Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономическая теория \ 2224. Реферат Еволюція поглядів на предмет економічної теорії

Реферат Еволюція поглядів на предмет економічної теорії

« Назад

Код роботи: 2224

Вид роботи: Реферат

Предмет: Економічна теорія

Тема: Еволюція поглядів на предмет економічної теорії

Кількість сторінок: 24

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Економічна думка стародавнього світу

2. Економічна думка середньовіччя. Меркантилізм

3. Класична політична економія. Фізіократи. Марксизм. Маржиналізм

4. Сучасні напрями економічної теорії

Висновок

Список використаних джерел

Сучасні економічні знання відображають тривалий історичний шлях розвитку економічної науки, який ніколи не був прямолінійним процесом руху від незнання до знання, від помилок до істини.

Формування тих чи інших економічних поглядів та ідей завжди було об'єктивно зумовлене розвитком суспільного виробництва, соціально-економічними умовами та потребами господарського життя, інтересами суспільства, його окремих груп тощо.

Водночас взаємозв'язок економічної реальності з теоретичними узагальненнями є не лінійним, а складним, багатогранним, мінливим та суперечливим, що передбачає залучення до аналізу суспільно-політичних, культурологічних, національно-історичних, психологічних та інших факторів суспільного життя.

Як бачимо, формування предмета економічної теорії представники традиційних шкіл пов'язували з примноженням багатства, економічними законами, виробничими відносинами між людьми, а сучасні західні економісти — з проблемами "рідкісності", "обмеженості ресурсів та ефективності використання їх", "альтернативності вибору" тощо.

Таке розмаїття визначень предмета економічної теорії не можна вважати недоліком чи слабкістю цієї науки. Воно є природним явищем, оскільки відображає еволюцію вивчення такого складного і суперечливого соціального об'єкта, як економічна система.

Кожна з розглянутих теорій відбиває певну сторону, грань, зріз проблеми, що досліджується, і, отже, робить певний вклад в економічну науку.

1. Історія економічних учень : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2004.

2. Основи економічної теорії [Текст] : посібник / М-во освіти України ; за ред. С. В. Мочерного. - Київ : Академія, 1997. - 464 с.

3. Історія економічних учень Підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко, А.М. Поручник та ін. — К.: КНЕУ, 1999. — 564 с.