Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансовый менеджмент \ 2020. Практична робота №5, Аналіз формування та напрямків використання прибутку підприємства

Практична робота №5, Аналіз формування та напрямків використання прибутку підприємства

« Назад

Код роботи: 2020

Вид роботи: Практична робота

Предмет: Фінансовий менеджмент

Тема: №5, Аналіз формування та напрямків використання прибутку підприємства

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Аналіз формування та використання прибутку (збитку).

2. Аналіз показників рентабельності підприємства.

Методичні вказівки до виконання 1-го завдання практичної роботи

Аналіз проводиться за даними Форми № 2 „Звіт про фінансові результати” за два періоди. Аналіз формування та використання прибутку здійснюється з метою виявлення факторів (доходів та витрат), що впливають на суму чистого прибутку підприємства. Методика проведення аналізу наведена в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Аналіз формування та використання прибутку підприємства

Показники

Код рядка Форма

№2, ряд

Базовий рік

Звітний рік

Відхилення

абсолютне

відносне

1

2

3

4

р.4 - р.3

р.4 / р.3 * 100 - 100

1. Дохід (виручка) від реалізації

(товарів, робіт, послуг)

010

 

 

 

 

2. Податок на додану вартість

015

 

 

 

 

3. Акцизний збір

020

 

 

 

 

4. Інші вирахування з доходу

030

 

 

 

 

5. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

 

 

 

 

6. Собівартість реалізованої продукції

(товарів, робіт, послуг)

040

 

 

 

 

7. Валовий:

 

 

 

 

 

прибуток

050

 

 

 

 

збиток

055

 

 

 

 

8. Інші операційні доходи

060

 

 

 

 

9. Адміністративні витрати

070

 

 

 

 

10. Витрати на збут

080

 

 

 

 

11. Інші операційні витрати

090

 

 

 

 

12. Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

 

прибуток

100

 

 

 

 

збиток

105

 

 

 

 

13. Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

 

14. Інші фінансові доходи

120

 

 

 

 

15. Інші доходи

130

 

 

 

 

16. Фінансові витрати

140

 

 

 

 

17. Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

 

18. Інші витрати

160

 

 

 

 

19. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

 

 

прибуток

170

 

 

 

 

збиток

175

 

 

 

 

20. Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

 

 

 

 

Продовження таблиці 5.1

Показники

Код рядка Форма № 2, ряд

Базовий рік

Звітний рік

Відхилення

абсолютне

відносне

1

2

3

4

р.4 - р.3

р.4 / р.3 * 100

- 100

21. Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

 

 

прибуток

190

 

 

 

 

збиток

195

 

 

 

 

22. Надзвичайні:

 

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

 

витрати

205

 

 

 

 

23. Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

 

24. Чистий:

 

 

 

 

 

прибуток

220

 

 

 

 

збиток

225

 

 

 

 

Після таблиці зробити висновки щодо:

- величини доходів та витрат підприємства;

- впливу отриманих доходів та здійснених витрат на суму чистого прибутку (збитку) досліджуваного підприємства.

Методичні вказівки до виконання 2-го завдання практичної роботи

Рентабельність – це сума прибутку, що припадає на одиницю виручки, собівартості, активів тощо. Чим вищою є рентабельність, тим ефективніше функціонує підприємство, оскільки саме прибуток уособлює фінансову мету його діяльності. Формулу коефіцієнтів рентабельності вивести досить легко: це відношення прибутку до будь-якого показника, рентабельність якого хочуть визначити. На практиці, як правило, найчастіше використовують показники рентабельності, методика розрахунку яких наведена в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 – Аналіз показників рентабельності підприємства

Показник

Код рядка та формула розрахунку

Базовий рік

Звітний рік

Відхилення

1

2

4

5

р.5 – р.4

І. Вхідні дані, тис. грн.

1. Валюта балансу

Ф1 р. 280 (640)

 

 

 

2. Власний капітал

Ф1 р. 380

 

 

 

3. Фінансові інвестиції

Ф1 р. (040 + 045 + 220)

 

 

 

4. Необоротні активи

Ф1 р.080

 

 

 

5. Робочий капітал

Ф1 р. (260 - 620)

 

 

 

6. Дохід (виручка) від реалізації

Ф2 р. 010

 

 

 

7. Собівартість

Ф2 р. 040

 

 

 

8. Валовий прибуток

Ф2 р. 050

 

 

 

9. Чистий прибуток

Ф2 р. 220

 

 

 

ІІ. Розрахункові дані

10. Рентабельність усіх активів за чистим прибутком

Ф2 р. 220

Ф1 р. 280 (640)

 

 

 

11. Рентабельність власного

капіталу (за чистим прибутком) (ст. 7 / ст. 2)

Ф2 р. 220

Ф1 р. 380

 

 

 

Продовження таблиці 5.2

Показник

Код рядка та формула розрахунку

Базовий рік

Звітний рік

Відхилення

1

2

4

5

р.5 – р.4

12. Рентабельність фінансових інвестицій

Ф2 р. 220

Ф1 р. (040 + 045 + 220)

 

 

 

13.         Рентабельність              необоротного

(постійного) капіталу

Ф2 р. 220

Ф1 р. 080

 

 

 

14. Рентабельність робочого капіталу

Ф2 р. 220

Ф1 р. (260 - 620)

 

 

 

15. Рентабельність реалізації (продаж)

Ф2 р. 050

Ф2 р. 040

 

 

 

16. Показник чистого доходу

Ф2 р. 220

Ф1 р. 010

 

 

 

Після таблиці зробити висновки щодо:

- рівня та динаміки розрахованих показників рентабельності;

- прибутковості діяльності досліджуваного підприємства в цілому.