Распечатать страницу

Індивідуальна робота, Варіант №24 - Відомі дані про тестування студентів

« Назад

Код роботи: 498

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Тема: Варіант №24 - Відомі дані про тестування студентів

Кількість сторінок: 24

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Завдання для індивідуально-консультаційної роботи

1. Характеристика, зміст та постановка задачі

2. Технологія  розв'язку  задачі (покрокове  виконання  роботи)  та результати обробки даних

1) Створюємо інфологічну модель

2) Концептуальна модель проекту БД

3. Запити мовою SQL за допомогою програми MSQRY32

1) По кожному студенту визначити відхилення набраного ним бала по тесту від максимально можливого.  Результат  упорядкувати  по  темах факультетах,  курсах, групах і прізвищах студентів

2) Видати  підсумковий  запит,  що  містить  назву  теми  і  середній  бал тестування по темі

3) По запиту з клавіатури видати інформацію про заданого студента і всі тести, які він складав

4) Створити кнопкову форму для роботи із завданням

Висновки

1. Розробити концептуальний проект БД на основі її інфологічної моделі відповідно до варіанту завдання.

2. Відповідно до розробленої структури створити БД в СУБД у власній папці з іменем «Інд_ПІБ студента_група». Створити масив в кількості 15-и записів в індексній таблиці шляхом наповнення БД такими даними, щоб можна було дати позитивну відповідь на питання, які сформульовані в завдані.

3. На основі створеної БД розробити звіти на мовах запитів SQL і QBE у відповідності до сутності запитань і отримати позитивний результат.

4. Оформлена робота повинна містити покрокове виконання індивідуально-консультаційної роботи.

 

Метою даної роботи є ознайомитись з особливостями розробки інфологічної та концептуальної моделі БД Тестування студентів та організації доступу за допомогою запитів.

Варіант 24

Відомі дані про тестування студентів

Оперативні дані

Довідкові дані

Шифр студента

Код тесту

Набраний бал

Шифр студента

Факультет

Курс

Група

Прізвище ім'я, по батькові студента

Шифр тесту

Назва теми

Дисципліна

Максимальний бал

1) По кожному студенту визначити відхилення набраного ним балу по тесту від максимально можливого. Результат упорядкувати по темах тестування, факультетах, курсах, групах і прізвищах студентів.

2) Видати підсумковий запит, що містить назву теми і середній бал тестування по темі.

3) По запиту з клавіатури видати інформацію про заданого студента і всі тести, які він складав.

4) Створити кнопкову форму для роботи із завданням.

У індивідуально-консультаційній роботі я закріпив поняття нормальних форм при оптимізації структури бази даних. Охарактеризував моє завдання відповідно до зовнішнього рівня.

Навчився створювати і заповнювати таблиці на таких рівнях СУБД (інфологічному, концептуальному і внутрішньому). Створив схему даних для того, щоб таблиці перебували у потрібному зв’язку для виконання завдання. Навчився створювати запити, які допомогли знайти відповіді на запитання відповідно до поставлених завдань мого варіанту.