Распечатать страницу

Індивідуальна робота, Варіант №20 - Є дані про роботу автопідприємств

« Назад

Код роботи: 495

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Тема: Варіант №20 - Є дані про роботу автопідприємств

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Завдання для індивідуально-консультаційної роботи

1. Характеристика, зміст та постановка задачі

2. Технологія розв'язку задачі (покрокове виконання роботи) та результати обробки даних

1) Створюємо інфологічну модель

2) Концептуальна модель проекту БД

3. Запити мовою SQL за допомогою програми MSQRY32

1) Визначити загальні суми витрат по видах техобслуговування. Результат оформити у вигляді таблиці

2) Видати звіт із проміжними підсумками по підприємствах і марках автомобілів

3) Видати підсумковий звіт, що містить загальні суми витрат по кожному підприємству

4) Створити кнопкову форму для роботи із завданням

Висновки

1. Розробити концептуальний проект БД на основі її інфологічної моделі відповідно до варіанту завдання.

2. Відповідно до розробленої структури створити БД в СУБД у власній папці з іменем «Інд_ПІБстудента_група». Створити масив в кількості 15-и записів в індексній таблиці шляхом наповнення БД такими даними, щоб можна було дати позитивну відповідь на питання, які сформульовані в завдані.

3. На основі створеної БД розробити звіти на мовах запитів SQL і QBE у відповідності до сутності запитань і отримати позитивний результат.

4. Оформлена робота повинна містити покрокове виконання індивідуально-консультаційної роботи.

 

Метою даної роботи є ознайомитись з особливостями розробки інфологічної та концептуальної моделі БД Автопідприємств та організації доступу за допомогою запитів.

Варіант 20

Є дані про роботу автопідприємств

Оперативні дані

Додаткові дані

Норм витрат по видах техобслуговування (для одного автомобіля)

Номер підприємства

Марка автомобіля

Кількість автомобілів

Марка автомобіля

Капітальний ремонт

Поточний ремонт

Технологічний ремонт

1. Визначити загальні суми витрат по видах техобслуговування. Результат оформити у вигляді таблиці:

Номер підпр.

Марка автомобіля

Кільк. авто.

Загальні суми витрат

Капіт. ремонт

Поточ. ремонт

Техн. ремонт

Разом

2. Видати звіт із проміжними підсумками по підприємствах і марках автомобілів.

3. Видати підсумковий звіт, що містить загальні суми витрат по кожному підприємству.

4. Створити кнопкову форму для роботи із завданням.

У індивідуально-консультаційній роботі я закріпив поняття нормальних форм при оптимізації структури бази даних. Охарактеризував моє завдання відповідно до зовнішнього рівня.

Навчився створювати і заповнювати таблиці на таких рівнях СУБД (інфологічному, концептуальному і внутрішньому). Створив схему даних для того, щоб таблиці перебували у потрібному зв’язку для виконання завдання. Навчився створювати запити, які допомогли знайти відповіді на запитання відповідно до поставлених завдань мого варіанту.