Распечатать страницу

Курсова робота з курсу Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних на тему БД Лікарня

« Назад

Код роботи: 472

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Тема: БД Лікарня

Кількість сторінок: 23

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

РЕФЕРАТ

ВСТУП

1. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1. Постановка задачі

1.2. Алгоритм розв’язування задачі

1.3. Концептуальна модель БД

1.4. Інструкція користувачу

2. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

2.1. Опис структури бази даних

2.2. Покрокове виконання роботи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Темою даної курсової роботи є база даних «Лікарня», відповідно до цього завданням є створення бази даних засобами Visual FoxPro.

База даних «Лікарня» призначена для зберігання інформації про пацієнтів, які надходять та виписуються з лікарні. Вона дозволяє переглянути та додати прізвища пацієнтів, дати, номери палат, де вони лежали та у якому відділенні, та який лікар був за ними закріплений. І звичайно, про його проблеми (хворобу), які його турбували.

Основною метою даного курсового проекту є засвоєння навичок та вмінь проектування, створення бази даних, обробка інформації згідно поставленого завдання, розробка розгорнутого технічного завдання на основі вивчення та аналізу заданої предметної області, розробка структур та вибір методів обробки даних, алгоритмів функціонування програмних модулів, забезпечення якісних показників роботи програми.

В ході курсової роботи було розроблено базу даних лікарні засобами Visual FoxPro.

База даних «Лікарня» призначена для зберігання інформації про пацієнтів, які надходять та виписуються з лікарні. Вона дозволяє переглянути та додати прізвища пацієнтів, дати, номери палат, де вони лежали та у якому відділенні, та який лікар був за ними закріплений. І звичайно, про його проблеми (хворобу), які його турбували.

Не зважаючи на те, що проект носить навчальний характер, він має певне практичне значення і може бути застосований для автоматизації вказаної прикладної задачі.

За допомогою даної програми користувач може швидко знайти необхідну йому інформацію за даними критеріями.

1. Вуль В. А. Электронные издания / В. А. Вуль. – М. ; СПб. : Петербургский институт печати, 2001. – №4. – С. 98-75.

2. Коннолли Т.. Бегг К.. Страчан А. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика: Учеб. пособие. - 2-е изд. - Москва: Изд. дом "Вильяме". 2000. - 1120 с.

3. Лиит К. Введение в системы баз данных. – К.: Диалектика, 2008. – 754 с.

4. Лунаев С.Б. Доступ к базам данных и техника работы в сети. Практические приёмы современного программирования. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2001. – 454 с.

5. Монсеенко С.И. SQL.задачи и решения. - С-Петербург: Питер. 2006. - 256 с.

6. Мусина Т.В.. Пушенко В.А. Visual FoxPro 7. Учебный курс. - К: „НТИ". М.: „Бином - Пресс 2004. - 396 с.

7. Нинелев М., Соломатин Е.. Средства добычи знаний в бизнесе и финансах. – Открытые системы. - № 4. - 2003. - с. 41–44.

8. Нюков В.А. Обработка данных на ПК в примерах. – СПб: Питер, 2000. – 75с.

9. Пржиялковский В. В. Сложный анализ данных большого объема: новые перспективы компьютеризации // СУБД. – 2006. – № 4. – С. 71-83.

10. Пэддок Р., Петерсен Дж. и др. Visual FoxPro 6. Разработка корпоративных приложений: Пер. с англ. – М.: ДМК, 1999. – 592 с.

11. Раден Н. Данные, данные и только данные // ComputerWeek-Москва. – 2006. – № 8. – С. 28.

12. Харрингтон Д.Л. Проектнрованне реляционных баз данных. Пер. с англ.- М.: Издательство «Лори». 2006. -230.

БД «Лікарня»

Завдання – інформаційна підтримка діяльності реєстратури лікарні.

БД повинна здійснювати:

- облік надходження пацієнтів (по відділенням);

- облік проведеного лікування;

- облік платних послуг з видачею рахунків на оплату;

- ведення архіву виписаних клієнтів.

Необхідно передбачити визначення (по відділенням):

- пропускної здатності лікарні;

- середнього часу перебування хворих у стаціонарі;

- наявність вільних місць у палатах (окремо для чоловіків і для жінок);

- кількості прооперованих пацієнтів (з них – з ускладненнями і померлих);

- смертність.