Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Технологии проектирования и администрирования баз данных и хранилищ данных \ 500. Лекція База даних (БД): інформаційні бази та етапи проектування БД та запити до БД на прикладі SQL

Лекція База даних (БД): інформаційні бази та етапи проектування БД та запити до БД на прикладі SQL

« Назад

Код роботи: 500

Вид роботи: Лекція

Предмет: Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Тема: База даних (БД): інформаційні бази та етапи проектування БД та запити до БД на прикладі SQL

Кількість сторінок: 51

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Інформаційні бази: історична неминучість появи

2. Концепція інтеграції даних при функціонуванні автоматизованих інформаційних систем

3. Основні поняття про БД

4. Етапи проектування БД

5. Інфологічне проектування БД

5.1. Особливості проектування БД на зовнішньому рівні

5.2. Інфологічна модель БД

5.3. Ключі в БД

5.4. Теорія нормалізації відношень

5.5. Зв’язки між реляційними таблицями та послідовність кроків при інфологічному моделюванні предметної області

5.6. Словник атрибутів та побудова логічної моделі даних

6. Запити до БД

6.1. Основні операції обробки відношень реляційної алгебри

6.2. Операції обробки кортежів в реляційній алгебрі

6.3. SQL- структурована мова запитів до БД

6.4. Типи даних SQL

6.5. Приклади використання SQL для вибірки даних з однієї таблиці

6.6. Приклади використання SQL для вибірки даних з декількох таблиць

6.7. Обчислення всередині SELECT

6.8. Групування даних

6.9. Сортування даних

6.10. Операція об’єднання

6.11. Виставкові таблиці

6.12. Команди модифікації даних

6.13. Інші можливості SQL(серверні процедури, тригери)

6.14. Оператори створення схеми бази даних (бази, таблиці, індекси, права доступу)

6.15. Таблиці індексів в БД

6.16. Огляд СУБД