Распечатать страницу

Курсова робота з курсу Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних на тему БД Кулінарний довідник

« Назад

Код роботи: 471

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Тема: БД Кулінарний довідник

Кількість сторінок: 22

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

1. Ознайомлення з основними елементами FoxPro 6

1.1. Бази даних, типи бази даних, СУБД

1.2. Головна панель інструментів

1.3. Вимоги до обладнання

2. Основна частина

2.1. Формалізація завдання, аналіз задачі БД «Кулінарний довідник»

3. Етапи створення проекту та побудова бази даних в Visual FoxPrо

3.1. Створення Запитів та перегляд результатів виконання

Висновки

Список використаної літератури

Додаток №1. Команди панелі інструментів

Додаток №2. Команди в меню Project

Сучасне виробництво немислимо без управляючих систем різною ступеня складності. Але кожен керуючої системі потрібна відповідна інформаційне і забезпечення, інакше вона зможе продуктивно працювати. Коли дивитися на інформаційне забезпечення (бази даних), то сучасний ринок програмного забезпечення може запропонувати досить великий вибір системам управління базами даних (СУБД), орієнтованих різних користувачів: від малих підприємців до великих підприємств і корпорацій.

Наш вибір FoxPro обумовлений передусім різнобічністю цієї СУБД, зручністю як розробника додатків, так звичайного користувача. Наявність у ній мови програмування дозволяє створювати складні системи обробки даних, зорієнтовані конкретні завдання й навіть під конкретного користувача. З іншого боку, у ній відбиті й у різною мері використовуються багато сучасних технології програмування: ActiveX, COM, SQL, ODBC, OLE, DCOM, АПІ і ISAPI, й багато іншого. За всього цьому він зберегла сумісність з колишніми версіями під DOS, створеними ще фірмою Fox Software. Ще додати, що FoxPro реалізований й у середовищах Macintoch і Unix, то наш вибір стає доречним.

Завданням даної курсової роботи є підставою побудова бази даних, і виконання з неї заданих операцій. База даних, і таблиця було створено з допомогою діалогових вікон, а операції з базою даних виконані з допомогою програм. В даному курсовому проекті потрібно розробити систему управління базою даних відділу кадрів, яка базується на створенні та нормалізації таблиць в яких повинні міститься дані про людей та їх персональні відомості, та реалізувати дану задачу на комп’ютері в середовищі FoxPro.

Програма повинна бути доступна будь якому користувачеві, незалежно від навиків та знань програмування. Основана задача створеної оболонки: облік кадрів, а також одержання додаткових відомостей про них.

Отже, підсумки курсової роботи:

- підтверджуємо та закріплюємо свої знання набуті під час навчання в FoxPro;

- побудова бази даних «Кулінарний довідник» і виконання над нею заданих операцій. База даних і таблиця були створені за допомогою діалогових вікон, а операції з базою даних виконані за допомогою програм;

- більш ретельно ознайомилися з середовищем побудови СУБД, FoxPro;

- проведено тестування на основі створеного проектування;

- на практиці було доведено зручність користування програмою FoxPro;

- функціональна система надає змогу користувачеві в повній мірі користуватися СУБД.

1. Антонов, В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології [Текст]: навчальний посібник / В.М. Антонов, Г. К. Яловий; ред. В.М. Антонов; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Т.Г. Шевченка. - К.: ЦНЛ, 2005. - 432 с.

2. Гуржій, А.М. Інформатика та інформаційні технології [Текст]: підручник / А.М. Гуржій, Н.І. Поворознюк, В.В. Самсонов. - Х.: Компанія СМІТ, 2003. - 352 с.

3. Информационные системы и технологии: приложения в экономике и управлении: Кн. 6 [Текст]: учебное пособие / Мин-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т; ред. Ю.Г. Лысенко. - Донецк: Юго-Восток, 2004. - 377 с.

4. В.М. Дубовой. Бази знань та експертні системи. Конспект лекцій. – В.: ВНТУ, 2007

5. Л.И. Омельченко. Visual FoxPro. Руководство пользователя с примерами. – К.: Бамбук, 2000. – 376 c.

6. О.Н. Романюк, Т.О. Савчук. Організація баз даних і знань. Навчальний посібник. – В.: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 217с.

7. Джеффри Д. Ульман, Дж. Уидом. Введение в системы баз данных. – М.: Лори, 2000. – 376с.

8. В.Ю. Коцюбинский. Прикладні програмні системи. Конспект лекцій. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 73с.

9. Ананьєв, О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності [Текст]: підручник / О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 584 с.

10. Черняк, О.І. Системи обробки економічної інформації [Текст]: підручник / О.І. Черняк, А.В. Ставицький, Г.О. Чорноус. - К.: Знання, 2006. - 447 с.

11. «Delphi: разработка баз данных» А.В. Сорокин, "Питер" – 2005 г.

Існує Кулінарний довідник в якому створені розділи:

- ціна (код страви, ціна страви, час приготування);

- інгредієнти (код страви, м'ясо, щавель, морква, капуста, перець, буряк, сіль, цукор, горох, гречка, кава, яблука, картопля, ковбаса, яйця, олія, борошно, шоколад, вершки, сметана, огірки, спеції, кукурудза, зелень, сир);

- страви (код страви, назва страви, тип страви).

Передбачається вирішення також наступних завдань:

1. всі страви ціна яких більше 30грн;

2. страви, в яких є м’ясо;

3. перелік страв в залежності від порядку подачі;

4. страви, які готуються менш ніж за 20 хвилин;

5. показати всі напої та закуски.