за пільговою ставкою;

- оподатковуються платою за землю на загальних підставах.

25. Підставою для нарахування земельного податку є дані:

- державного земельного кадастру;

- бюро технічної інвентаризації;

- довідки, виданої відповідною місцевою радою.

26. Платниками плати за землю є:

- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

- землекористувачі;

- обидві відповіді вірні.

27. Підставою для нарахування земельного податку є дані:

- державного земельного кадастру;

- бюро технічної інвентаризації;

- довідки, виданої відповідною місцевою радою.

28. До сільського господарства належать наступні галузі:

- рослинництво;

- тваринництво;

- рибальство;

- скотарство;

- марикультура.

29. Державна аграрна інтервенція поділяється на:

- товарну;

- фінансову;

- обидві відповіді вірні.

30. Об'єктами державного цінового регулювання є:

- пшениця тверда;

- пшениця м'яка;

- зерно суміші пшениці та жита (меслин);

- кукурудза;

- ячмінь;

- всі відповіді вірні.

31. Чи може бути платником фіксованого сільськогосподарського податку фізична особа-підприємець, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування?:

- так;

- ні;

- так, якщо така особа віднесена до ІІ групи платників єдиного податку;

- так, якщо вона відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом України.

32. Чи може відокремлений підрозділ (філія або представництво) сільськогосподарського підприємства, яке перебуває на сплаті ФСП, перебувати на загальній системі оподаткування?

- так;

- ні.

33. Яка галузь забезпечує найбільшу питому вагу надходжень в харчовій промисловості та переробленні сільгосппродуктів:

- М’ясна промисловість;

- Молочна промисловість;

- Лікеро-горілчана промисловість;

- Тютюнова промисловість

- Цукрова промисловість.

34. Який податок забезпечує найбільшу питому вагу надходжень в харчовій промисловості та переробленні сільгосппродуктів:

- ПДВ;

- Податок на прибуток;

- Акцизний податок;

- Фіксований сільськогосподарський податок.

35. Спеціальний режим оподаткування передбачає:

- звільнення від сплати ПДВ до бюджету;

- можливість відшкодування вартості придбаних товарів, робіт (послуг);

- можливість відшкодування сум ПДВ на вартість виробничих факторів за рахунок яких сформовано податковий кредит.

36. ПДВ, що виник в наслідок застосування спеціального режиму оподаткування акумулюється:

- на поточних банківських рахунках підприємства;

- на валютних банківських рахунках підприємства;

- на спеціальних банківських рахунках;

- на спеціальних або поточних банківських рахунках;

- всі відповіді не правильні.

37. Спеціальний режим оподаткування не поширюється на підприємства, які протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно поставляє несільськогосподарські товари/послуги питома вага яких:

- перевищує 20 відсотків вартості всіх поставлених товарів/послуг;

- перевищує 30 відсотків вартості всіх поставлених товарів/послуг;

- перевищує 50 відсотків вартості всіх поставлених товарів/послуг;

- перевищує 35 відсотків вартості всіх поставлених товарів/послуг;

- всі відповіді не правильні.

38. На сільськогосподарське підприємство, яке перевищило 25 відсотковий рівень поставок несільськогосподарської продукції протягом 12 не послідовних звітних податкових періодів:

- не поширюється спеціальний режим оподаткування;

- поширюється спеціальний режим оподаткування.

39. Сільськогосподарське підприємство, яке перевищило 25 відсотковий рівень поставок несільськогосподарської продукції протягом 12 послідовних звітних податкових періодів зобов’язане:

- перерахувати податкове зобов’язання з ПДВ за підсумками податкового року, не залежно від періоду в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;

- визначити податкове зобов’язання з ПДВ за підсумками податкового періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;

- розрахувати податкове зобов’язання з ПДВ за податковий період, в якому виникло таке перевищення шляхом пропорційного співвідношення поставок товарів, які не є сільськогосподарською продукцією до поставок товарів, які є сільськогосподарською продукцією та сплатити податок до бюджету в загальному порядку.

40. Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню в разі, якщо:

- сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах;

- сільськогосподарське підприємство підлягає реєстрації платником податку на загальних підставах;

- сільськогосподарське підприємство припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;

- сільськогосподарське підприємство не подає податкової звітності з податку протягом останніх 12 послідовних звітних податкових періодів;

- всі відповіді правильні;

- всі відповіді не правильні.

41. Підприємство може бути повторно включене до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування:

- у наступному кварталі звітного року після періоду, в якому виникло перевищення дозволеного ліміту поставок несільськогосподарської продукції;

- після податкового періоду, за який було нарахований та сплачений ПДВ до бюджету на загальних підставах, в наслідок перевищення ліміту поставок несільськогосподарської продукції;

- після закінчення наступних 12 послідовних звітних податкових періодів після періоду, в якому виникло перевищення дозволеного ліміту поставок несільськогосподарської продукції;

- всі відповіді не правильні.

42. Платники фіксованого сільськогосподарського податку не сплачують:

- податок на прибуток та земельний податок;

- земельний податок за земельні ділянки, що не використовуються для здійснення сільгосптоваровиробництва;

- всі відповіді правильні;

- всі відповіді не правильні.

43. Для платників ФСП об'єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебувають у їх власності або надані в користування, у тому числі на умовах оренди:

- так;

- ні.

44. Базою оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком є нормативна грошова оцінка 1 га. сільгоспугідь:

- так;

- ні.