Распечатать страницу

Тести Прояви економічного глобалізму в Україні – 15 штук

« Назад

Код роботи: 1945

Вид роботи: Тести

Предмет: Глобальна економіка

Тема: Прояви економічного глобалізму в Україні – 15 штук

Кількість сторінок: 5

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

1. Дослідження проблеми глобалізму здійснюється в сучасній літературі також з позиції з’ясування сутності:

а) антиглобалізму;

б) інституціоналізму;

в) конституціолізму;

г) раціоналізму.

2. Дослідження глобалізму є одним із магістральних напрямів сучасного:

А) мовознавства;

б) суспільствознавства;

в) релігієзнавства;

г) політизму.

3. Однією з концептуальних особливостей глобалістики є недостатня розвинутість базової теорії глобалізації та відсутність чіткого визначення понять:

а) економіка та економічні проблеми;

б) мотив та мотивація;

в) індустриалізація та максимізація прибутку;

г) “глобалізм” і “глобалізація”.

4. Україна вже досить сильно відчуває негативні наслідки глобалізації, так як російська транснаціональна корпорація вже окупувала:

а) економіку країни;

б) історію країни;

в) народ країни;

г) політику країни.

5. Що є явищем, що нерозривно пов’язане з існуванням народів, і тому воно існує так довго, як довго існує народ?

а) глобалізація;

б) націоналізація;

в) верифікація;

г) коституція.

6. Глобалізація вивчається вже досить тривалий час. Це є типом осмислення теперішнього етапу руху до універсалізації людської спільноти і, відповідно:

а) система цінностей життя;

б) напрям економічого розвитку;

в) розвитку будівництва;

г) система культурного життя.

7. Україна потрапила в скрутне становище через соціальну політику в епоху:

а) капіталістичного режиму;

б) тоталітарного режиму;

в) війскової агресії;

г) економічного глобалізму.

8. Розвиток економіки виходить, точніше вже вийшов з-під національно-державного контролю, а соціальним наслідком цього процесу стали: безробіття, міграція, убогість, безпритульність, деградація довкілля та зростання:

а) корупції;

б) прибутку;

в) штрафів;

г) заробітної плати.

9. Наша країна вже настільки зазнала економічного і політичного послаблення й пригнічення внутрішнього національного ринку й національної економіки, що поступово призводить до усунення України з

а) національного ринку;

б) конкурентного середовища;

в) національної економіки;

г) ринкового середовища.

10. Наша країна належить до країн, які не забезпечили собі високий рівень:

а) міжнародної конкурентоспроможності;

б) витрат на заробітну плату;

в) якості послуг;

г) безпеки.

11. Проблема України полягає не лише в тому, що вона протягом останніх десяти років своєї незалежності допустила:

а) падіння гривні;

б) падіння виробництва борошна;

в) зростання безробіття;

г) обвальне падіння національного виробництва і втратила динаміку та якість розвитку.

12. За рівнем своєї конкурентоспроможності Україна не може включитись у глобальні схеми:

а) інтеграції;

б) форматизації;

в) інноваційного розвитку;

г) ліберизації.

13. Вона поставлена в умови, коли її не пускають навіть у регіональну систему глобальної інтеграції, наприклад:

а) Митного Союзу;

б) Євросоюзу;

в) ЄБРР;

г) міжнародного ринку.

14. Найбільша загроза для нашої країни – перетворення мільйонів громадян колишнього СРСР у наймитів:

а) глобального світу;

б) Франції;

в) Іспанії;

г) Італії.

15. Ніколи не буде згуртованою і сильною та нація в країні, в котрій націоналізм із завидною наполегливістю ототожнюватиметься із:

а) нацизмом;

б) патріотизмом;

в) плюралізмом;

г) лібералізацією.