Распечатать страницу

Лекція №1 - Основні поняття інформації

« Назад

Код роботи: 2112

Вид роботи: Лекція

Предмет: Інформаційні системи в економіці

Тема: №1, Основні поняття інформації

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Основні поняття курсу

2. Економічна характеристика інформації

2.1. Поняття інформації в сучасних економічних та неекономічних навчаннях

2.2. Особливості організації вибору ERP систем

2.3. CRM-системи

3. Короткий огляд російського ринку систем управління підприємством

4. Приклади інформаційних систем управління підприємством

Література

1. Laudon KC, Laudon JP Management Information Systems. PRENTICE HALL. Upper Saddle River, New Jersey. 2002. - 679 С.

2. Автоматизовані інформаційні технології в економіці: Підручник / За ред. проф. Г. А. Титоренко. - М.: Комп'ютер, ЮНИТИ, 1998. - 400с.

3. Використання ORACLE. Спеціальне видання .- М.: Видавничий дім «Вільямс», 1999.-1024с.

4. Комп'ютерні мережі: Навчальний курс / Microsoft Corporation; Пер. з англ. Богомолова О.А.-М.: Ізд.отдел «Російська редакція» ТООО "Channel Trading LTD", 1997 .- 696с.

5. Комп'ютерні мережі: Пер. з англ. Навчальний курс. М.: Російська редакція, 1998 .- 659с.

6. Linux за 24 години: Уч.пос. М.: Изд. дім «Вільямс», 1999. -480с.

7. Алан Р. С. Стратегічні технології баз даних: менеджмент на 2000 р. Пер. з англ. / Под ред. Когаловскій М.Р. - М.: Фінанси і статистика, 1999 -479 С.

8. Дюк В., О. Самойленко. DataMining: навчальний курс. СПб: Питер, 2001. - 368с.

9. Євдокимов В.В. Економічна інформатика. Підручник для вузів. Спб.: Інтер, 1997.

10. Зубик В. Б., Зубик Д.В., Седегов Р.С. Економічна безпека підприємства (фірми). Мінськ: Вишейшая школа, 1998. 391с.

11. Милославська Н.Г., Толстой А.І. Інтрамережі: доступ в Інтернет, захист. Уч. сел. для вузів. М.: Юнити-Дана, 2000. - 527с.

12. Ойхман Є.Г., Попов Е.В. Реінжиніринг бізнесу: реінжиніринг організацій та інформаційні технології. - М.: Фінанси і статистика, 1997.