Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Методы и модели управления рисками \ 5109. Розрахунково-графічна робота Дослідження методів та засобів проджект-менеджменту в проекті «Репозитарій внутрішніх нормативних документів банку»

Розрахунково-графічна робота Дослідження методів та засобів проджект-менеджменту в проекті «Репозитарій внутрішніх нормативних документів банку»

« Назад

Код роботи: 5109

Вид роботи: Розрахунково-графічна робота

Предмет: Методи та моделі управління ризиками

Тема: Дослідження методів та засобів проджект-менеджменту в проекті «Репозитарій внутрішніх нормативних документів банку»

Кількість сторінок: 27

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

1. Область охвату проекту

2. WBS всього проекту

3. Мережа робіт фрагменту

4. PDM мережа проекту

5. Організаційна структура та місце проекту в організаційній структурі

Департамент роздрібного бізнесу

6. Матриця відповідальностей

7. Склад проектної команди

8. Графік Ганта фрагменту проекту

9. Стискання розкладу проекту

10. Обмеження на роботу

11. Вирівнювання ресурсу

12. Методи розв’язання ресурсних конфліктів

13. Поведінка менеджера при нестачі коштів

14. Застосування методу освоєного обсягу

Причиною ініціації проекту «Репозитарій ВНД» є:

- відсутність єдиного регламенту в Банку щодо розробки, затвердження, актуалізації, внесення змін, відміни та зберігання ВНД Банку;

- існуючий в Банку Архів ВНД не відповідає вимогам сьогодення та є морально застарілим. Відсутність регламенту оновлення зазначеної бази, а також відповідальних осіб за актуалізацію ВНД, унеможливлює виконання працівниками Банку своїх посадових обов’язків;

- внаслідок відсутності єдиного репозитарію ВНД виникає методологічна колізія (не скасовується дія застарілих ВНД при затвердженні нових). Для її вирішення в банку створюються окремі мережеві ресурси, на яких розміщується обмежений перелік ВНД Банку;

- на виконання вимог постанови правління НБУ №867 від 29.12.2014р. «Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України».

Бізнес-цілью проекту є:

- Створення та затвердження політики документування діяльності Банку;

-- Під політикою документування діяльності Банку мається на увазі:

--- визначення видів документів банку та принципів документування;

--- визначення ієрархії ВНД та особливості управління ВНД за основними напрямками діяльності;

--- визначення стандарту складання ВНД.

- Створення та затвердження єдиного процесу розробки, погодження, затвердження, актуалізації, внесення змін, відміни та зберігання ВНД, зокрема, визначення єдиного підходу упорядкування ВНД (відповідно до політики документування діяльності Банку) з метою усунення протиріч, які виникають при розробці та затвердженні нових ВНД та дотримання вимог постанови правління НБУ №867 від 29.12.2014р;

• Створення єдиного інформаційного ресурсу, далі – Репозитарій ВНД;

• Визначення підходу до інвентаризації ВНД;

• Розробка порядку міграції ВНД Банку в Репозитарій ВНД.

Продуктом проекту є:

- створено, наповнено та підтримується в актуальному стані Репозитарій ВНД;

- створено, погоджено, затверджено та впроваджено в роботу єдину політику документування діяльності Банку;

- створено, погоджено, затверджено та впроваджено єдиний бізнес-процес щодо погодження, затвердження, актуалізації, внесення змін, відміни та зберігання ВНД та дотримано вимоги постанови правління НБУ №867 від 29.12.2014р. щодо організації внутрішнього контролю в банках України.