Распечатать страницу

Індивідуальна робота, Варіант №22 - Відомі дані про базу даних соціальної служби

« Назад

Код роботи: 496

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Тема: Варіант №22 - Відомі дані про базу даних соціальної служби

Кількість сторінок: 22

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Завдання для індивідуально-консультаційної роботи

1. Характеристика, зміст та постановка задачі

2. Технологія  розв'язку  задачі (покрокове  виконання  роботи)  та результати обробки даних

1) Створюємо інфологічну модель

2) Концептуальна модель проекту БД

3. Запити мовою SQL за допомогою програми MSQRY32

1) Розрахувати  набраний  бал  кожним  абітурієнтом,  максимально можливий бал з кожного предмета - 90

2) Видати  дані  зарахованих  і  не  зарахованих  у  вуз  абітурієнтів (прохідний бал - 140)

3) Видати  списки  абітурієнтів  за  введеним  з  клавіатури  значенням соціального стану

4) Створити кнопкову форму для роботи із завданням

Висновки

1. Розробити концептуальний проект БД на основі її інфологічної моделі відповідно до варіанту завдання.

2. Відповідно до розробленої структури створити БД в СУБД у власній папці з іменем «Інд_ПІБстудента_група». Створити масив в кількості 15-и записів в індексній таблиці шляхом наповнення БД такими даними, щоб можна було дати позитивну відповідь на питання, які сформульовані в завдані.

3. На основі створеної БД розробити звіти на мовах запитів SQL і QBE у відповідності до сутності запитань і отримати позитивний результат.

4. Оформлена робота повинна містити покрокове виконання індивідуально-консультаційної роботи.

 

Метою даної роботи є ознайомитись з особливостями розробки інфологічної та концептуальної моделі БД Даних соціальної служби та організації доступу за допомогою запитів.

Варіант 22

Відомі дані про базу даних соціальної служби

Оперативні дані

Довідкові дані

Прізвище та ініціали пенсіонера

Дата народження

Код району міста

Адреса

Код пенсії

Дата нарахування пенсії

Доплата

Стаж

Середня заробітна плата пенсіонера

Прізвище та ініціали пенсіонера

Код типу пенсії

Найменування типу

Середня заробітна плата по країні за попередній рік

Дата

Прізвище та ініціали пенсіонера

Код району

Найменування

1) Розрахувати для кожного пенсіонера загальну суму виплати з урахуванням доплати (Пенсія= Стаж* Середня заробітна плата по країні за попередній рік+ Середня заробітна плата пенсіонера). Результати упорядкувати по районах міста, типу пенсії (на загальних підставах, для деяких напрямків діяльності) і прізвищу пенсіонерів.

2) Видати підсумковий звіт, що містить загальні суми, виплачені з кожного типу пенсій.

3) Видавати дані про пенсіонера по запиту з клавіатури.

4) Створити кнопкову форму для роботи із завданням.

У індивідуально-консультаційній роботі я закріпив поняття нормальних форм при оптимізації структури бази даних. Охарактеризував моє завдання відповідно до зовнішнього рівня.

Навчився створювати і заповнювати таблиці на таких рівнях СУБД (інфологічному, концептуальному і внутрішньому). Створив схему даних для того, щоб таблиці перебували у потрібному зв’язку для виконання завдання. Навчився створювати запити, які допомогли знайти відповіді на запитання відповідно до поставлених завдань мого варіанту.