Распечатать страницу

Курсова робота з курсу Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних на тему БД Музичні твори

« Назад

Код роботи: 474

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Тема: БД Музичні твори

Кількість сторінок: 19

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

1. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1. Постановка задачі

1.2. Алгоритм розв’язування задачі

1.3. Концептуальна модель БД

1.4. Інструкція користувачу

2. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

2.1. Опис структури бази даних

2.2. Покрокове виконання роботи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Темою даної курсової роботи є база даних «Музичні твори», відповідно до цього завданням є створення бази даних домашньої фонотеки засобами Visual FoxPro.

База даних «Музичні твори» призначена для зберігання та аналізу інформації про всі аудіо файли та носії, на яких вони знаходяться. Вона ефективно дозволяє управляти складовими фонотеки. Звичайно сама назва говорить про те, що область використання даної програми – особиста фонотека користувача.

Основною метою даного курсового проектує засвоєння навичок та вмінь проектування, створення бази даних, обробка інформації згідно поставленого завдання, розробка розгорнутого технічного завдання на основі вивчення та аналізу заданої предметної області, розробка структур  та вибір методів обробки даних, алгоритмів функціонування програмних модулів, забезпечення якісних показників роботи програми.

В ході курсової роботи було розроблено базу даних домашньої фонотеки засобами Visual FoxPro.

База даних «Музичні твори» призначена для зберігання та аналізу інформації про всі музичні твори, їх авторів та виконавців, носіїв, на яких вони знаходяться. З її допомогою можливо ефективно управляти фонотекою, її складовими. Звичайно сама назва говорить про те, що область використання даної програми – особиста фонотека користувача.

Не зважаючи на те, що проект носить навчальний характер, він має певне практичне значення і може бути застосований для автоматизації вказаної прикладної задачі.

За допомогою даної програми користувач може швидко знайти необхідну йому інформацію за даними критеріями.

1. Вуль В. А. Электронные издания / В. А. Вуль. – М.; СПб.: Петербургский институт печати, 2001. – №4. – С. 98-75.

2. Коннолли Т., Бегг К., Страчан А. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика: Учеб. пособие. - 2-е изд. - Москва: Изд. дом "Вильяме". 2000. - 1120 с.

3. Лиит К. Введение в системы баз данных. – К.: Диалектика, 2008. – 754 с.

4. Лунаев С.Б. Доступ к базам данных и техника работы в сети. Практические приёмы современного программирования. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2001. – 454 с.

5. Монсеенко СИ. SQL.задачи и решения. - С-Петербург: Питер. 2006. - 256 с.

6. Мусина Т.В.. Пушенко В.А. Visual FoxPro 7. Учебный курс. - К: „НТИ". М.: „Бином - Пресс 2004. - 396 с.

7. Нинелев М., Соломатин Е.. Средства добычи знаний в бизнесе и финансах. – Открытые системы. - № 4. - 2003. - с. 41–44.

8. Нюков В.А. Обработка данных на ПК в примерах. – СПб: Питер, 2000. – 75 с.

9. Пржиялковский В. В. Сложный анализ данных большого объема: новые перспективы компьютеризации // СУБД. – 2006. – № 4. – С. 71-83.

10. Пэддок Р., Петерсен Дж. и др. Visual FoxPro 6. Разработка корпоративных приложений: Пер. с англ. – М.: ДМК, 1999. – 592 с.

11. Раден Н. Данные, данные и только данные // ComputerWeek-Москва. – 2006. – № 8. – С. 28.

12. Харрингтон Д.Л. Проектнрованне реляционных баз данных. Пер. с англ.- М.: Издательство «Лори». 2006. -230.

БД «Музичні твори»

Завдання – інформаційна підтримка домашньої фонотеки. БД повинна здійснювати:

- ведення списку музичних творів;

- ведення списку носіїв (касет, дисків тощо);

- пошук творів за назвою, прізвищами авторів, жанру, ключовими словами.

Готові запити:

1. Видача повної інформації по всіх творах певного автора.

2. Список симфоній Людвіга Ван Бетховена.

3. Список всіх виконавців певного музичного твору.

4. Список музичних творів, які є на двох і більше носіях.

5. Список музичних творів, яких немає ні на одному носії.

6. Список музичних творів у виконанні автора.

7. Список носіїв, випущених п’ять і більше років тому.