Распечатать страницу

Курсова робота СУБД відділу кадрів в середовищі FoxPro

« Назад

Код роботи: 503

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Тема: СУБД відділу кадрів в середовищі FoxPro

Кількість сторінок: 46

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Анотація

Вступ

1. Розробка структурної схеми БД

1.1. Схема даних програми

2. Розробка структури програмного забезпечення

2.1. Розробка інтерфейсу

2.2. Розробка функціональних підсистем

3. Розробка експлуатаційної документації

3.1. Керівництво програміста

3.2. Керівництво користувача

3.3. Керівництво адміністратора

4. Тестування БД

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

В даному курсовому проекті потрібно розробити систему управління базою даних відділу кадрів, яка базується на створенні та нормалізації таблиць в яких повинні міститься дані про людей та їх персональні відомості, та реалізувати дану задачу на комп’ютері в середовищі FoxPro.

Програма повинна бути доступна будь якому користувачеві, незалежно від навиків та знань програмування. Основана задача створеної оболонки: облік кадрів, а також одержання додаткових відомостей про них.

У даному курсовому проекті розроблене СУБД відділу кадрів в середовище FoxPro, на основі створеного проектування і побудови бази даних, та проведення тестування, можна зробити висновок, дана програма працює коректно та відповідно вимог індивідуального завдання.

1. В.М. Дубовой. Бази знань та експертні системи. Конспект лекцій. – В.: ВНТУ, 2007

2. Л.И. Омельченко. Visual FoxPro. Руководство пользователя с примерами. – К.: Бамбук, 2000. – 376 c.

3. О.Н. Романюк, Т.О. Савчук. Організація баз даних і знань.Навчальний посібник. – В.: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 217с.

4. Т.И. Гусева, Ю.Б. Башин. Проектирование баз данных в примерах и задачах. – М.: Радио и связь, 1992.

5. Джеффри Д. Ульман, Дж. Уидом. Введение в системы баз данных. – М.: Лори, 2000. – 376с.

6. Р. Райордан. Основы реляционных баз данных. – М.: Издательско-торговый дом Русская Редакция, 2001. – 384с.

7. В.Ю. Коцюбинский. Прикладні програмні системи. Конспект лекцій. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 73с.