Распечатать страницу

Лекція №1 - Інновації і циклічність економічного розвитку

« Назад

Код роботи: 2098

Вид роботи: Лекція

Предмет: Інноваційний розвиток підприємства

Тема: №1, Інновації і циклічність економічного розвитку

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. У чому полягає відмінність термінів «новація» і «інновація»?

2. Зміст поняття «інновація» за Й. Шумпетером

3. Що відноситься до об’єктів інноваційної діяльності?

4. Головні цілі науково-технічного та інноваційного розвитку

5. У чому сутність інноваційного типу економічного розвитку?

6. Модель інноваційного процесу Уілрайта-Кларка

7. Циклічність як форма розвитку національної економіки

8. Яка роль інновацій у циклічності економічного розвитку у контексті «довгих хвиль» М. Кондратьєва?

9. Види економічної рівноваги в рамках теорії довгих хвиль М. Кондратьєва

10. Сутність і фази економічного циклу. Охарактеризуйте фазу економічного циклу - «криза»