Распечатать страницу

Індивідуальна робота, Варіант №25 - Відомі дані про випуск виробів

« Назад

Код роботи: 499

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Тема: Варіант №25 - Відомі дані про випуск виробів

Кількість сторінок: 22

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Завдання для індивідуально-консультаційної роботи

1. Характеристика, зміст та постановка задачі

2. Технологія  розв'язку  задачі (покрокове  виконання  роботи)  та результати обробки даних

1) Створюємо інфологічну модель

2) Концептуальна модель проекту БД

3. Запити мовою SQL за допомогою програми MSQRY32

1) По кожному студенту визначити відхилення набраного ним бала по тесту від максимально можливого.  Результат  упорядкувати  по  темах факультетах,  курсах, групах і прізвищах студентів

2) Видати  підсумковий  запит,  що  містить  назву  теми  і  середній  бал тестування по темі

3) По запиту з клавіатури видати інформацію про заданого студента і всі тести, які він складав

4) Створити кнопкову форму для роботи із завданням

Висновки

1. Розробити концептуальний проект БД на основі її інфологічної моделі відповідно до варіанту завдання.

2. Відповідно до розробленої структури створити БД в СУБД у власній папці з іменем «Інд_ПІБ студента_група». Створити масив в кількості 15-и записів в індексній таблиці шляхом наповнення БД такими даними, щоб можна було дати позитивну відповідь на питання, які сформульовані в завдані.

3. На основі створеної БД розробити звіти на мовах запитів SQL і QBE у відповідності до сутності запитань і отримати позитивний результат.

4. Оформлена робота повинна містити покрокове виконання індивідуально-консультаційної роботи.

 

Метою даної роботи є ознайомитись з особливостями розробки інфологічної та концептуальної моделі БД Випуск автомобілів та організації доступу за допомогою запитів.

Варіант 25

Відомі дані про випуск виробів

Оперативні дані

Довідкові дані

Номер цеху

Код виробу

Номер місяця

Випуск, шт.

Код виробу

Найменування виробу

Собівартість одного виробу

Відпускна ціна одного виробу

1. Визначити повну собівартість випуску виробів, вартість випуску, прибуток і рентабельність по кожному виробу (рентабельність визначається як відношення прибутку до повної собівартості).

2. Видати підсумковий звіт, що містить зазначені вище показники по кожному виробу.

3. По запиту з клавіатури видати дані про вироби, випуск яких вище заданої величини.

4. Створити кнопкову форму для роботи із завданням.

У індивідуально-консультаційній роботі я закріпив поняття нормальних форм при оптимізації структури бази даних. Охарактеризував моє завдання відповідно до зовнішнього рівня.

Навчився створювати і заповнювати таблиці на таких рівнях СУБД (інфологічному, концептуальному і внутрішньому). Створив схему даних для того, щоб таблиці перебували у потрібному зв’язку для виконання завдання. Навчився створювати запити, які допомогли знайти відповіді на запитання відповідно до поставлених завдань мого варіанту.