Распечатать страницу

Задачі Фінансова діяльність – 2 задачі

« Назад

Код роботи: 2166

Вид роботи: Задачі

Предмет: Фінансовий менеджмент

Тема: Фінансова діяльність – 2 задачі

Кількість сторінок: 7

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн (або 75 грн за задачу)

Задача №1

Стаття

Сума

Операційна діяльність

 

Надходження від

 

-реалізація продукції, товарів, робіт, послуг

901 608

-покупці замовник авансу

1313 грн

-цільового орієнтування

122

-інші надходження

1591

Витрати на оплату

 

-товарів, робіт, послуг

676173

-повернення авансів

2329

-працівникам

131883

-зобов'язань з податку на прибуток

990

-відрахування на соціальний захист

66186

-зобов'язання з інших податків і зборів

26990

Інші витрати

1130

Інвестиційна діяльність підприємства

 

Реалізація необоротних активів

60

Отримання

 

1)відсотки

400

2)девіденти

600

Придбання

 

1)фінансових інвестицій

60

Фінансова діяльність підприємства

 

Надходження власного капіталу

 

Отримані позикам

20000

Погашені позики

20000

 

Задача №2

ЧПП від операційно інцест. фінансової і залишок на кінець року

 

2012

Рух коштів в результаті операційної діяльності

надходження

видатки

Прибуття від зв. діяльності до оподаткування

398713

 

Нарахування амортнеоб акт

1472

 

Збиток від курсових різн

 

5361

прибуток

 

 

Збиток від неопераційної діяльності

119

 

Збільш не оборот активів

290

 

Зменшення поточ вартості

 

397753

Грошові кошти від операційної діяльності

4077

 

Сплач под. на прибуток

 

1367

Інвестиційна діяльність

 

 

Надходження від реалізації

 

 

1)фінанси інвестиції

100

 

2)не оборот активи

3251

 

3)отримання девідентів

23

 

4)інші

17

 

Витрати

на

 

140

3476

Фінансова діяльність

Надходження

 

 

1)позички

300

 

2)інші

витрати

30

 

100

2)поч. поз

 

120

3)сплата дивідентів

 

70