Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Технология производства бумаги и картона \ 4121. Дипломна робота Проект цеху з виробництва типографського паперу № 2 продуктивністю 50 тис. т/рік

Дипломна робота Проект цеху з виробництва типографського паперу № 2 продуктивністю 50 тис. т/рік

« Назад

Код роботи: 4121

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Технологія виробництва паперу і картону

Тема: Проект цеху з виробництва типографського паперу № 2 продуктивністю 50 тис. т/рік

Кількість сторінок: 84

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 1200 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Стандарти на сировину, хімікати і готову продукцію

1.1. Целлюлоза сульфатная беленая из хвойной древесины ГОСТ 9571

1.2. Целлюлоза сульфатная беленая из лиственной древесины ГОСТ 14940

1.3. Древесная масса (ХТММ) из лиственной древесины ТУ ОП 81 – 12 – 06

1.4. Клей - паста канифольная модифицированная (ТМ), ТЖ. ТУ 13 – 0281078 – 141 – 90

1.5. Каолин обогащенный для производства бумаги и картона ГОСТ 19285

1.6. Алюминия сульфат технический очищенный ГОСТ 12966

1.7 Бумага для печати типографская ГОСТ 9095-83

РОЗДІЛ 2.Вибір та опис технологічної схеми

РОЗДІЛ 3. Вихідні данні для розрахунку матеріального балансу

РОЗДІЛ 4. Схема для розрахунку матеріального балансу

РОЗДІЛ 5. Розрахунок матеріального балансу

РОЗДІЛ 6. Теоретичні відомості

РОЗДІЛ 7. Вибір основного технологічного обладнання

РОЗДІЛ 8. Заходи щодо захисту навколишнього середовища

Висновки

Список використаної літератури

Папір та картон стали незамінними речами в повсякденному житті, важко уявити існування цивілізованого суспільства без цієї продукції. Широко використовується також набув типографський папір для друку, оскільки він має високі показники гладкості, що дозволяє використовувати його для якісного друку.

Папір – матеріал, який складається в основному з рослинних волокон, певним чином оброблених і хаотично з’єднаних в одне полотно, в якому волокна зв’язані між собою поверхневими силами зчеплення. З’єднання дрібних волокон паперу зазвичай відбувається методом осадження та фільтрації на сітці папероробної машини з дуже розбавленої в воді волокнистої суспензії, з наступним пресуванням, сушінням і обробленням отриманої продукції. Для надання паперу потрібних споживчих властивостей до волокнистого матеріалу додають проклеюючі речовини і мінеральні наповнювачі.

Отримання паперу – багатостадійний процес, який потребує великих затрат водних ресурсів і електроенергії. Тому основним завданням є отримання якісної продукції з оптимальними витратами сировини та матеріалів, а також мінімальною кількістю відходів.

Мета дипломної роботи - розроблення технологічного потоку з виробництва типографського паперу №2 продуктивністю 50 тис. т/рік.

Запропонована технологічна схема виробництва типографського паперу №2, якою передбачена наступна композиція паперу: 40 % хвойної целюлози, 40 % листяної целюлози, 20 % хімко-термомеханічна маса.

Наведено основні вимоги на сировину й готову продукцію. Проведено розрахунки матеріального й теплового балансу. Наведено теоретичні відомості та хімізм основних процесів одержання типографського паперу.

Проведено вибір основного й допоміжного технологічного обладнання.

Розроблено заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Ключові слова: целюлоза, хіміко-термомеханічна маса, папір типографський, сортування, папероробна машина.

У даній дипломній роботі розроблений проект цеху з виробництва типографського паперу № 2 продуктивністю 51 тис. т/рік.

Зроблений вибір й обґрунтування технологічної схеми виробництва типографського паперу № 2.

Наведені норми на сировину (целюлозу хвойну і листяну сульфатну вибілену) і готову продукцію (типографський папір № 2).

Зроблений розрахунок матеріального балансу відповідно до якого, для виготовлення 1 т паперу необхідно 757,856 кг абсолютно сухої целюлози, 189,464 кг абсолютно сухої ХТММ та 33,119 м3 води. Вимої волокна на сітці становлять 0,317 %.

Передбачається використання:

- регістрової води в змішувальному насосі №1, змішувальному насосі №2, гідророзбивачі браку;

- надлишкової підсіткової води на розбавлення маси в жолобі №1 та жолобі №2;

- проясненої води в гауч-мішалці, згущувачі, регістровій частині, плоскій вібросортувалці.

Наведений розрахунок теплового балансу, згідно з яким загальна витрата пари на сушіння становить 11610 кг/год

Викладені теоретичні відомості й хімізм основних технологічних процесів: наповнення, формування й сушіння.

Вибране основне й допоміжне технологічне обладнання.

Розроблені заходи щодо захисту навколишнього середовища.

1. Жудро С. Т. Основы проектирования целлюлозно-бумажных предприятий / С. Т. Журдо. – М.: Лесн. пром-сть, 1965. – 166 с.

2. Иванов С. Н. Технология бумаги / С. Н. Иванов. – М.: Лесн. пром-сть, 1960.

3. Примаков С. Ф., Барбаш В. А. Технологія паперу і картону: Навчальний посібник для вузів / С. Ф. Примаков, В. А. Барбаш. - Київ: ЕКМО, 2002. – 396 с.

4. Примаков С. Ф., Миловзоров В. П. Методические указания к дипломному проектированию по технологии целлюлозно-бумажного производства / С. Ф. Примаков, В. П. Миловзоров. - К.: КПИ, 1983. – 79 с.

5. Барбаш В. А, Антоненко Л. П. Методичні вказівки та контрольні завдання по курсу «Основи проектування підприємств» / В. А. Барбаш, Л. П. Антоненко. – К.: НТУУ «КПІ», 1998. – 32с.