Распечатать страницу

Курсова робота з курсу Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних на тему БД Телефонний довідник

« Назад

Код роботи: 476

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Тема: БД Телефонний довідник

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

РЕФЕРАТ

ПЛАН

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ НА РОЗРОБКУ ПРОГРАМИ

2. ОПИС МЕТОДІВ ОБРОБКИ ДАНИХ ТА ПОБУДОВА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОЕКТУ

2.1. Обґрунтування вибору методів та засобів обробки даних

2.2. Побудова концептуальної моделі даних

3. ОПИС АЛГОРИТМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

4.1. Покрокове виконання роботи

4.2. Опис меню та екранної форми

4.3. SQL-запити

5. ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧУ

6. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМИ

ВИСНОВКИ

Список використаної літератури

Автоматичний облік є одним із основних напрямків у розробці сучасного програмного забезпечення, яке спрямоване на вирішення конкретно поставленої системи задач.

Прикладом реалізації саме такої системи є запропонований програмний засіб “Телефонний довідник”, призначений для автоматизації ведення записів контактних телефонів абонентів, розроблений у відповідності до завдання на курсове проектування із дисципліни “Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних”.

Основною метою даного курсового проекту є розробка розгорнутого технічного завдання на основі вивчення та аналізу заданої предметної області, розробка структур  та вибір методів обробки даних, забезпечення якісних показників роботи програми: створення зручного графічного інтерфейсу користувача, розробка інтегрованої довідкової системи та супроводжувальної документації, засобів для розгортання програмної системи в інформаційному середовищі користувачів.

Для реалізації поставленого завдання обрано сучасні інструментальні середовища і засоби програмування Microsoft Visual FoxPro 7.0, та відповідні засоби підтримки процесу розробки програм.

Не зважаючи на те, що проект носить навчальний характер, він має певне практичне значення і може бути застосований для автоматизації вказаної прикладної задачі на підприємствах із різною формою діяльності.

Програма "Телефонний довідник" призначена для автоматизації введення і збереження даних абонентів, таких як: „Прізвище та ініціали абонента”, „Номер телефону абонента”, „Адреса абонента: вулиця, № будинку, № квартири”, „Номер поштового відділення, до якого прикріплений абонент”. А також одержання даних за заданим критерієм, формування списків абонентів і звітів у паперовій формі. Програма може бути застосована на підприємствах, організаціях як телефонний довідник.

Програма забезпечує введення, збереження і редагування даних про абонентів, дозволяє формувати запити по основним обліковим і статистичним показникам.

В програмі наявні різні засоби для автоматизації процесів відбору тих чи інших даних, забезпечується навігація по базі даних, для зручності використання створено алфавітний покажчик, що дозволяє згрупувати абонентів за прізвищем, можливе оновлення та видалення будь-яких записів.

1. Архипенков С, Голубев Д., Максименко О. Хранилища данных. От
концепции до внедрения I Под ред. С. Архипенкова. - Москва: Диалог Мнфн. 2002. - 528 с.

2. Барсегян A.A., Куприянов М.С., Степаненко В.В.. Холод И.И. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining (+ CD-ROM) / Изд-во: БХВ-Петербург. 2004 г. - 336 с.

3. Бергер A Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. OLAP и многомерный анализ данных I Изд-во: БХВ-Петербург, 2007 г. — 928 стр.

4. Виейра Р. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005. Базовый курс. - Москва: "И.Д. Вильяме", 2007. - 832 с.

5. Каленик А.И. Использование новых возможностей Microsoft SQL Server 2005. - Москва: "Русская Редакция"; СПб "Питер", 2006. - 334 с.

6. Моисеенко СИ. SQL.задачи и решения. - С-Петербург: Питер. 2006. - 256 с.

7. Мусина Т.В.. Пушенко В.А Visual FoxPro 7. Учебный курс. — К:, НТИ "М.: „Бином - Пресс", 2004. - 396 с.

8. Нильсен П. SQL Server 2005. Библия пользователя: Пер. с англ. - Москва: 000"И.Д. Вильяме". 2008. - 1232 с.

9. Паклин Н.Б.. Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Питер, 2010. — 704 с: ил.

10. Селко Д. SQL для профессионалов. Программирование. - 2-е изд. - Москва: Из-во "Лори". 2004. - 442 с.

11. Станек У. P. Microsoft SQL Server 2005. Справочник администратора. -Москва: Русская редакция, 2006. - 544 с.

12. Харрингтон Д.Л.Проектнрованне реляционных баз данных. Пер. с англ.- М.: Издательство «Лорн». 2006. -230.

Телефонний довідник - інформаційна система (і база даних), що містить інформацію про абонентів телефонної мережі, телефонний довідник може бути використаний як у сфері роботи підприємств, що надають послуги телефонного зв'язку, так і в інших цілях, наприклад, його можна використовувати в роботі довідкової служби, коли будь-яка людина на прізвище або за номером телефону абонента може дізнатися його адресу (якщо інформація про це абонента є в системі).

У телефонному довіднику зберігається наступна інформація про абонента: номер телефону, прізвище, ім'я, по батькові, адреса (вулиця, номер будинку, номер квартири), номер поштового відділення.

Створювана система повинна автоматизувати процес ведення телефонного довідника: введення нових та редагування вже наявних записів про абонентів (оновлення та видалення даних), система також повинна забезпечувати пошук за різними критеріями, навіть у тому випадку, якщо частина символів у полях, що входять в умови пошуку, невідома (в цьому випадку допустимо використання символів: "*" - замість кількох невідомих символів і "?" - замість одного невідомого символу), звичайно, в цьому випадку результат пошуку може бути неоднозначним.

У відповідності до аналізу предметної області можна зробити висновок, що задача, яка підлягає автоматизації відноситься то складу типових аналітично - облікових задач і може бути вирішена з використанням програмних та інструментальних засобів, передбачених технічним завданням, а саме з використанням елементів файл – серверних баз даних.