Распечатать страницу

Задачі Управління капіталом – 13 задач

« Назад

Код роботи: 2161

Вид роботи: Задачі

Предмет: Фінансовий менеджмент

Тема: Управління капіталом – 13 задач

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 650 грн (або 75 грн за задачу)

Задача 1

Чи вигідно підприємству розпочинати виробництво продукції рентабельність продажу якої становить 18%, при наступних умовах:

Вартість джерел коштів підприємства

Джерела коштів

Частка, %

Потрібна прибутковість (ціна джерела), %

Нерозподілений прибуток

4,0

16,8

Привілейовані акції

7,0

11,5

Звичайні акції

35,5

18,4

Позикові кошти:

 

 

Банківські кредити

45,7

25,0

Облігаційні позики

7,8

17,2

Всього

100,0

 

Задача 2

Компанія "X" прогнозує річний обсяг виробництва - 40 000 шт. Змінні витрати на одиницю продукції - 30 грн. Загальна сума постійних витрат - 800 000 грн. Проект потребує додаткового фінансування (кредит в розмірі 1 000 000 грн. під 20% річних). Яка мінімальна ціна повинна бути встановлена на дану продукцію.

Задача 3

На основі приведених даних необхідно визначити:

- суму дивідендів виплачену акціонерам;

- внутрішні темпи росту підприємства.

Прибуток підприємства до сплати податку - 140 000 грн.

Рентабельність власних коштів (чи власного капіталу) - 30%.

Підприємство розподіляє дивіденди 25%прибутку.

Податок на прибуток 19%

Задача 4

За звітній рік підприємство одержало прибуток від реалізації на суму 4946 грн., середньорічна сума оборотних коштів (оборотний капітал) - 8 420 грн., у тому числі короткострокові банківські кредити (середньорічна заборгованість) - 1 473 грн. Відсоткова ставка 28% річних. Проаналізувати ефективність залучення банківських короткострокових кредитів, розрахувавши, яка частка прибутку від реалізації продукції одержана підприємством за рахунок банківських позик і порівняти її зі сплаченими відсотками.

Задача 5

Виручка підприємства, яке займається роздрібною торгівлею, за квартал становила 9 000 тис грн.., залишок на початок 30 тис грн., залишок на кінець 10 тис. грн. Скільки було закуплено продукції в кварталі?

Задача 6

Підприємство планує випустити облігації номінальною вартістю 900 грн. Термін погашення 20 років, а % ставка 9%. Витрати з реалізації в середньому дорівнюватимуть 3% від їх вартості. Реалізація здійснюватиметься на умовах дисконту - 2% від їх вартості. Податок на прибуток становитиме 19%. Визначити ціну такого джерела.

Задача 7

За звітний рік підприємство одержало прибуток від реалізації на суму 2 900 тис. грн., середньорічна сума оборотних коштів - 9200 тис. грн., у тому числі короткострокові банківські кредити - 1 400 тис. грн. Річна відсоткова ставка 20%.

Проаналізувати ефективність залучення банківського кредиту, розрахувавши яка частка прибутку від реалізації продукції одержана підприємством за рахунок банківських позик і зіставити її зі сплаченими позиками.

Задача 8

Визначити оптимальну структуру капіталу за такими даними:

Показники

Варіанти структури капіталу і його ціни

 

1

2

3

4

Частка власного капіталу

100

90

80

70

Частка залученого капіталу

0

10

20

30

Ціна власного капіталу

14

13,3

14

15

Ціна залученого капіталу

8

7

7,1

7,5

Задача 9

Визначити оптимальну структуру капіталу за такими даними:

Показники

Варіанти структури капіталу і його ціни

 

1

2

3

4

Частка власного капіталу

60

50

40

30

Частка залученого капіталу

40

50

60

70

Ціна власного капіталу

18

19,5

25

25

Ціна залученого капіталу

8

12

17

18

Задача 10

Рентабельність продажу продукції становить 25%. Чи вигідно вкладати капітал у виробництво даної продукції, вартість якого становить:

Джерела коштів

Частка %

Потрібна прибутковість. %

Звичайні акції

37

20

Нерозподілений прибуток

3

16

Привілейовані акції

6.5

11,2

Позикові кошти:

 

 

Банківські кредити

Облігаційні позики

Всього

45.5

7,5

100

22

19

Назвіть джерела формування капіталу. Які, на Вашу думку, найбільш вигідні для підприємства?

Задача 11

На основі наведених даних по підприємству "X" визначити:

прибутковість 1 акції;

відношення ціни й прибутку на одну акцію;

норма дивідендів на одну акцію.

Статутний капітал (звичайні акції номіналом 10 грн.) - 1 800 000 грн.

Чистий прибуток - 630 000 грн.

Загальна сума дивідендів виплачених акціонерам 300 000 грн.

Нерозподілений прибуток - 720 000 грн.

Ринкова вартість однієї акції 16 грн.

Задача 12

Компанія "X" прогнозує річний обсяг виробництва - 49 000 шт.

Змінні витрати на одиницю продукції - 33 грн.

Загальна сума постійних витрат - 790 000 грн.

Проект потребує додаткового фінансування (кредит в розмірі 900 000 грн. під 19% річних).

Яка мінімальна ціна повинна бути встановлена на дану продукцію.

Задача 13

Порівняти яке підприємство отримує більший рівень прибутку на власний капітал за допомогою розрахунку ефекту фінансового левериджу.

Показники

А

Б

Середня сума активів

1000

1000

В т.ч.

 

 

Середня сума власного капіталу

800

500

Середня сума залученого капіталу

200

500

Сума валового прибутку без

200

200

врахування сплати % за кредит

 

 

Коефіцієнт валової

 

 

рентабельності без врахування

20

20

сплати % за кредит

 

 

Середній рівень % за кредит

10

10

Ставка податку на прибуток

19%

19%