Распечатать страницу

Флора Національного природного парку Вижницький

« Назад

5. Рослинний світ Національного природного парку Вижницький

5.1. Флора Національного природного парку Вижницький

Національний природний парк «Вижницький» охоплює ландшафти низькогірної зони Буковинського сектора Скибових Карпат з мішаними та хвойними лісами і ділянками вторинних луків – полонин. На відміну від сусідніх парків, НППВ уособлює низькогірну частину Карпат з досить мяким кліматом і переважанням у лісах теплолюбних порід – бука та ялиці.

Флора національного природного парку «Вижницький» вирізняється багатством і різноманіттям таксономічного складу завдяки унікальним природним умовам регіону.

Склад флори

За результатами проведених польових досліджень і опрацьованих матеріалів, гербарних зборів, аналізу літературних джерел, які стосуються флори досліджуваної території НПП «Вижницький» було встановлено, що на території НППВ станом на 2012 рік виявлено 720 видів судинних рослин. Переважну більшість видів становлять покритонасінні. На основі зібраних даних нами було зроблено аналіз кількісного спектра провідних родин. Нижче пропонується створена таблиця.

Таблиця 4.1. Спектр провідних родин флори НПП «Вижницький»

Місце родини у спектрі

Назва родини

Кількість видів

% від загальної кількості видів

1.

Asteraceae

111

15,4

2.

Poaceae

64

8,9

3.

Rosaceae

22

3

4.

Fabaceae

42

5,8

5.

Caryophyllaceae

30

4,1

6.

Lamiaceae

31

4,3

7.

Brassicaceae

25

3,4

8.

Cyperaceae

28

3,8

9.

Scrophulariaceae

27

3,7

10.

Ranunculaceae

21

2,9

Десять провідних родин налічують 401 види, що становить 55,7% від загальної кількості видів флори Національного природного парку «Вижницький». Більшості з них властивий високий рівень родового багатства. Найнижчий цей показник у родини Ranunculace.

Таблиця 4.2. Кількість видів рослин НПП станом на кінець 2012 року

Систематичні групи рослин

 

Кількість видів флори

на 2012рік

ВИЩІ РОСЛИНИ

 

Судинні рослини

 

Покритонасінні (квіткові)

676

Голонасінні

9

Папоротеподібні

25

Хвощеподібні та плауноподібні

10

Всього судинних

720

Мохоподібні рослини

 

Мохоподібні

244

Всього вищих рослин

964

НИЖЧІ РОСЛИНИ

 

Лишайники

--

Водорості

--

ГРИБИ

 

Мікроміцети

--

Макроміцети

34

Всього нижчих рослин та грибів

--

Всього вищих, нижчих рослин та грибів

998

Динаміка кількості видів рослин за 2005-2012 роки

Рис. 4.1 - Динаміка кількості вищих, нижчих рослин та грибів

На даний момент остаточний список вищих і нижчих судинних рослин остаточно не сформований і потребує доповнень і уточнень. В поточному році досить детально були проаналізовані літературні джерела щодо ймовірної кількості видів рослин на території парку, а також уточнення списків відповідно до третього видання Червоної книги України.

Крім видів, виявлених безпосередньо на території НППВ, у конспекті наводяться й рослини з прилеглих до парку ділянок. Вони можуть бути знайденими на території НППВ в майбутньому, а також опинитись в його межах після розширення. Для виокремлення цих видів використані такі позначки:

*- види, які виявлені на прилеглій до НППВ території у складі природних фітоценозів;

** - види, які ростуть на території населених пунктів, які оточують НППВ (м.Вижниця, с.м.т.Берегомет, село Виженка, Багна, Черешенька). Це в основному, синантропні види;

*** - види, які культивуються на території парку (як лісокультури, на місці покинутих жител);

*! – види, які культивуються і дичавіють.

Поточний список судинної флори рослин парку станом на кінець 2012 р.

Таблиця 4.3.

пп

Українська назва

Латинська назва

 

ВІДДІЛ І ПЛАУНОПОДІБНІ

 

LYCOPODIOPHYTA

 

 

КЛАС ПЛАУНОВИДНІ

LYCOPODIOPSIDA

 

ПОРЯДОК ПЛАУНИ

LYCOPODIALES

 

Родина Плаунові

Lycopodiaceae

 

Плаун колючий

Lycopodium annotinum

 

Плаун булавовидний

Lycopodium clavatum

 

Родина Баранцеві

Hupersiaceae

 

Баранець звичайний

Hupersia selago

 

ВІДДІЛ ІІ ХВОЩЕПОДІБНІ

EQUISETOPHYTA

 

КЛАС ХВОЩЕВИДНІ

EQUISETOPSIDA

 

ПОРЯДОК ХВОЩІ

EQUISETALES

 

Родина Хвощеві

Equisetaceae

 

Хвощ лісовий

Equisetum sylvaticum

 

Хвощ великий

Equisetum telmateia

 

Хвощ болотний

Equisetum palustre

 

Хвощ польовий

Equisetm arvense

 

Хвощ зимовий

Equisetum hiemate

 

Хвощ лучний

Equisetum pratense

 

Хвощ річковий

Equisetum fluviatile

 

ВІДДІЛ ІІІ ПАПОРОТЕПОДІБНІ

 

 

КЛАС ПАПОРОТЕВИДНІ

POLIPODIOPHYTA

 

ПОРЯДОК ВУЖАЧКИ

POLIPODIOPSIDA

 

 

OPHIOGLOSSALES

 

Родина Вужачкові

Ophioglossaceae

 

Гронянка півмісяцева

(ключ-трава)

Botrychium lunaria

 

Вужачка звичайна

Ophioglossum vulgatum

 

ПОРЯДОК БАГАТОНІЖКИ

POLYPODIALES

 

Родина Оноклеєві

Onocleaceae

 

Страусове перо звичайне

Matteuccia atruthiopteris

 

Родина Безщитникові

Athiriaceae

 

Безщитник жіночий

Athirium felix-femina

 

Пухирник ламкий

Cystopteris fragilis

 

Пухирник судетський

Cystopteris sudetica

 

Родина Щитникові

Aspidiaceae

 

Щитник чоловічий

Dryopteris filix-mas

 

Щитник шартрський

Dryopteris carthusiana

 

Щитник австрійський

Dryopteris austriaca

 

Щитник розпростертий

Dryopteris expansa

 

Багаторядник списовидний

Polystichum ponositis

 

Багаторядник шипуватий

Polystichum eculeatum

 

Багаторядник Брауна

Polystichum braunii

 

Голокучник Роберта

Gymnocarpium robertiam

 

Голокучник дубовий

Gymnocarpium dryopteris

 

Родина Теліптерисові

Thelipteridaceae

 

Ореоптерис красім’яний

Oreopteris limbosperma

 

Фегоптерис з’єднуючий

Phegopteris connectilis

 

Родина Аспланієві

Aspleniaceae

 

Аспленій волосовидний

Asplenium trichomanes

 

Аспленій муровий

Asplenium ruta-muralis

 

Аспленій зелений

Asplenium viride

 

Родина Невиразнолускові

Hypolepidaceae

 

Орляк звичайний

Pteridium aquilinum

 

Родина Багатоніжкові

Polipodiaceae

 

Листовик сколопендровий

Phyllitis scolopendrium

 

Багатоніжка звичайна

Polipodium vulgare

 

Багатоніжка проміжна

Polipodium interjectum

 

Блехнум колосистий

Blechnum spicant

 

ВІДДІЛ ІV ГОЛОНАСІННІ

PYNOPHYTA

 

КЛАС ХВОЙНІ

PYNOPSIDA

 

ПОРЯДОК СОСНИ

PINALES

 

Родина Соснові

Pinaceae

 

Ялиця біла

Abies alba

 

Смерека європейська

Picea abies

 

*!Модрина Європейська

Larix decidua

 

***Сосна європейська

Pinus cembra

 

*!Сосна звичайна

Pinus sylvestris

 

***Псевдотсуга Мензіса

Pseudotsuga menziesii

 

ПОРЯДОК ТИСИ

TAXALES

 

Родина Тисові

Taxacea

 

Тис ягідний

Taxus baccata

 

Родина Кипарисові

Cupressaceae

 

Ялівець звичайний

Juniperus communis

 

ВІДДІЛ V ПОКРИТОНАСІННІ

MAGNOLIOPHYTA

 

КЛАС ДВОДОЛЬНІ

MAGNOLIOPSIDA

 

ПОРЯДОК ХВИЛІВНИКОЦВІТІ

ARISTOLOCHIALES

 

Родина Хвилівникові

Aristolochiaceae

 

Копитняк європейський

Asarum europaeum

 

ПОРЯДОК КАПЕРЦЕВОЦВІТІ

CAPPARALES

 

Родина Хрестоцвіті

Brassicaceae

 

Грицики звичайні

Capsella bursa-pastoris

 

Водяний хрін польовий

Rorippa sylvestris

 

ПОРЯДОК ДЕРЕНОЦВІТІ

CORNALES

 

Родина Деренові

Cornaceae

 

Свидина кров`на

Swida sanguinea

 

ПОРЯДОК ЖОВТЕЦЕВОЦВІТІ

RANUNCULALES

 

Родина Жовтецеві

Ranunculaceae

 

Калюжниця болотна

Caltha palustris

 

Купальниця європейька

Trollius europaeus

 

Рівноплідник рутвицелистий

Isopyrum thalictroides

 

Воронець колосистий

Actaea spicata

 

Аконіт молдавський

Aconitum moldavicum

 

Анемона дібровна

Anemone nemorosa

 

Анемона жовтецева

Anemone ranunculoides

 

Печіночниця звичайна

Hepatica nobilis

 

Пшінка весняна

Picaria verna

 

Жовтець багатоквітковиий

Ranunculus polyanthemos

 

Жовтець золотистий

Ranunculus auricomus

 

Жовтець кашубський

Ranunculus cassubicus

 

Жовтець їдкий

Ranunculus acris

 

Жовтець повзучий

Ranunculus repens

 

Жовтець польовий

Ranunculus arvensis

 

Жовтець шерстистий

Ranunculus lanuginosus

 

Жовтець Брейна

Ranunculus breyninus

 

Рутвиця блискуча

Thalictrum lucidum

 

Рутвиця орликолиста

Thalictrum aguilegifolium

 

Рутвиця жовта

Thalictrum flavum

 

Рутвиця мала

Thalictrum minus

 

ПОРЯДОК ЛОМИКАМЕНЕВОЦВІТІ

SAXIFRAGALES

 

Родина Білозорові

Parnassiaceae

 

Білозір болотний

Pornassia palustris

 

ПОРЯДОК МИРТОВІ

MYRTALES

 

Родина Плакунові

Lythraceae

 

Плакун верболистий

Luthrum salicaria

 

ПОРЯДОК ГЕРАНІЄЦВІТІ

GERANIALES

 

Родина Льонові

Linaceae

 

Льон проносний

Linum catharticum

 

ПОРЯДОК МАКОЦВІТІ

PAPAVERALES

 

Родина Руткові

Fumariaceae

 

Ряст проміжний

Corydalis intermedia

 

Ряст ущільнений

Corydalis solida

 

**Рутка лікарська

Fumaria officinalis

 

ПОРЯДОК КРОПИВОЦВІТІ

URTICALES

 

Родина Кропивові

Urticaceae

 

**Кропива жалка

Urtica urens

 

В`яз гірський

Ulmus scabra

 

Кропива дводомна

Urtica dioica

 

ПОРЯДОК БУКОЦВІТІ

FAGALES

 

Родина Букові

Fagaceae

 

Бук лісовий

Fagus sylvatica

 

Дуб звичайний

Quercus robur

 

Дуб скельний

Quercus petrea

 

*!Дуб північний

Quercus borealis

 

ПОРЯДОК БЕРЕЗОЦВІТІ

BETULALES

 

Родина Березові

Betulaceae

 

Береза бородавчаста

Betula pendula

 

Вільха сіра

Alnus incana

 

Вільха клейка

Alnus glutinosa

 

Родина Березкові

Convolvulaceae

 

Плетуха звичайна

Calystegia sepium

 

Березка польова

Convolvulus arvensis

 

Родина Ліщинові

Corilaceae

 

Ліщина звичайна

Corylus avellana

 

Граб звичайний

Carpinus betulus

 

ПОРЯДОК ГВОЗДИКОЦВІТІ

CARYOPHYLLALES

 

Родина Гвоздичні

Caryophyllaceae

 

Зірочник багновий

Stellaria uliginosa

 

Зірочник гайовий

Stellaria nemorum

 

Зірочник злаковидний

Stellaria graminea

 

Зірочник ланцетовидний

Stellaria holostea

 

Зірочник середній

Stellaria media

 

Червець однорічний

Scleranthus annuus

 

Слабник водяний

Myosoton aquaticum

 

Мерінгія трижилкова

Moehrigia trinervia

 

Моховинка вузлувата

Sagina nodosa

 

Мильнянка лікарська

Saponaria officinalis

 

Віскарія звичайна

Viscaria ulgaris

 

Смілка поникла

Silene nutans

 

Смілка дібровна

Silene nemoralis

 

Смілка Юндзілля

Silene jundzillii

 

Коронарія зозуляча

coronaria flos-cuculi

 

Куколиця дводомна

Melandrium dioicum

 

Куколиця біла

Melandrium album

 

Гвоздика армерійовидна

Dianthus armeria

 

Гвоздика дельтовидна

Dianthus deltoides

 

Гвоздика картузіанська

Dianthus carthusianorum

 

Гвоздика змінена

Dianthus commutatus

 

*Гвоздика скупчена

Dianthus compactus

 

Гвоздика гарна

Dianthus speciosus

 

Гвоздика перетинчаста

Dianthus membranaceus

 

Піщанка чебрецелиста

Arenaria serpyllifolia

 

Роговик польовий

Cerastium arvense

 

Роговик ланцетовидний

Cerastium holosteoides

 

Гвоздика головата

Dianthus glabrisculus

 

Гвоздика перетинчаста

Dianthus membranaceus

 

Гвоздика стиснуточашечна

Dianthus stenocalyx

 

Шпергель польовий

Spergula arvensis

 

Родина Лободові

Chenopodiaceae

 

**Лобода Доброго Генріха

Chenopodium bonus-henricus

 

Лобода багатонасінна

Chenopodium polyspermum

 

**Лобода біла

Chenopodium album

 

Лебеда садова

Atriplex hortensis

 

Родина Щирицеві

Amaranthaceae

 

*Щириця загнута

Amaranthus retroflexus

 

ПОРЯДОК ГРЕЧКОЦВІТІ

POLIGONALES

 

Родина Гречкові

Poligonaceae

 

Щавель горобиний

Rumex acetosella

 

Щавель альпійський

Rumex alpinus

 

Щавель кислий

Rumex acetosa

 

Щавель скупчений

Rumex conglomera

 

Щавель кучерявий

Rumex crispus

 

Щавель кінський

Rumex confertus

 

Щавель лісовий

Rumex obtusifolius

 

Щавель кривавий

Rumex sanquineus

 

Щавель пірамідальний

Rumex thyrsiflorus

 

Гірчак березковидний

Polygonum convolvulus

 

Гірчак перцевий

Polygonum hydropiper

 

Гірчак звичайний

Polygonum aviculare

 

Гірчак почечуйний

Poligonum persicaria

 

ПОРЯДОК ЧАЙОЦВІТІ

THEALES

 

Родина Звіробійні

Hypericaceae

 

Звіробій гірський

Hypericum montanum

 

Звіробій звичайний

Hypericum perforatum

 

Звіробій плямистий

Hypericum maculatum

 

Звіробій сланкий

Hypericum humifusum

 

Звіробій шорсткий

Hypericum hirsutum

 

ПОРЯДОК ФІАЛКОЦВІТІ

VIOLALES

 

Родина Фіалкові

Violaceae

 

Філка триколірна

Viola tricolor

 

Фіалка гірська

Viola montana

 

Фіалка лісова

Viola sylvatica

 

Фіалка Рейхенбаха

Viola reichenbachiana

 

Фіалка відхилена

Viola declinata

 

Фіалка польова

Viola arvensis

 

Фіалка висока

Viola elatior

 

Фіалка шершава

Viola hirta

 

ПОРЯДОК КАПЕРЦЕВОЦВІТІ

CAPPARALES

 

Родина Хрестоцвіті

Brassicaceae

 

Редька дика

Raphanus raphnistrum

 

Лунарія оживаюча

Lunaria rediviva

 

Жеруха гірка

Cardamine amara

 

Жеруха лучна

Cardamine pratensis

 

Жеруха недоторкана

Cardamine impatiens

 

Жеруха звивиста

Cardamine flexuosa

 

Жеруха шорстка

Cardamine hirsute

 

Зубниця бульбиста

Dentaria bulbifera

 

Зубниця залозиста

Dentaria glandulosa

 

Різушка Таля

Arabidopsis thaliana

 

Кардамінопсис пісковий

Cardaminopsis arenosa

 

Кардамінопсис Галлера

Cardaminopsis halleri

 

Кудрявець Софії

Descurainia sophia

 

Гусимець стріловидний

Arabis hirruta

 

Суріпиця звичайна

Bаrbarea vulgaris

 

Капуста польова

Brassica campestris

 

Свербига східна

Bunias arientalis

 

Крупка дібровна

Draba nemorosa

 

Веснянка весняна

Erophila verna

 

**Жовтушник лактофіолетовий

Erysimum cheiranthoides

 

Хрінниця польова

Lepidium campestre

 

Гірчиця польова

Sinapis arvensis

 

**Сухоребрик лікарський

Sisymbrium officinale

 

Талабан польовий

Thlaspi arvense

 

Пужник голий

Turritis glabra

 

ПОРЯДОК ТАМАРИКСОЦВІТІ

TAMARICALES

 

Родина Тамариксові

Tamaricaceae

 

Мірикарія німецька

Miricaria germanica

 

ПОРЯДОК ВЕРБОЦВІТІ

SALICALES

 

Родина Вербові

Salicaceae

 

Верба біла

Salix alba

 

Верба козяча

Salix caprea

 

Верба ламка

Salix fragilis

 

Верба сілезька

Salix silesiaca

 

Верба сива

Salix elaeagnos

 

Верба пурпурова

Salix purpurea

 

Верба попеляста

Salix cinera

 

Тополя біла

Populus alba

 

Верба п`ятитичинкова

Salix pentandra

 

Осика

Populus tremula

 

ПОРЯДОК ВЕРЕСОЦВІТІ

ERICALES

 

Родина Брусничні

Vacciniaceae

 

Чорниця

Vaccinium myrtillus

 

Грушанка кругло листа

Pyrola rotundifolia

 

Родина Грушанкові

Pyrolaceae

 

Одноквітка звичайна

Moneses uniflora

 

Ортилія однобока

Orthilia secunda

 

Родина Монотропові

Monotropaceae

 

Під'ялинник звичайний

Hypopitys monotropa

 

ПОРЯДОК ПЕРВОЦВІТІ

PRIMULALES

 

Родина Первоцвіті

Primulaceae

 

Первоцвіт звичайний

Primula vulgaris

 

Первоцвіт високий

Primula elatior

 

Вербозілля звичайне

Lysimachia vulgaris

 

Вербозілля лучне

Lysimachia nummularia

 

Вербозілля гайове

Lysimachia nemorum

 

Кортуза Маттіолі

Cortusa moatthioli

 

Курячі очка польові

Anagallis arvensis

 

ПОРЯДОК МАЛЬВОЦВІТІ

MALVALES

 

Родина Липові

Tiliaceae

 

Липа серцелиста

Tilia cordata

 

Липа широколиста

Tilia platyphyllos

 

Родина Мальвові

Malvaceae

 

Калачики лісові

Malva sylvestris

 

ПОРЯДОК МОЛОЧАЄЦВІТІ

EUPHORBIALES

 

Родина Молочайні

Euphorbiaceae

 

Переліска багаторічна

Mercurialis perennis

 

Молочай городній

Euphorbia peplus

 

Молочай мигдалевидний

Euphorbia amygdaloides

 

Молочай кипарисовидний

Euphorbia cyparissias

 

Молочай карніолійський

Euphorbia carniolica

 

Молочай прямий

Euphorbia stricta

 

ПОРЯДОК ТИМЕЛЕЄЦВІТІ

THYMELAEALES

 

Родина Тимелеєві

Thymelaeaceae

 

Вовчі ягоди звичайні

Daphne mezereum

 

ПОРЯДОК

ЛОМИКАМЕНЕВОЦВІТІ

SAXIFRAGALES

 

Родина Товстолисті

Crassulaceae

 

Очиток їдкий

Sedum acre

 

Очиток великий

Sedum maximum

 

Родина Ломикаменеві

Saxifragaceae

 

Жовтяниця черговолиста

Chysosplenium alternifolium

 

Родина Білозорові

Parnassiaceae

 

Білозір болотний

Parnassia palustris

 

Родина Агрусові

Grossulariaceae

 

Смородина карпатська

Ribes carpaticum

 

ПОРЯДОК РОЗОЦВІТІ

ROSALES

 

Родина Розові

Rosaceae

 

Горобина звичайна

Sorbus aucuparia

 

Малина

Rubus idaeus

 

Ожина сиза

Rubus caesius

 

Ожина повзуча

Rubus serpens

 

Ожина шорстка

Rubus hirtus

 

Ожина ведмежина

Rubus nessensis

 

Суниці лісові

Fragaria vesca

 

Перстач гусячий

Potentilla anserina

 

Перстач золотистий

Potentilla aurea

 

Перстач повзучий

Potentilla reptans

 

Перстач прямостоячий

Potentilla erecta

 

Перстач сріблястий

Potentilla argentea

 

Гравілат міський

Geum urbanum

 

Гравілат річковий

Geum rivale

 

Приворотень гостролопатевий

Alchemilla acutiloba

 

Приворотень стрункий

Alchemilla gracilis

 

Приворотень гірський

Alchemilla monticola

 

Родовик лікарський

Sanguisorbia officinalis

 

Шипшина собача

Rosa canina

 

Гадючник в’язолистий

Filipendula ulmaria

 

Гадючник звичайний

Filipendula vulgaris

 

Гадючник оголений

Filipendula denudate

 

Черешня

Cerasus avium

 

Черемха звичайна

Padus avium

 

Яблуня лісова

Malus sylvestris

 

ПОРЯДОК БОБОЦВІТІ

FABALES

 

Родина Бобові

Fabaceae

 

*Люпин багатолистий

Lupinus polyphyllus

 

Люцерна залозиста

Medigaco glandulosa

 

*Люцерна посівна

Medicago sativa

 

Люцерна хмелевидна

Medicago lupulina

 

Люцерна лежача

Medicago procumbens

 

Буркун лікарський

Melilotus officinalis

 

Буркун білий

Melilotus alba

 

Конюшина рівнинна

Trifolium campestre

 

Конюшина сумнівна

Trifolium dubium

 

Конюшина гірська

Trifolium montanum

 

Конюшина повзуча

Trifolium repens

 

Конюшина гібридна

Trifolium hybridum

 

Конюшина паннонська

Trifolium pannonicum

 

Конюшина блідожовта

Trifolium ochroleucon

 

Конюшина альпійська

Trifolium alpestre

 

Конюшина сунице видна

Trifolium fragiferum

 

Конюшина лучна

Trifolium pretense

 

Конюшина залозиста

Trifolium aureum

 

Конюшина польова

Trifolium arvense

 

Конюшина середня

Trifolium medium

 

Лядвинець польовий

Lotus arvensis

 

Лядвинець рогатий

Lotus corniculatus

 

Лядвинець український

Lotus ucrainicus

 

Астрагал солодколистий

Astragalus glycyphylloides

 

Заяча конюшина багатолиста

Anthillis macrocephala

 

Заяча конюшина карпатська

Anthyllis carpatica

 

Горошок лісовий

Vicia sylvaticaaaaaaa

 

Горошок мишачий

Vicia cracca

 

Горошок посівний

Vicia sativa

 

Горошок чагарниковий

Vicia dumetorum

 

Горошок шорсткий

Vicia hirsuta

 

Горошок плотовий

Vicia sepium

 

Чина лучна

Lathyrus pratensis

 

Чина лісова

Lathyrus sylvestris

 

Чина чорна

Lathyrus niger

 

Чина гладенька

Lathyrus laevigatum

 

Чина бульбиста

Lathyrus tuberosus

 

Дрік красильний

Genista tinctoria

 

В’язіль барвистий

Coronilla varia

 

Еспарцет виколистий

Onobrychis viciifolia

 

Вовчуг польовий

Ononis arvensis

 

Люпин багатолистий

Lupinus polyphyllus

 

ПОРЯДОК МИРТОЦВІТІ

MYRTALES

 

Родина Онагрові

Cnagraceae

 

Зніт гірський

Epilobium montanum

 

Зніт дрібноквітковий

Epilobium parviflorum

 

Зніт болоний

Epilobium palustre

 

Зніт пагорбків

Epilobium collinum

 

Зніт темний

Epilobium obscurum

 

Хамерій вузьколистий

Chamaerion angustifolium

 

Цирцея альпійська

Circaea alpine

 

Цирцея звичайна

Circaea lutetiana

 

Енотера дворічна

Enotera biennis

 

ПОРЯДОК САПІНДОЦВІТІ

SAPINDALES

 

Родина Кленові

Aceracea

 

Клен гостролистий

Acer platanoides

 

Клен несправжньоплатановий

Acer pseudoplatanus

 

Клен татарський

Acer tataricum

 

Родина Клокичкові

Staphylleaceae

 

*!Клокичка периста

Staphyllea pinnata

 

ПОРЯДОК ГЕРАНІЄЦВІТІ

GERANIALES

 

Родина Квасеницеві

Oxalidacea

 

Квасениця звичайна

Oxalis acetosella

 

Ксантоксаліс Діллена

Xanthohalis dillenii

 

Родина Геранієві

Geranium

 

Герань болотна

Qeranium palustre

 

Герань лучна

Geranium pratense

 

Герань лісова

Geranium sylvaticum

 

Герань Робертова

Geranium robertianum

 

Грабелькі довго дзьобові

Erodium cicutarim

 

Герань маленька

Geranium pusilum

 

Герань темна

Geranium phaeum

 

Родина Бальзамінові

Balsaminaceae

 

Розрив-трава звичайна

Impatiens noli-tangere

 

Розрив-трава дрібноквіткова

Impatiens parviflora

 

ПОРЯДОК КИТЯТКОЦВІТІ

POLYGALALES

 

Родина Китяткові

Polygalaceae

 

Китятки звичайні

Polygala vulgaris

 

Китятки чубаті

Polygala comosa

 

ПОРЯДОК АРАЛІЄЦВІТІ

ARALIALES

 

Родина Аралієві

Araliaceae

 

Плющ звичайний

Hedera helix

 

Родина Зонтичні

Apiaceae

 

Підлісник європейський

Sanicula europaea

 

Астранція велика

Astrantia major

 

Бутень запашний

Chaerophyllum aromaticum

 

Бутень шорстковолосистий

Chaerophyllum hitsutum

 

Бугила лісова

Anthriscus sylvestris

 

Бугила блискуча

Anthriscus nitida

 

Кмин звичайний

Carum carvi

 

Бедринець великий

Pimpinella major

 

Бедринець ломикаменевий

Pimpinella saxifraga

 

Яглиця звичайна

Aegopodium podagraris

 

Дудник лісовий

Angelica sylvestris

 

Дягіль лікарський

Archangelica officinalis

 

Борщівник сибірський

Heracleum sibiricum

 

Борщівник європейський

Heracleum spondylium

 

Стародуб широколистий

Laserpitium latifolium

 

Морква дика

Daucus carota

 

Стожильник сумнівний

Cnidium dubium

 

ПОРЯДОК БРУСЛИНОЦВІТІ

CELASTRALES

 

Родина Бруслинові

Celastraceae

 

Бруслина європейська

Eonumus europaea

 

ПОРЯДОК САНТАЛОЦВІТІ

SANTALALES

 

Родина Ремнецвітникові

Loranthaceae

 

Смела біла

Vicus album

 

ПОРЯДОК ЧЕРСАКОЦВІТІ

DIPSACALES

 

Родина Жимолостеві

Caprifoliaceae

 

Бузина чорна

Sambucus nigra

 

Бузина червона

Sambucus racemosa

 

Бузина трав'яниста

Sambucus ebulus

 

Бузина звичайна

 

 

Калина звичайна

Viburnum opulus

 

Жимолость чорна

Lonicera nigra

 

Жимолость пухната

Lonicera xylosteum

 

Родина Валеріанові

Valerianaceae

 

Валеріана блискуча

Valeriana nitida

 

Валеріана болотна

Valeriana exalta

 

Валеріана бузинолиста

Valeriana sambucifolia

 

Валеріана цілолиста

Valeriana simplicifolia

 

Родина Черсакові

Dipsacaceae

 

Скабіоза голубина

Scabiosa columbaria

 

Черсак волосистий

Dipsacus pilosus

 

Свербіжниця польова

Knautia arvensis

 

Черсак лісовий

Dipsacus sylvestris

 

Скабіоза голубина

Scabiosa columbaria

 

Скабіоза блідо-жовта

Scabiosa ochroleuca

 

Комонник лучний

Succisa pratensis

 

Родина Адоксові

Adoxaceae

 

Адакса мускусна

Adoxa moschatellina

 

ПОРЯДОК ТИРЛИЧЕЦВІТІ

GENTIANALES

 

Родина Барвінкові

Apocynaceae

 

Барвінок малий

Vinca minor

 

Родина Тирличеві

Gentianaceae

 

Тирлич ваточниковий

Gentiana asclepiadea

 

Тирличник війчастий

Gentiana ciliate

 

Тирлич хрещатий

Gentiana cruciata

 

Тирличничок язичковий

Gentianella lingulata

 

Тирличничок осінній

Gentianella amerella

 

Золототисячник звичайний

Centaurium erythraea

 

Родина Маренові

Rubiaceae

 

Підмаренник багновий

Galium uliginosum

 

Підмаренник болотний

Galium palustre

 

Підмаренник справжній

Galium verum

 

Підмаренник запашний

Galium odoratum

 

Підмаренник м’який

Galium mollugo

 

Підмаренник чіпкий

Galium aparine

 

Підмаренник північний

Galium boreale

 

Підмаренник круглолистий

Galium rotundifolium

 

Підмаренник посередній

Gallium intermedium

 

Круціата гладенька

Cruciata laevipens

 

Круціата гола

Cruciata glabra

 

ПОРЯДОК СИНЮХОЦВІТІ

POLEMONIALES

 

Родина Шорстколисті

Boraginaceae

 

Синяк звичайний

Echium vulgare

 

Вощанка мала

Cerinthe minor

 

Незабудка болотна

Myosotis palustris

 

Незабудка дібровна

Myosotis nemorosa

 

Незабудка лісова

Myosotis sylvatica

 

Незабудка дерниста

Myosotis caespitosa

 

Незабудка польова

Myosotis arvensis

 

**Чорнокорінь лікарський

Cynоglossum officinalis

 

Живокіст лікарський

Symphytum officinale

 

Живокіст серцевидний

Symphytum cordatum

 

Медунка темна

Pulmonaria obscura

 

*Медунка м’яка

Pulmonaria mollis

 

Родина Повитицеві

Cuscutaceae

 

Повитиця викова

Cuscuta viciae

 

Повитиця конюшинна

Cuscuta trifolii

 

Повитиця Європейська

Cuscuta europaea

 

 

Повитиця чебрецева

Cuscuta epithymum

 

ПОРЯДОК РАННИКОЦВІТІ

SCROPHULARIALES

 

Родина Пасльонові

Solanaceae

 

Паслін солодкогіркий

Solanum dulcamara

 

**Паслін чорний

Solanum nigrum

 

Беладонна звичайна

Atropa bella-donna

 

**Дурман звичайний

Datura stramonium

 

Родина Ранникові

Scrophulariaceae

 

Вушкоцвіт вузлуватий

Scrophularia nodosa

 

Дивина шерстиста

Verbascum lanatum

 

Дивина чорна

Verbascum nigrum

 

Льонок звичайний

Linaria vulgaris

 

Ранник вузлуватий

Scrophularia nodosa

 

Ранник Скополіїв

Scrophularia scopolii

 

Вероніка дібровна

Veronica chamaedrys

 

Веронікa гірська

Veronica montana

 

Вероніка лікарська

Veronica officinalis

 

Вероніка кропиволиста

Veronica urticifolia

 

Вероніка широколиста

Veronica teucrium

 

Вероніка струмкова

Veronica beccabunga

 

Вероніка щиткова

Veronica scutellata

 

Вероніка лежача

Veronica humifusa

 

Вероніка Австрійська

Veronica austriaca

 

Вероніка польова

Veronica arvensis

 

Наперстянка великоцвіта

Digitalis grandiflora

 

Перестріч гайовий

Melampyrum nemorosum

 

Перестріч лісовий

Melampyrum sylvaticum

 

Перестріч польовий

Melampyrum arvense

 

Шолудивник Гакетта

Pedicularis haoguettii

 

Очанка гірська

Euphrasia montana

 

Очанка коротковолоса

Euphrasia brevipila

 

Очанка стиснута

Euphrasia sttricta

 

Дзвінець малий

Rhinanthus minor

 

Дзвінець літній

Rhinanthus aestivalis

 

Петрів хрест лускатий

Lathrea squamaria

 

Родина Подорожникові

Plataginaceae

 

Подорожник великий

Plantago major

 

Подорожник середній

Plantago media

 

Подорожник ланцетолистий

Plantago lanceolata

 

ПОРЯДОК ГУБОЦВІТІ

LAMIALES

 

Родина Губоцвіті

Lamiaceae

 

Горлянка повзуча

Ajuga reptans

 

Розхідник звичайний

Glechoma hederaceae

 

Розхідник шорсткий

Glechoma hirsuta

 

Суховершки звичайні

Prunella vulgaris

 

**Собача кропива п`ятилопатева

Leonorus guinguelobatus

 

Кадило карпатське

Melittis carpatica

 

Жабрій гарний

Galeopsis speciosa

 

Жабрій ладанний

Galeopsis ladanum

 

Жабрій двонадрізаний

Galeopsis bifida

 

Жабрій звичайний

Galeopsis tetrahit

 

Глуха кропива біла

Lamium album

 

Глуха кропива пурпурова

Lamium purpureum

 

Глуха кропива крапчаста

Lamium maculatum

 

Зеленчук жовтий

Galeobdolon luteum

 

Чистець лісовий

Stachys sylvatica

 

Буквиця лікарська

Betonica officinalis

 

Шавлія олейка

Salvia glutinosa

 

Щебручка польова

Acinos arvensis

 

Горлянка женевська

Ajuga genevensis

 

Пахучка звичайна

Clinipodium vulgare

 

Материнка звичайна

Origanum planum

 

Чебрець український

Thymus ucrainicus

 

Чебрець блошиний

Thymus pulegioides

 

Вовконіг європейський

Lycopus europaeus

 

Котяча м`ята справжня

 

 

М’ята довголиста

Mentha longifolia

 

М’ята польова

Mentha arvensis

 

Чистець лісовий

Stachys sylvatica

 

Чистець альпійський

Stachys alpine

 

* Чистець германський

Stachys germanica

 

Чистець болотний

Stachys palustris

 

ПОРЯДОК ДЗВОНИКОЦВІТІ

CAMPANULALES

 

Родина Дзвоникові

Campanulaceae

 

Дзвоники кропиволисті

Campanula trahelium

 

Дзвоники ріпчасті

Campanula rapunculus

 

Дзвоники персиколисті

Campanula persicifolia

 

Дзвоники розлогі

Campanulapatula

 

Дзвоники пилчасті

Campanula serrata

 

Дзвоники ріпчастовидні

Campanula rapunculoides

 

Дзвоники скупчені

Campanula glomerata

 

Дзвоники широколисті

Campanula latifolia

 

Дзвоники ялицеві

Campanula abietina

 

Фітеума колосиста

Phyteuma spicatum

 

ПОРЯДОК АЙСТРОЦВІТІ

ASTERALES

 

Родина Айстрові

Asteraceae

 

Стокротки багаторічні

Bellis perennis

 

Котячі лапки дводомні

Antennatia dioica

 

Сухоцвіт лісовий

Gnaphalium sylvaticum

 

Оман високий

Inula helenium

 

**Сухоцвіт багновий

Gnaphalium uliginosum

 

Крем’яник гарний

Telecia speciosa

 

Деревій звичайний

Achillea millefolium

 

Деревій стиснутий

Achillea stricta

 

Деревій майже звичайний

Achillea submillefolium

 

Деревій горбків

Achillea callina

 

Королиця звичайна

Leucanthemum vulgare

 

Хамоміла запашна

Chamomilla suaveolens

 

Марунка Клузія

Pyrethrum clusii

 

Пижмо звичайне

Tanacetum vulgare

 

**Полин гіркий

Artemisia absinthium

 

**Полин звичайний

Artemisia vulgaris

 

Підбіл звичайний

Tussilago farfara

 

Арніка гірська

Arnica montana

 

Кремена біла

Petasites albus

 

Кремена гібридна

Petasites hybridus

 

Кремена судетська

Petasites kablicianus

 

Жовтозілля звичайне

Senecio vulgaris

 

Жовтозілля болотне

Senecio paludosus

 

Жовтозілля лучне

Senecio jacobaea

 

Жовтозілля дібровне

Senecio nemorensis

 

Жовтозілля Фукса

Senecio fuchsia

 

*!Золотушник канадський

Solidago сanadensis

 

Золотушник звичайний

Solidago virgaurea

 

Злинка канадська

Erigeron Canadensis

 

Відкасник без стебловий

Carlina acaulis

 

Відкасник Біберштейна

Carlina biebersteinii

 

Відкасник звичайний

Carlina vulgaris

 

Лопух малий

Arctium minus

 

Лопух павутинитсий

Arctium tomentosum

 

Лопух справжній

Arctium lappa

 

Лопух дібровний

Arctium nemorosum

 

Цикорій дикий

Cichorium inthybus

 

Стенактис однорічний

Stenactis annua

 

Будяк акантовидний

Carduus acanthoides

 

Будяк двоколірнолистий

Carduus bicolorifolius

 

Осот болотний

Cirsium palustre

 

Осот звичайний

Cirsium vulgare

 

Осот клейкий

Cirsium erisithales

 

Осот прибережний

Cirsium rivulare

 

Осот польовий

Cirsium arvense

 

Осот городній

Cirsium oleraceum

 

Волошка карпатська

Centaurea carpatica

 

Волошка лучна

Centaurea jacea

 

**Волошка синя

Centaurea cyanus

 

Волошка м’яка

Centaurea mollis

 

Волошка мармарошська

Centaurea marmarosiensis

 

Волошка фрігійська

Centaurea phrygia

 

Волошка скабіозовидна

Centaurea scabiosa

 

Празелень звичайна

Lapsana communis

 

Апозерис смердючий

Aposeris foetida

 

Ахірофорус плямистий

Achyrophorus maculatus

 

Любочки дунайські

Leontodon danubialis

 

Любочки осінні

Leontodon autumnalis

 

Любочки щетинисті

Leontodon hispidus

 

Любочки повзучі

Leontodon hispidus

 

Козельці лучні

Tragopogon pratensis

 

*Скорзонера рожева

Scorzonera rosea

 

Скорзонера низька

Scorzonera humilis

 

Кульбаба лікарська

Taraxacum officinale

 

Цицербіта альпійська

Cicerbita alpina

 

Жовтий осот польовий

Sonchus arvensis

 

Жовтий осот шорсткий

Sonchus asper

 

Латук стиснутий

Lactuca stricta

 

Латук компасний

Lactuca serriola

 

Міцеліс стінний

Mycelis muralis

 

Пренант пурпуровий

Prenanthes purpurea

 

Нечуйвітер гірський

Hieracium regiomontanum

 

Нечуйвітер волохатий

Hieracium villosum

 

Нечуйвітер лучний

Hieracium pratense

 

Нечуйвітер лісовий

Hieracium sylvularum

 

Нечуйвітер Кнафа

Hieracium knofii

 

Нечуйвітер гладенький

Hieracium laevigatum

 

Нечуйвітер оранжево-червоний

Hieracium aurantiacum

 

Нечуйвітер готролусковий

Hieracium acutisguamum

 

Нечуйвітер стрункий

Hieracium pilosella

 

Нечуйвітер поспішний

Hieracium vulgatum

 

Нечуйвітер камедний

Hieracium galbanum

 

Нечуйвітер пильчастий

Hieracium murorum

 

Нечуйвітер трансільванський

Hieracium rotundatum

 

Нечуйвітер зонтичний

Hieracium umbellatum

 

Нечуйвітер напівзонтичний

Hieracium cymosum

 

Нечуйвітер яблонецький

Hieracium jablonicense

 

Підбілик альпійський

Homogyne alpine

 

Сугайник Австрійський

Doronicum austriacum

 

Ромашка не пахуча

Marticaria recutita

 

Роман польовий

Anthemis arvensis

 

Роман собачий

Anthemis cotula

 

**Череда три роздільна

Bidens tripartite

 

Череда листяна

Bidens frondosa

 

Карпезій пониклий

Carpesium cernuum

 

Скереда колосовидна

Crepis capillaris

 

Скереда ладо мирська

Crepis biennis

 

Скереда обкусана

Crepis praemorsa

 

Скереда болотна

Crepis paludosa

 

Злинка гостра

Erigeron arvis

 

Сідач конопляний

Eupatorium cannabinum

 

*Жабник польовий

Filago arvensis

 

Галінсога дрібноцвіта

Galinsoga parvifloora

 

Поросинець укорінливий

Hypochaeris radicata

 

Татарник звичайний

Onopordum acanthium

 

Гіркуша нечуйвітрова

Picris hieracioides

 

Чихавка звичайна

Ptarmica vulgaris

 

Блошниця звичайна

Pulicaria vulgaris

 

Маруна щиткова

Pyrethrum corymbosum

 

Мати-й-мачуха

Tussilago farfara

 

**Нетреба звичайна

Xanthium strumarium

 

КЛАС ОДНОДОЛЬНІ

LILIOPSIDA

 

ПОРЯДОК ЛІЛІЄЦВІТІ

LILIALES

 

Родина Лілійні

Liliaceae

 

Чемериця Лобелієва

Veratrum lobelianum,

 

Пізньоцвіт осінній

Colchicum autumnale

 

Зірочки жовті

Gagea lutea

 

Лілія лісова

Lilium martagon

 

Проліска дволиста

Scilla bifolia

 

Конвалія звичайна

Convallaria majalis

 

Веснівка дволиста

Majanthemum bifolium

 

Стрептоп листообгортний

Streptopus amplexifolius

 

Купина багатоквіткова

Poligonatum multiflorum

 

Купина кільчаста

Poligonatum verticillatum

 

Купина пахуча

Poligonatum odoratum

 

Вороняче око звичайне

Paris quadrifolia

 

ПОРЯДОК ЧАСТУХОЦВІТІ

ALISMATALES

 

Родина Частухові

Alismataceae

 

Частуха подорожникова

Alisma plantago-aguatica

 

Родина Цибулеві

Alliaceae

 

Цибуля ведмежа

Allium ursinum

 

Родина Амарилісові

Amaryllidaceae

 

Підсніжник білосніжний

Galanthus nivalis

 

Білоцвіт весняний

Lucojum vernum

 

ПОРЯДОК ПІВНИКОЦВІТІ

IRIDALES

 

Родина Півникові

Iridaceae

 

Шафран Гейфеля

Crocus geuffelianus

 

Сизюринхій гірський

Sisyrinchium montanum

 

Косарики черепитчасті

Gladiolus imbricatus

 

Півники болотні

Iris pseudocorus

 

ПОРЯДОК ЗОЗУЛИНЦЕЦВІТІ

ORCHIDALES

 

Родина Зозулинцеві

Orchidaceae

 

Зозулині сльози яйцевидні

Listera ovate

 

Гніздівка звичайна

Neottia nidus-avis

 

Коручка болотна

Epipactis palustris

 

Коручка чемерникоподібна

Epipactis helleborine

 

Коручка пурпурова

Epipactis purpurata

 

Булатка довголиста

Cephalanthera longifolia

 

Билинець комариний

Gymnadenia conopsea

 

Любка дволиста

Platanthera bifolia

 

Траунштейнера куляста

Traunsteinera globosa

 

Зозулинець салеповий

Orchis morio

 

Зозулинець чоловічий

Orchis mascula

 

*Зозулинець обпалений

Orchis ustulata

 

Зозулинець блощичний

Orchis coriophora

 

Булатка великоквіткова

Cephalanthera damasonium

 

Пальчатокорінник мясочервоний

Dactylorhisa incarnata

 

Пальчатокорінник бузиновий

Dactylorhisa sambucina

 

Пальчатокорінник плямистий

Dactylorhisa maculate

 

Пальчатокорінник травневий

Dactylorhisa majalis

 

Пальчатокорінник Фукса

Dactylorhisa fuchsii

 

Левкорхіс білуватий

Leucorchis albida

 

ПОРЯДОК СИТНИКОЦВІТІ

JUNCALES

 

Родина Ситникові

Juncaceae

 

Ситник жаб'ячий

Juncus bufinius

 

Ситник членистий

Juncus striculatus

 

Ситник пониклий

Juncus inflexus

 

Ситник скупчений

Juncus conglomeratus

 

Ситник Томаса

Juncus thomasii

 

Ситник розлогий

Juncus effusus

 

Ситник стиснутий

Juncus compressus

 

Ситник тонкий

Juncus tenius

 

Ожика баготоквіткова

Luzula multiflora

 

Ожика волосиста

Luzula pilosa

 

Ожика гайова

Luzula lusuloides

 

Ожика лісова

Luzula sylvatica

 

Ожика світла

Luzula lusulina

 

Ожика бліда

Luzula pallescens

 

Ожика рівнинна

Luzula campestris

 

Скереда болотна

Crepis paludosa

 

ПОРЯДОК ОСОКОЦВІТІ

CYPERALES

 

Родина Осокові

Cyperaceae

 

Комиш лісовий

Scirpus sylvaticus

 

Осока бліда

Carex pallescens

 

Осока волосиста

Carex pilosa

 

Осока жовта

Carex flava

 

Осока заяча

Carex leporina

 

Осока лісова

Carex sylvatica

 

Осока весняна

Carex caryophyllea

 

Осока шорстка

Carex hirta

 

Осока лисяча

Carex vulpine

 

Осока трясучковидна

Carex brizoides

 

Осока пальчаста

Carex digitata

 

Осока їжакова

Carex echinata

 

Осока сусідня

Carex contigua

 

Осока гірська

Carex Montana

 

Осока видовжена

Carex elongate

 

Осока Мікелі

Carex michelii

 

Осока чорна

Carex nigra

 

Осока звисла

Carex pendula

 

Осока рідковолоса

Carex remota

 

Осока здута

Carex rostrata

 

Осока пізня

Carex serotina

 

Осока поветиста

Carex tomentosa

 

Осока пухирчаста

Carex vesicaria

 

Осока притиснута

Carex depressa

 

Осока попелясто-сіра

Carex canescens

 

Ситняг болотний

Eleocharis palustris

 

Пухівка багатоколоскова

Epiophorum polystachyon

 

*Пухівка шороколиста

Epiophorum latifolium

 

ПОРЯДОК АРОЇДОЦВІТІ

ARALES

 

Родина Ряскові

Lemnaceae

 

Ряска мала

Lemna minor

 

ПОРЯДОК НАЯДОЦВІТІ

NAJADALES

 

Родина Рдесникові

Potamogetonaceae

 

Рдесник кучерявий

Potamogeton crispus

 

Рдесник гребінчастий

Potamogeton pectinatus

 

ПОРЯДОК РОГОЗОЦВІТІ

TYPHALES

 

Родина Їжачоголівкові

Sparganiaceae

 

Їжача голівка пряма

Sparganium erectum

 

Родина Рогозові

Typhaceae

 

Рогіз широколистий

 

Typha lotifolia

 

ПОРЯДОК ТОНКОНОГОЦВІТІ

POALES

 

Родина Злакові

Poaceae

 

Куцоніжка лісова

Brachypodium sylvatica

 

Куцоніжка пірчаста

Brachypodium pinnatum

 

Ригнерія собача

Roegeria canina

 

Пирій повзучий

Elytrigia repens

 

Горделімус європейський

Hordelimus europaeus

 

Бромус м’який

Bromus mollis

 

Бромус мінливий

Bromus commutatus

 

Стоколос безостий

Bromopsis inermis

 

Стоколос Бенекена

Bromopsis benecenii

 

Стоколос гіллястий

Bromopsis ramose

 

Райграс високий

Arrhenantherum elatius

 

Щучник дернистий

Deschampsia caespitosa

 

Медова трава м’яка

Holcus mollis

 

Медова трава шерстиста

Holcus lanatus

 

Мишій зелений

Setaria viridis

 

Просянка розлога

Milium effusum

 

Куничник наземний

Calamagrostis epigeios

 

Куничник очеретяний

Calamagrostis arunginacea

 

Куничник волохатий

Calamagrostis villosa

 

Мітлиця велетенська

Agrostis gigantea

 

Мітлиця собача

Agrostis canina

 

Мітлиця тонка

Agrostis tenuis

 

Мітлиця повзуча

Agrostis stolonifera

 

Пахуча трава звичайна

Anthoxanthum odoratum

 

Тимофіївка лучна

Phleum pratense

 

Тимофіївка альпійська

Phleum alpinum

 

Лисохвіст лучний

Alopecurus pratensis

 

Лисохвіст колінчастий

Alopecurus geniculatus

 

Лисохвіст рівний

Alopecurus aegualis

 

Метлюг звичайний

Apera spica-venti

 

Костриця борозниста

Festuca rupicola

 

Костриця найвища

Festuca altissima

 

Костриця овеча

Festuca pratensis

 

Костриця лучна

Festuca ovina

 

Костриця червона

Festuca rubra

 

Костриця велетенська

Festuca gigantean

 

Костриця східна

Festuca orientalis

 

Пажитниця багаторічна

Lolium porenne

 

Пажитниця п’янка

Lolium hemulentum

 

Тонконіг Ше

Poa chaixii

 

Тонконіг дібровний

Poa nemoralis

 

Тонконіг лучний

Poa pratensis

 

Тонконіг однорічний

Poa annua

 

Тонконіг звичайний

Poa trivialis

 

Тонконіг стиснутий

Poa compressa

 

Тонконіг болотний

Poa palustris

 

Грястиця збірна

Dactilis glomerata

 

Гребінник звичайний

Cynosurus cristatus

 

Трясучка середня

Brisa media

 

Перлівка поникла

Melica nutans

 

Лепешняк плаваючий

Gliceria fluitans

 

Лепешняк дібровний

Glyceria nemoralis

 

Білоус стиснутий

Nardus stricta

 

Очерет звичайний

Phragmites australis

 

Молінія голуба

Molinia caerulea

 

Зіглінгія лежача

Sieglingia decumbens

 

Мишій сизий

Setaria glauca

 

Вівсюнець плоскостеблий

Helictorichon planiculme

 

Вівсюнець пухнастий

Helictotrichon pubescens

 

Вівсюнець знебарвлений

Helictorichon praeustum

 

Плоскуха звичайна

Echinochloa crusgalli

 

Очеретянка звичайна

Phalaroides arundinacea

 

Покісниця розставлена

Puccinellia distans

 

Трищетинник жовтуватий

Trisetum flavescens

Список грибів на території НППВ

Таблиця 4.4.

Українська назва виду

Латинська назва виду

Їстівний / неїстівний

Їстівні та отруйні аскорові гриби (Клас Ascomycetes)

Родина Гельвеолових - Helvellaceae

1.

Зморшок їстівний

Morchella esculenta

Їстівний

Родина Гельвеолових - Helvellaceae

2.

Строчок звичайний

Gyromitra esculenta

Смертельно отруйний

Їстівні, умовно їстівні та отруйні базидіоміцети (Клас Basidiomycetes)

Родина Гіднових – Hydnaceae

3.

Їжовик лускатий

Sarcodon imbricatum Quel

Їстівний тільки молодий

Родина Поліполових - Polyporaceae

4.

Інонот косий

Inonotus obliquus Pill.

Лікарський

Родина Кантарелових - Cantharellaceae

5.

Лисичка справжня

Cantharellus cibarius Fr.

Їстівний

Їстівні, умовно їстівні, неїстівні й отруйні. Трубчасті гриби (Порядок Boletales)

Родина Болетових – Boletaceae

6.

Білий гриб

Boletus edulis Bull. ex. Fr.

Їстівний

7.

Дубовик

Boletus luridus Fr. ex Schaeff

Умовно їстівний

8.

Боровик неїстівний

Boletus calopus Fr.

Неїстівний

9.

Чортів гриб

Boletus satanas Lenz.

Неїстівний

10.

Маслюк звичайний

Suillus luteus

Їстівний

11.

Польський гриб

Xerocomus badius

Їстівний

12.

Моховик зелений

Xerocomus subtomentosus Quel.

Їстівний

13.

Осиковик

Leccinum aurantiacum

Їстівний

14.

Березовик

Leccinum scabrum

Їстівний

15.

Заячий гриб

Gyroporus castaneus Quel.

Їстівний

16.

Гірчак

Tylopilus felleus Karst.

Неїстівний

Родина Паксилових – Paxillaceae

17.

Свинуха тонка

Paxillus involutus Fr.

Отруйний

Їстівні, умовно їстівні, неїстівні й отруйні пластинчасті русулальні гриби (Порядок Russulales)

Родина Сироїжкові- Russulaсeae

18.

Сироїжка біла

Russula delica Fr.

Їстівний

19.

Сироїжка вонюча

Russula xerampelina Fr.

Їстівний

20.

Сироїжка луската

Russula virescens Fr.

Їстівний

21.

Сироїжка зелена велика

Russula aeruginea Lindb.

Їстівний

22.

Сироїжка їстівна

Russula vesca Fr.

Їстівний

23.

Сироїжка блювотна

Russula emetica (Fr.) S. F. Gray

Отруйний

Види роду Хрящі-молочники

Родина Сироїжкові- Russulaсeae

24.

Рижик смачний

Lactarius deliciosus (Fr.) S. F. Gray

Їстівний

25.

Вовнянка

Lactarius torminosus (Fr.) S. F.

Умовно їстівний

26.

Хрящ-молочник перцевий

Lactarius piperatum (Fr.) S. F. Gray

Отруйний

27.

Хрящ-молочник оливково-чорний

Lactarius necator (Fr.) Krast.

Умовно їстівний

28.

Хрящ-молочник осиковий

Lactarius controversus Fr.

Умовно їстівний

29.

Хрящ-молочник гірчак

Lactarius rufus Fr.

Отруйний

30.

Хрящ-молочник неїстівний

Lactarius helvus Fr.

Отруйний

Їстівні, умовно їстівні, неїстівні й отруйні пластинчасті гриби (Порядок Agaricales)

Родина Рядовкових - Tricholomataceae

31.

Зеленушка

Tricholoma equestre Quel

Їстівний

32.

 

Tricholoma populinum Lange

 

Види рослин, які виявлені в 2012 році під час польових досліджень

Таблиця 4.5.

Види

Місцезнаходження

Джерело

Барбарис звичайний

Berberis vulgaris

Спорадично

смт. Берегомет, ур. Стіжок

 

Визн. ВРУ

Горіх маньчжурський

Juglans mandshurica

Спорадично

смт. Берегомет,

ур. Стебник

Визн. ВРУ

Горіх чорний

Juglans nigra

Спорадично

смт. Берегомет, ур.Солонець

Визн. ВРУ

Робінія звичайна, біла акація

Robinia pseudoacacia

 

Спорадично

смт. Берегомет, ур.Рівня –ур. Виженка

Визн. ВРУ

Бархат Амурський

 

Спорадично

ур.Судилів

Визн. ВРУ

Рідкісні види

За геоботанічним районуванням України, територія парку знаходиться на стику двох геоботанічних районів, які належать до Карпатського геоботанічного округу букових лісів, що входять до Центральноєвропейської провінції Європейської широколистянолісової області. Більша частина її належить до Шешорсько-Красноїльського району ялиново-ялицево-букових лісів і ялиново-буково-ялицевих лісів. По лінії ж Виженка-Черешенька-Берегомет проходить межа Болехівсько-Берегометського району ялицево-букових лісів. Загалом, ліси займають понад 95% території національного парку. В основному, це мішані ліси з переважанням ялиці і бука. Рідше трапляються чисті букові насадження, а також смерекові; останні, як правило, мають штучне походження. У комплексі з цими лісами трапляються ділянки післялісових лук, численні виходи каміння, а на річкових терасах росте своєрідна гідрофільна рослинність.

Акцент в ході подальших досліджень здійснюватиметься, в основному, на виявлення видового складу “червонокнижних” видів і їх місцезростання. Загалом, в межах НПП ”Вижницький” виявлено 44 видів з числа занесених до третоього видання Червоної книги України (2009). Інформація про червонокнижні види наводиться в розділі 6. Серед них виділено 4 групи за характером поширення.

Розподіл червонокнижних видів НПП «Вижницький» за характером поширення

Таблиця 4.6.

Види за характером поширення

Кількість видів

дуже рідкісні

10

рідкісні

9

спорадично

12

часто

15

У 2012 році було проаналізовано список ЧКВ НПП «Вижницький» і складено список судинних рослин НПП «Вижницький», які потребують регіональної охорони і зроблено їх класифікацію. Дані наведені в наступній таблиці.

Судинні рослини НППВ, які потребують регіональної охорони

Таблиця 4.7.

п/п

Назва виду

Регіонально рідкісні

1.

Lycopodium annotinum

Плаун річний

P

2.

Hupersia selago

Баранець звичайний

P

3.

Equisetum hyemale

Хвощ зимуючий

P

4.

Equisetum telmateia

Хвощ великий

P

5.

Equisetum variegatum

Хвощ рябий

P

6.

Ophioglossum vulgatum

Вужачка звичайна

P

7.

Botrychium lunaria

Гронянка півмісяцева

P

8.

Asplenium trichomanes

Аспленій волосовидний

P

9.

Asplenium runa-muralis

Аспленій муровий

P

10.

Phyllitis scolopendrium

Орляк звичайний

P

11.

Cystopteris sudetica

Міхурниця судеться

P

12.

Polystichum lonchitis

Багаторядник списовидний

P

13.

Gymnocarpium robertianum

Голокучник Роберта

P

14.

Matteuccia struthiopteris

Страусове перо звичайне

P

15.

Atragene aipina

Атрагена альпійська

ПА

16.

Ranunculus carpaticus

Жовтець карптський

E

17.

Isopyrum thalictroides

Рівноплідник рутвицелистий

P

18.

Dianthus campactus

Гвоздика скупчена

СЕ

19.

Dianthus stenocalyx

Гвоздика стиснуточашечна

РД

20.

Silene jundzillii

Смілка Юндзілля

Е

21.

Lunaria rediviva

Лунарія оживаюча

P

22.

Daphne mezereum

Вовчі ягоди звичайні

P

23.

Hedera helix

Плющ звичайний

P

24.

Cortusa matthioli

Вовна гірська пухнаста

РД

25.

Gentianella ciliate

Тирличник війчастий

РД

26.

Symphytum cordatum

Живокіст серцевидний

СЕ

27.

Vinca minor

Барвінок малий

P

28.

Atropa belladonna

Беладонна звичайна

P

29.

Pedicularis hacquetii

Шолудивник Гакетта

РД

30.

Valeriana simplicifolia

Валеріана цілолиста

РД

31.

Carlina acaulis

Відкасник безстеблий

P

32.

Centaurea carpatica

Волошка карпатська

E

33.

Ptarmica vulgaris

Чихавка звичайна

РД

34.

Gladiolus imbricatus

Косарики черепитчасті

РД

35.

Cephalanthera damasonium

Булатка великоквіткова

P

Примітка. Р – релікти, Е – ендеміки, СЕ – субендеміки, ПА – погранично- ареальні види, РД – рідкісні види.

Угруповання, які занесених до Зеленої книги України на терені НПП «Вижницький»

Таблиця 4.8.

 

п/п

Латинська назва

 

 

Українська назва

 

Місце зростання

 

Примітка

Угруповання сіровільхових лісів (Аlneta incanae) з домінуванням у травостої страусового пера звичайного (Matteuccia struthiopteris)

1

Alnetum (incanae) matteucciosum (struthiopteris)

Асоціація. Сіровільховий ліс страусниковоперовий

ур. Сухий

ЗКУ

Угруповання букових лісів (Fagetа sylvaticae) з домінуванням барвінку малого (Vinca minor)

2

Fagetum (sylvaticae) vincosum (minoris)

Асоціація. Буковий ліс малобарвінковий

ур.Стебник ур. Яворів

ЗКУ

Угруповання букових лісів (Fagetа sylvaticae) з домінуванням у травостої цибулі ведмежої (Аllium (ursinum)

3

Fagetum (sylvaticae) alliosum (ursinі)

Асоціація. Буковий ліс ведмежоцибулевий

ур.Лужки

ЗКУ

Угруповання букових лісів (Fagetа sylvaticae) з домінуванням у травостої лунарії оживаючої (Lunaria rediviva)

4

Fagetum (sylvaticae) lunariosum (rediviviae)

Асоціація. Буковий ліс лунарієвий

біля

г. Магура

ур.Лужки

ур.Стіжок

ЗКУ

Угруповання букових лісів (Fageta sylvaticae) з домінуванням плюща звичайного (Hedera helix)

5

Faqetum (sylvaticae) hederosum (helicis)

Асоціація. Буковий ліс плющовий

ур. Лужки

 

ЗКУ

Види рослин, занесених до регіонального списку

України на терені НПП «Вижницький»

1

Huperzia selaqo L.

Баранець Звичайний

----

ВРО

2

Botrychium lunaria L.

Гронянка півмісяцева

----

ВРО

3

Lycopodium annotinum L.

Плаун річний

----

ВРО

4

Cystopteris sudeticа A.Braun et Milde

Міхурниця судетська

(Пухирник судетський)

----

ВРО

5

Lunaria rediviva L.

Лунарія оживаюча

----

ВРО

6

Lathyrus laevigatus (Waldst.et Kit.)

Чина гладенька

----

ВРО

7

Staphylaea pinnata L.

Клокичка периста

----

ВРО

8

Atropa belladonna L.

Беладонна звичайна

----

ВРО

9

Colchicum autumnale L.

Пізньоцвіт осінній

----

ВРО

10

Allium ursinum L.

Цибуля ведмежа

----

ВРО

11

Galanhtus nivalis L.

Підсніжник білосніжний

----

ВРО

12

Leucojum vernum L.

Білоцвіт весняний

----

ВРО

13

Crocus geuffelianus L.

Шафран Гейфеля

----

ВРО

14

Gladiolus imbricatus L.

Косарики черепичасті

----

ВРО

15

Listera ovata L.

Зозулені сльози яйцевидні

----

ВРО

16

Neottia nidus - avi L.

Гніздівка звичайна

----

ВРО

17

Epipactis palustris L.

Коручка болотна

----

ВРО

18

Epipactis helleborine L.

Коручка чемерникоподібна

----

ВРО

19

Epipactis purpurata L.

Коручка пурпурова

----

ВРО

20

Cephalanthera longifolia L.

Булатка довголиста

----

ВРО

21

Platanthera bifolia L.

Любка дволиста

----

ВРО

22

Traunsteinera globosa L.

Траунштейнера куляста

----

ВРО

23

Anacamptis palustris (Jacg.)

(Orchis palustris Jacg.)

Плодоріжка болотна

(Зозулинець болотний)

----

ВРО

24

Anacamptis morio L. (Orchis morio L.)

Плодоріжка салепова

(Зозулинець салеповий)

----

ВРО

25

Neotinea ustulata L. (Orchis ustulata L.)

Неотінея обпалена (Зозулинець обпалений)

----

ВРО

26

Anacamptis coriophora L. (Orchis coriophora L.)

Плодоріжка блощична (Зозулинець блощичний)

----

ВРО

27

Orhis signifera Vest

Зозулинець прикрашений

----

ВРО

28

Orchis militaris L.

Зозулинець шоломоносний

----

ВРО

29

Cephalanthera damasonium L.

Булатка великоквіткова

----

ВРО

30

Dactylorhisa incarnata L.

Зозульки мясочервоні (Пальчатокорінник мясочервоний)

----

ВРО

31

Dactylorhisa sambucina L.

Зозульки бузинові

(Пальчатокорінник бузиновий)

----

ВРО

32

Dactylorhisa maculata L.

Зозульки плямисті

(Пальчатокорінник плямистий)

----

ВРО

33

Dactylorhisa majalis (Rchb.)

Зозульки травневі

(Пальчатокорінник травневий)

----

ВРО

34

Dactylorhiza fuchsii (Druce)

Зозульки Фукса

Пальчатокорінник Фукса

----

ВРО

35

Lilium martagon L

Лілія лісова

----

ВРО

36

Pinus cembra L.

Сосна кедрова європейська

----

ВРО

37

Epipactis atrorubens (Hoffm.ex Bernh.)

Коручка темно-червона

----

ВРО

38

Gymnadenia conopsea L.

Билинець довгорогий

----

ВРО

39

Gymnadenia densiflora (Wahlenb.)

Билинець щільноквітковий

----

ВРО

40

Pseudorchis albida L.

Псевдорхіс білуватий (лейкорхіс білуватий)

----

ВРО

41

Carex umbrosa Host

Осока затінкова

----

ВРО

42

Cephalanthera damasonium (Mill.)

Булатка великоквіткова

----

ВРО

43

Тахus baccata L.

Тис ягідний

----

ВРО

ЗКУ - Зелена книга України

ВРО – Види регіональної охорони