Распечатать страницу

Курсова робота з курсу Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних на тему БД Видавництво

« Назад

Код роботи: 475

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Тема: БД Видавництво

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Реферат

Вступ

1. Розробка структурної схеми БД

1.1. Формалізація задачі (аналіз задачі, побудова математичної моделі)

1.2. Схема даних програми

2. Розробка структури програмного забезпечення

2.1. Розробка інфологічної і концептуальної моделі моделей БД

2.2. Розробка інтерфейсу

2.3. Основна частина

3.1. Керівництво програміста

3.2. Керівництво користувача

3.3. Керівництво адміністратора

Висновки

Список використаної літератури

СУБД - це складна програмна система накопичення та з наступним маніпулюванням даними, що представляють інтерес для користувача. Кожній прикладній програмі СУБД надає інтерфейс з базою даних та має засоби безпосереднього доступу до неї. Таким чином, СУБД відіграє центральну роль в функціонуванні автоматизованого банку даних.

Архітектурно СУБД складається з двох великих компонент. За допомогою мови опису даних (МОД) створюються описи елементів, груп та записів даних, а також взаємозв'язки між ними, які, як правило, задаються у вигляді таблиць. В залежності від конкретної реалізації СУБД мову опису даних підрозділяють на мову опису схеми бази даних (МОС) та мову опису підсхем бази даних (МОП). Слід особливо зазначити, що МОД дозволяє створити не саму базу даних, а лише її опис.

Для виконання операцій з базою даних в прикладних програмах використовується мова маніпулювання даними (ММД). Фактична структура фізичного зберігання даних відома тільки СУБД.

З метою забезпечення зв'язків між програмами користувачів і СУБД (що особливо важливо при мультипрограмному режимі роботи операційної системи) в СУБД виділяють особливу складову - резидентний модуль системи керування базами даних. Цей модуль значно менший від всієї СУБД , тому на час функціонування автоматизованого банку інформації він може постійно знаходитись в основній пам'яті ЕОМ та забезпечувати взаємодію всіх складових СУБД і програм, які до неї звертаються.

Мета даної роботи – розробка комплексу СУБД який може бути застосований у будь-якому видавництві для забезпечення більшої автоматизації системи.

До недавнього часу при організації обробки інформації на ЕОМ застосовувався підхід, при якому на основі інформації одного і того ж об'єкту управління (наприклад, матеріальних ресурсів) в залежності від її вигляду (нормативна. розцінкова тощо) і ступеню постійності формувались масиви лінійної структури двох типів: умовно-постійні (з інформацією, яка використовувалась багато разів протягом довгого часу) і умовно-перемінні (з фактичною або поточною інформацією).

Створення і багаторазове використання масивів з умовно-постійною інформацією має ті переваги, які дозволяють значно спростити первинну документацію шляхом виведення з її складу ряд постійних реквізитів. знизити трудомісткість робіт на стадії заповнення первинних документів, підготовки і вроду фактичної або поточної  інформації до ЕОМ.

Недоліком таких масивів, які мають лінійну структуру, є то що інформація одного і того я об'єкту управління розосереджується поміж багатьох різних масивів (нормативних, планових та ін.), що неминуче веде до дублювання деяких реквізитів, ускладненню при спільній їх обробці тощо, а головне - не дає змоги реалізувати принцип незалежності від прикладних програм користувача. Лінійні масиви, сформовані традиційним способом, ефективні, як правило, а позиції одного застосування.

В ході курсової роботи було розроблено базу даних видавництва друкарень засобами Visual FoxPro.

База даних «Видавництво» призначена для зберігання та аналізу інформації про видавничу справу, авторів, назву книжок, тираж, кількість сторінок. Звичайно сама назва говорить про те, що область використання даної програми – видавнича справа.

Не зважаючи на те, що проект носить навчальний характер, він має певне практичне значення і може бути застосований для автоматизації вказаної прикладної задачі.

За допомогою даної програми користувач може швидко знайти необхідну йому інформацію за даними критеріями.

1. Фаронов В.В. Программирование баз данных: Навчальний курс. – 2008 - 464 с.

2. Джексон Г. Проектування реляційних баз даних - М.: Мир, 2010.

3. Карпова Т.С. Бази даних: моделі, розробка. - СПб.: Питер, 2011, 304 с.

4. Кренке Д. Теорія і практика побудови баз даних: - СПб.: Питер, 2009. - 858 с.

5. Мейер Д. Теорія реляційних баз даних. - М.: Мир, 2009. - 608с.

6. Петров В.Н. Інформаційні системи. – СПб.: Питер, 2010.

7. Ульман Дж., Уідом Дж. Введення в системи баз даних. - М.: Лори, 2011. - 374с.

8. Хомоненко А.Д., Бази даних: навчальних закладів 2008. - 416с.

9. Фаронов В.В. Программирование баз данных: Навчальний курс. – 2008 - 464 с.

Видавництво – підприємство, що займається випуском різноманітної друкованої продукції. Видавництво укладає договір із замовником (клієнтом) на виконання замовлення. Замовником може виступати приватна особа або організація. Приватна особа може бути автором видання (або одним з авторів, якщо їх декілька) або представником автора. Організація для контактів з видавництвом також має свого представника – контактну персону.

Замовлення може бути книгою, брошурою, рекламним проспектом, буклетом, бюлетенем для голосування або яким-небудь іншим видом видавничої продукції.

Підготовлені видавництвом матеріали замовника друкуються в друкарнях, де видавництво розміщує свої замовлення.

Інформацію про роботу видавництва можна згрупувати наступним чином:

- відомості про замовників (приватна особа або організація, особисті дані контактної персони, адреса, телефон, факс);

- відомості про замовлення (номер замовлення, замовник, вид друкованої продукції, видання, друкарня, дата прийому замовлення, відмітка про виконання, дата виконання замовлення);

- відомості про видання (код видання, автор і назва, обсяг у друкованих аркушах, тираж, номер замовлення);

- відомості про авторів (особисті дані: П.І.Б., домашня адреса, телефон; додаткові відомості);

- відомості про друкарні (назва, адреса, телефон).