Распечатать страницу

Задачі Управління інвестиціями – 6 задач

« Назад

Код роботи: 2162

Вид роботи: Задачі

Предмет: Фінансовий менеджмент

Тема: Управління інвестиціями – 6 задач

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн (або 75 грн за задачу)

Задача 1

Підприємство має 2 альтернативних варіанти інвестиційних проектів А і Б. Для оцінки ефективності цихпроектів необхідно визначити очікувану суму чистого приведеного доходу по проектам. Дисконтна ставка для проекту А - 12%, для Б - 10%.

Показники

А

Б

Обсяг інвестиційних проектів

4500

4300

Період експлуатації

2

4

Грошовий потік всього

5000

6000

У т.ч.

 

 

1-й

2000

1800

2-й

3000

1500

3-й

 

1500

4-й рік

 

1200

Дисконтна ставка

12

10

Задача 2

Для організації нового підприємства необхідно:

Показники

А

Обсяг інвестиційних проектів

11 270

Період експлуатації

4

Грошовий потік

 

1-й

6180

2-й

5120

3-й

4090

4-й рік

2060

Дисконтна ставка

10%

Визначити обсяг NPV за проектом.

Задача 3

Компанії необхідно визначити проект реконструкції цеху. За проектом "А" інвестиційні витрати складають 70 млн. грн. (1 рік - 30 млн, 2 рік - 40 млн).

За проектом "Б" інвестиційні витрати складають 75 млн. грн. Інвестиції здійснюються протягом року. Ставкадоходності- 15%. Грошові потоки (млн. грн.) складають:

Грошовий потік

А

Б

1-й

27

40

2-й

20

35

3-й

19

10

4-й

12

5

5-й рік

7

0

Визначити оптимальний інвестиційний проект виходячи із терміну окупності інвестиційних витрат.

Задача 4

Фірма шукає найбільш оптимальний метод фінансування інвестиційної програми, для реалізації якоїнеобхідно 800 тис. грн. Розглядаються два варіанти:

1) варіант - змішане фінансування:

на 45% суми інвестування самофінансування на 55% фінансування здійснюється за рахунок

а) кредит - 150 тис. Грн., ставка 22%

б) привілейовані акції - 90 тис. Грн., ставка 10 %

в) прості акції - 200 тис. Грн., ставка - 15%

2) варіант - фінансування за рахунок:

а) кредит - 370 тис. грн., ставка - 20 %

б) облігації - 430 тис, ставка25%.

Задача 5

Для здійснення інвестиційного проекту необхідно 2 млн. грн. Підприємство має 850 тис. грн. балансовогоприбутку. Рентабельність власного капіталу складає - 50% на рік. На 600 тис. грн. укладено кредитний договір на рік під 25 % річних. Непрямі витрати на укладення кредитного договору складають 0,5%. Податок наприбуток – 19 %.

Рівень дивідендів для можливого залучення акціонерного капіталу повинен складати не менше 12% річних. Інші податкові платежі 20 тис. грн., орендна плата - 12 тис. грн., фонд споживання 18 тис. грн. Визначити вартість фінансування інвестиційного проекту.

Задача 6

Компанії необхідно визначити оптимальний режим інвестування проекту капітального будівництва.

Грошовий потік

А, млн. грн.

Б, млн. грн

1-й

20

20

2-й

3-й

15

10

16

12

4-й

5-й

5

2

8

4

За проектом "А" інвестиційні витрати складають 38 млн. грн., за проектом "Б" - 40 млн. грн. Інвестиції здійснюються протягом року. Ставка доходності - 20%.

Визначити оптимальний інвестиційний проект, виходячи із показника індексу доходності інвестицій.