Распечатать страницу

Курсова робота з курсу Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних на тему БД Кінофільми

« Назад

Код роботи: 470

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Тема: БД Кінофільми

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

РЕФЕРАТ

ВСТУП

1. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1. Постановка задачі

1.2. Алгоритм розв’язування задачі

1.3. Концептуальна модель БД table1

1.4. Інструкція користувачу

2. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

2.1. Опис структури бази даних

2.2. Покрокове виконання роботи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Темою даної курсової роботи є база даних «Кінофільми», відповідно до цього завданням є створення бази в Visual FoxPro, для зручного пошуку кінофільмів, списку боржників.

База даних в Visual FoxPro - це сукупність таблиць, відносин між таблицями, індексів, тригерів і збережених процедур.

Баз даних повинна містити як мінімум наступну інформацію про кінофільми: назву, режисера, ім`я акторів, ім’я продюсера, композитора, дату виходу на екран, де здається в прокат, боржники, а також попит на будь-який кінофільм з бази даних. В кінці зробити висновок про зібрані дані, виконані запити, в єдине ціле.

Основними завданнями курсової роботи є:

• Вивчити принципи організації і побудови БД.

• Аналіз поставленого завдання в створенні БД.

• Розробити БД в середовищі Fox PRO 6.0.

• Здійснити заповнення БД.

• Розробити запити, звіти, форми до БД.

• Оформлення.

Основною метою даного курсового проектує засвоєння навичок та вмінь проектування, створення бази даних, обробка інформації згідно поставленого завдання, розробка розгорнутого технічного завдання на основі вивчення та аналізу заданої предметної області, розробка структур та вибір методів обробки даних, алгоритмів функціонування програмних модулів, забезпечення якісних показників роботи програми.

В ході курсової роботи було розроблено базу даних кінофільмів засобами Visual FoxPro. Ми розглянули елементарні можливості роботи з базами даних в середовищі Foxpro, на цьому його можливості не обмежуються.

База даних «Кінофільми» призначена для зберігання та аналізу інформації про всі кінофільми, їх режисерів та акторів, композиторів, сценарістів, касети на яких вони знаходяться. З її допомогою можливо ефективно управляти базою кінофільмів, її складовими. Ця база даних була створена для магазину, в якому касети даються в прокат на декілька днів за оплату.

Система Foxpro використовується для перегляду даних різними способами. Можна проглянути таблицю даних у вікні перегляду, можна проглянути поля кожного запису, а також за допомогою "створення екрану".

Не зважаючи на те, що проект носить навчальний характер, він має певне практичне значення і може бути застосований для автоматизації вказаної прикладної задачі.

За допомогою даної програми користувач може швидко знайти необхідну йому інформацію за даними критеріями.

1. Бергер А. Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services / Изд-во: БХВ – Петербург, 2004 г. – 336с.

2. Коннолли Т., Бегг К., Страчан А. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика: Учеб. пособие. - 2-е изд. - Москва: Изд. дом "Вильяме". 2000. - 1120 с.

3. Лиит К. Введение в системы баз данных. – К.: Диалектика, 2008. – 754 с.

4. Лунаев С.Б. Доступ к базам данных и техника работы в сети. Практические приёмы современного программирования. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2001. – 454 с.

5. Моисеенко СИ. SQL - задачи и решения. - С-Петербург: Питер. 2006. - 256 с.

6. Мусина Т.В.. Пушенко В.А. Visual FoxPro 7. Учебный курс. - К: „НТИ". М.: „Бином - Пресс 2004. - 396 с.

7. Нинелев М., Соломатин Е.. Средства добычи знаний в бизнесе и финансах. – Открытые системы. - № 4. - 2003. - с. 41–44.

8. Нюков В.А. Обработка данных на ПК в примерах. – СПб: Питер, 2000. – 75 с.

9. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: отданных к знаниям: Учеб. Пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2010. – 704 с.: ил.

10. Пржиялковский В. В. Сложный анализ данных большого объема: новые перспективы компьютеризации // СУБД. – 2006. – № 4. – С. 71-83.

11. Пэддок Р., Петерсен Дж. и др. Visual FoxPro 6. Разработка корпоративных приложений: Пер. с англ. – М.: ДМК, 1999. – 592 с.

12. Раден Н. Данные, данные и только данные // ComputerWeek-Москва. – 2006. – № 8. – С. 28.

13. Харрингтон Д.Л. Проектнрованне реляционных баз данных. Пер. с англ.- М.: Издательство «Лори». 2006. -230.

БД «Кінофільми»

Завдання – зручне користування базою даних кінофільмів, швидке ознайомлення з потрібною інформацією. БД повинна здійснювати:

- ведення списку кінофільмів;

- інформацію про режисерів, акторів головних ролей, композиторів тощо;

- ведення списку касет;

- пошук кінофільмів за назвою, прізвищами акторів;

- ведення списку клієнтів, боржників.

Готові запити:

1. Знайти всі касети, на яких є кінофільм «Сталкер».

2. Знайти всі фільми режисера М. Захарова, в яких грає А. Абдулов.

3. Список боржників.

4. Список касет, що користуються найбільшим попитом протягом останнього тижня і місяця.

5. Список касет, що не користуються попитом.

6. Розрахунок суми, яку винен певний клієнт.