Распечатать страницу

Лекція Застосування технології OLAP у діяльності підприємства

« Назад

Код роботи: 976

Вид роботи: Лекція

Предмет: Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Тема: Застосування технології OLAP у діяльності підприємства

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. База даних та основні поняття

2. Розглянемо стисло використання технології OLAP

3. «Розрізування» куба

4. Класифікація OLAP програм

Висновки

Список використаної літератури

Роботи іноземною мовою

Електронні ресурси

Призначення сховищ даних – надання користувачам інформації для статистичного аналізу і прийняття управлінських рішень. Сховища даних повинні забезпечувати високу швидкість одержання даних, можливості одержання і порівняння, так званих зрізів даних, а також повноту і вірогідність даних.

OLAP (On-line Analitical Processing) є ключовим компонентом побудови і застосування сховищ даних. Ця технологія заснована на побудові багатомірних наборів даних – OLAP-кубів, осі якого містять параметри, а осередку – залежні від них агрегатні дані.

Оперативна аналітична обробка багато років використовувалася переважно бізнес-аналітиками й іншими експертами в області обробки даних. Але з недавньою появою Web-OLAP систем, що спрощують упровадження програмного забезпечення і пропонують користувачеві знайомий інтерфейс браузера, компанії стали впроваджувати складні аналітичні можливості в масштабах усього підприємства

Список використаної літератури

1. Система підтримки прийняття рішень у людино-машинних системах керування. Праці Інституту проблем керування РАНЕЙ ім. В.А. Трапезникова.

2. Том УШ. М.: ИПУРАН, 2002р. с. 46-59.

3. Арлазаров В.Л., Журавльов Ю.И., Ларичев О.И., Лохин В.М., Макаров И.М., Рахманкулов В.З., Фін В.К. Теорія і методи створення інтелектуальних комп’ютерних систем // Інформаційні технології і обчислювальні системи – 1999. – №1.

4. Валькман Ю.Р. Інтелектуальні технології дослідницького проектування. – Київ: Port-Royal. – 1998.

5. Комарова Л.Г. Оптимізація обчислювальної системи на її імітаційній моделі. // Вісник МГТУ ім. Н.Э. Баумана. – сірий. «Приладобудування». – 1999. - №2. – С. 48-60.

6. Литвак Б.Г. Експертні технології керування. М.: Справа, 2004 р.

7. Трахтенгеру Э.А. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень. – М.: Наука, 1998р.

8. Чекинов Г.П., Куляниця А.Л., Бондаренко В.В. Застосування ситуаційного керування в інформаційній підтримці прийняття рішень при проектуванні організаційно-технічних систем // Інформаційні технології в проектуванні і виробництві, №2, 2003.

9. Львів В. Створення систем підтримки прийняття рішень на основі сховищ даних // Системи керування базами даних. – 1999. - №3. – С. 30-40.

10. Цукрі А.А. Концепції побудови і реалізації інформаційних систем, орієнтованих на аналіз даних // Системи керування базами даних. – 1998. - №4. – С. 55-70.


Роботи іноземною мовою

11. Codd E.F., Codd S.B., Salley C.T. Providing OLAP (On-line Analitical Processing) to User-Analysts: An IT Mandate. - E.F.Codd & Associates, 2003. – http://www.hyperion.com/downloads/OLAP CoddWP.pdf

12. Inmon W.H. Building the Data Warehouse. 3rd Edition.- John Wiley & Sons, 2005. – 356 p.

 

Електронні ресурси

13. Інтернет-сайт підтримки російськомовних користувачів OLAP – http://www.olap.ru