Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Глобальна економіка - 35 питань

« Назад

Код роботи: 1949

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Глобальна економіка

Тема: 35 питань

Кількість сторінок: 78

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

1. Розкрийте сутність поняття «глобалізація» та його взаємозв’язок з поняттям «глобалізм»

2. Розкрийте сутність процесу глобалізації з позицій різних методологічних підходів

3. Охарактеризуйте розвиток процесу глобалізації економіки та його сучасні особливості

4. Дайте порівняльну характеристику об’єктивній та суб’єктивній глобалізації

5. Розкрийте сутність глобальних проблем. Назвіть їх основні види

6. Розкрийте зміст фінансової глобалізації та її сучасних особливостей

7. Дайте характеристику інтернаціоналізації світового відтворювального процесу

8. Розкрийте зміст атлантизму як ідеологічної платформи глобалістики

9. Розкрийте зміст континенталізму як ідеологічної платформи глобалістики

10. Охарактеризуйте діяльність Римського клубу як наукової школи глобалістики

11. Охарактеризуйте діяльність наукової школи глобалістики «світ-системного аналізу», заснованої І. Уоллерстайном

12. Охарактеризуйте діяльність наукової школи глобалістики − «універсального еволюціонізму»

13. Охарактеризуйте діяльність наукової школи глобалістики − школи контрольованого глобального розвитку

14. Охарактеризуйте діяльність Інституту всесвітніх спостережень як наукової школи глобалістики

15. Дайте характеристику сучасним концепціям глобального розвитку суспільства

16. Охарактеризуйте об'єктивні та суб’єктивні тенденції розвитку глобалізації економічних відносин й становлення взаємозалежного світу

17. Дайте характеристику формам розвитку економічної глобалізації

18. Розкрийте зміст процесу транснаціоналізації економічних відносин та джерел надприбутків ТНК

19. Дайте характеристику фінансовій глобалізації та її особливостей в сучасних умовах

20. Визначте основні причини та наслідки виникнення міжнародного тероризму

21. Назвіть чинники зростання тіньової й кримінальної діяльності на національному й міжнародному рівнях

22. Визначте відмінності та спільні риси сучасного соціально-культурного розвитку окремих країн світу. Соціальні протиріччя епохи глобалізації

23. На вашу думку, які основні причини посилення нестабільності світової економіки в сучасних умовах

24. Охарактеризуйте соціальні наслідки процесу глобалізації, зокрема проблеми посилення соціально-економічного розколу людей в національних суспільствах, забезпечення прав і свобод людини у глобальній економіці

25. У чому полягають найбільш загрозливі наслідки глобалізації? Обґрунтуйте власну точку зору

26. Розкрийте проблему нерівномірності у розподіленні вигід та збитків від глобалізації на прикладі окремих країн

27. Розкрийте сутність екологічної глобальної проблеми та висловіть власну думку з приводу можливих шляхів її вирішення

28. Розкрийте проблему нерівномірності розвитку країн під впливом глобалізації

29. Розкрийте основні переваги, що несе з собою процес глобалізації. Обґрунтуйте власну точку зору

30. Розкрийте проблему бідності і поляризації в глобальних умовах розвитку

31. Чим зумовлене, на Вашу думку, загострення глобальних проблем в сучасних умовах?

32. Дайте характеристику кризам, які викликані глобалізацією

33. Розкрийте сутність демографічної глобальної проблеми та висловіть власну думку з приводу можливих шляхів її вирішення

34. Розкрийте сутність енергетичної глобальної проблеми та висловіть власну думку з приводу можливих шляхів її вирішення

35. Висловіть ваше бачення перспектив (ключових тенденцій) глобалізації економіки в майбутньому