Распечатать страницу

Лекція №13 - Автоматизована система керування підприємством

« Назад

Код роботи: 2179

Вид роботи: Лекція

Предмет: Інформаційні системи в економіці

Тема: №13, Автоматизована система керування підприємством

Кількість сторінок: 37

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Сутність АСКП і її задачі

2. Структура АСКП

3. Загальна характеристика функціональних підсистем керування виробництвом. Основні задачі розв’язувані підсистемою нормування та реґламентації

4. Основні задачі, розв’язувані підсистемами: планування, обліку та контролю

5. Основні задачі, розв’язувані підсистемами: звітності, економічного аналізу та прийняття рішення, організаційно-економічна

6. Загальна характеристика підсистем керування забезпечення виробництва

7. Основні задачі, розв’язувані підсистемою: керування матеріальними та енергетичними ресурсами, керування трудовими ресурсами, фінансовими ресурсами

8. Загальна характеристика функціональних підсистем бази АСКП: збору та передачі інформації; обробки інформації, розмноження документації, зберігання та пошуку інформації

9. Загальна характеристика підсистем забезпечення бази АСКП: технічного забезпечення, програмного, інформаційного

10. Особливості організації виконання функції керування в умовах АСКП