Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Международная экономика \ 2404. Курсова робота Організація міжнародних імпортних операцій підприємства (на матеріалах ТОВ «Арсенал-Центр»)

Курсова робота Організація міжнародних імпортних операцій підприємства (на матеріалах ТОВ «Арсенал-Центр»)

« Назад

Код роботи: 2404

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Міжнародна економіка

Тема: Організація міжнародних імпортних операцій підприємства (на матеріалах ТОВ «Арсенал-Центр»)

Кількість сторінок: 29

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

1. Загальна характеристика ТОВ «Арсенал-Центр»

2. Дослідження зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Арсенал-Центр»

3. Обґрунтування доцільності здійснення альтернативної імпортної операції на досліджуваному підприємстві

4. Алгоритм здійснення запропонованої імпортної операції

5. Прогнозна оцінка ефективності розробленої зовнішньоторговельної операції

Висновки

Список використаних джерел

Зовнішньоекономічна діяльність окремих підприємств є однією з основних форм економічних відносин України з іноземними державами. Тема курсової роботи є актуальною сьогодні, тому що третина національного виробництва України опосередкована дією зовнішніх економічних зв'язків. Це підкреслює виняткову важливість даної сфери в системі життєзабезпечення держави.

Україна самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, що зазначено у ряді нормативно-правових актів, зокрема таких як Конституція та Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Сутність імпортних операцій полягає у закупівлі і ввезенні іноземних товарів для реалізації їх на внутрішньому ринку країни імпортера або виробничого споживання підприємством-імпортером. У міжнародній комерційній практиці дані операції здійснюються лише на комерційних засадах, на підставі укладання та виконання контракту купівлі-продажу.

Актуальність і практична значущість даної теми для економіки нашої держави обумовлена досить розвинутим внутрішнім поділом і кооперацією праці, ресурсною обмеженістю щодо окремих видів діяльності, традиційними господарськими зв'язками з країнами СНД, і насамперед з Росією, зростаючою необхідністю створення нових технологій, інвестиційних і фінансових ресурсів із високорозвинених країн світу.

Однією з важливих та прибуткових галузей є промисловість будівельних та покрівельних матеріалів, яка залежить від імпортних постачань, оскільки наразі потребує ресурсів та високотехнологічного обладнання для виробництва. Для неї використання всіх інструментів зовнішньоекономічної діяльності обумовлено підвищенням конкурентоспроможності на світовому ринку. До таких підприємств належить ТОВ «Арсенал-Центр», яке є одним з на українському ринку покрівельних матеріалів як власного виробництва, так і імпортованих з-за кордону.

Мета і завдання роботи. Метою даної роботи є аналіз механізму здійснення імпортних операцій та інструменти удосконалення організації операцій з імпорту ТОВ «Арсенал-Центр».

Завдання курсової роботи полягають у дослідженні зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Арсенал-Центр», розробці альтернативної імпортної операції для підприємства та обгрунтуванні доцільності її здійснення, розробленні алгоритму здійснення запропонованої імпортної операції та прогнозуванні оцінки ефективності розробленої зовнішньоторговельної операції.

Об’єктом дослідження даної роботи є зовнішньоекономічна діяльність ТОВ «Арсенал-Центр».

Предметом курсової роботи є процес здійснення імпортної діяльності підприємства, зокрема механізм здійснення імпортних операцій.

Інформаційною базою дослідження є міжнародні та українські нормативно-правові акти, дані, опубліковані на сайтах міністерств України, іноземних підприємств та міжнародних статистичних комітетів, підручники, посібники та наукові роботи вчених, методичні матеріали, публікації періодичних видань, матеріали, надані підприємством ТОВ «Арсенал-Центр».

Для написання курсової роботи були використані такі методи, як описовий, статистичний, метод порівняння, елементи ретроспективного та перспективного аналізу, елементи екстраполяції, інтуїтивний метод та інші.

У даній курсовій роботі було розглянуто та проаналізовано зовнішньоекономічну діяльність ТОВ «Арсенал-Центр» на прикладі імпорту алюмооцинкованої сталі з Південної Кореї, а також запропоновано альтернативну операцію по імпорту алюмооцинкованої сталі з Польщі.

ТОВ «Арсенал-Центр» є одним з лідерів на вітчизняному ринку будівельних та покрівельних матеріалів і співпрацює з такими країнами, як Франція, Італія, Південна Корея, Фінляндія, Болгарія, Росія, Білорусь, Канада, Польща, Чехія, Молдова вже багато років поспіль, що свідчить про ефективну систему здійснення зовнішньоторговельних операцій.

Динаміка імпорту алюмооцинкованої сталі з Південної Кореї була обрана як показник розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства, і, оскільки за останні три роки вона стабільно зростала, незважаючи на вплив фінансово-економічної кризи.

1. «Про затвердження зразків бланків єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікації та їх технічного опису»: Наказ ДМСУ № 768 від 18.09.2007 р.

2. «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2011 рік»: Постанова Кабінету Міністрів № 1183 від 22.12.2010 р.

3. «Про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)»: Положення. Затв. Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. № 201.

4. Зовнішня торгівля товарами між Україною та Польщею [Електронний ресурс]

5. Инкотермс 2010 в Украине. Официальный сайт. [Електронний ресурс]

6. Інформаційна довідка про ТОВ «Петросталь»

7. Інформаційно-аналітичне забезпечення ЗЕД. [Електронний ресурс]

8. Козик В. В., Панкова Л. А., Карп’як Я. С., Григор’єв О. Ю., Босак А. О. Зовнішньоекономічні опрації та контракти: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

9. Офіційний сайт Isover

10. Офіційний сайт Plastmo Polska Sp. z o. o.

11. Офіційний сайт Rockwool International A/S

12. Офіційний сайт статистики Європейського Союзу. [Електронний ресурс]

13. Офіційний сайт ТОВ «Арсенал-Центр

14. Офіційні курси валют. [Електронний ресурс]

15. Петро Куспись. Україна-Польща: 20 років партнерства. [Електронний ресурс]

16. Солодкий В.О., Шпакович В.В., Прогнозування обсягів реалізації продукції підприємств галузі торгівлі будівельними матеріалами. [Електронний ресурс]

17. Технічна характеристика універсальних критих вагонів. [Електронний ресурс]