Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансовый менеджмент \ 1993. Розрахункова робота з курсу Фінансовий менеджмент (на прикладі ІМ "Розетка")

Розрахункова робота з курсу Фінансовий менеджмент (на прикладі ІМ "Розетка")

« Назад

Код роботи: 1993

Вид роботи: Розрахункова робота

Предмет: Фінансовий менеджмент

Тема: Інтернет магазин (ІМ) "Розетка"

Кількість сторінок: 29

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

1. На основі даних річної фінансової звітності публічного акціонерного товариства за два останні роки провести фінансовий аналіз ситуації на підприємстві. Здійснити горизонтальний і вертикальний аналіз основних форм агрегованої фінансової звітності. Сформулювати основні сильні і слабкі сторони діяльності підприємства на основі фінансових коефіцієнтів, визначити позитивні та негативні фактори. Дати оцінку показників прибутку та рентабельності підприємства. Запропонувати заходи щодо побудови системи моніторингу беззбитковості підприємства. Підготувати рекомендації для покращення фінансової ситуації на підприємстві.

Орієнтовний перелік фінансових показників підприємства, які потрібно розрахувати:

1) коефіцієнт зростання продажів

2) коефіцієнт чистого прибутку

3) коефіцієнт виробничої собівартості реалізованої продукції

4) коефіцієнт витрат на реалізацію

5) коефіцієнт адміністративних витрат

6) коефіцієнт процентних виплат

7) коефіцієнт обертання активів

8) коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості

9) коефіцієнт обертання товарно-матеріальних запасів

10) коефіцієнт обертання кредиторської заборгованості

11) коефіцієнт поточної ліквідності

12) коефіцієнт швидкої ліквідності

13) коефіцієнт абсолютної ліквідності

14) коефіцієнт рентабельності оборотних активів

15) коефіцієнт рентабельності активів

16) коефіцієнт рентабельності власного капіталу

17) коефіцієнт відношення заборгованості до активів

18) коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів

19) прибуток на одну акцію

20) коефіцієнт дивідендних виплат

2. На основі даних річної фінансової звітності публічного акціонерного товариства ( в першу чергу Звіт про рух грошових коштів. Форма №3) за два останні роки оцінити суми чистого грошового потоку з операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, а також загальний його розмір по підприємству. Визначити фактори, які вплинули на формування чистого грошового потоку підприємства. Підготувати рекомендації щодо оптимізації грошових потоків підприємства.

3. На основі проведеного аналізу зробити прогноз показників прибутку і чистого грошового потоку підприємства в наступному році.